De Tachtigjarige Oorlog
De Opstand in de Nederlanden (ca. 1560-1650)

Lees het recente standaardwerk van Groenveld en anderen.

Walburg Pers