www.fransvanschooten.nl

Voorwoord

In het voorwoord van GN586 staat eerst een gelukwens van NICOLAO SEYSTIO, raadspensionaris van de stad Leiden. Daarna volgt een lange uiteenzetting van Frans van Schooten Senior over het belang van de wiskunde.

Voorwoord (afbeeldingen + transcriptie)
Definities Eerste Boek (afbeeldingen)