www.fransvanschooten.nl

BPL626

Manuscript BPL626 van Frans van Schooten Senior over meetkunde staat op deze website.

BPL626

BPL1013

Van manuscript BPL1013 van Frans van Schooten Senior staan enkele afbeeldingen op deze website.

BPL1013

GN108

Het deel over recht­hoekige driehoeken uit manuscript GN108 van Frans van Schooten Junior staat op deze website.

GN108

GN586

Het boek van Frans van Schooten Senior: De propositien van de XV. boucken der Elementen Euclides.

toelichting op GN586

Tafelen

Het boek van Frans van Schooten Senior: De Tafelen van Sinus, Tangens, ende Secans, op den radius van 10000000.

toelichting op Tafelen ...

Fortificatie defensive ende offensive

Een manuscript toegeschreven aan Frans van Schooten Senior.

toelichting op Fortificatie ...

Fortification ou Architecture Militaire

Fortification ou Architectvre militaire tant offensive que deffensive / supputée et dessignée par Samuel Marolois ; corr. et augm. par Fra. v. Schoten

toelichting op Fortificatie ...

Manuscripten en boeken van de familie van Schooten

Originele 17de eeuwse manuscripten zijn bewaard gebleven. Vaak zijn het aantekenschriften, of teksten die overgeschreven zijn uit andere boeken, of afschriften van brieven. Met een beetje moeite is het handschrift van Frans Senior, Frans Junior of Pieter van Schooten goed te lezen.

Manuscripten Van Schooten
Boeken Van Schooten
Tekeningen Van Schooten
Boeken Tijdgenoten
Literatuur over Van Schooten
Scripties over Van Schooten op deze website
Literatuur over Van Schooten op internet
artikelen over Van Schooten op internet

Bibliotheek Universiteit

Universiteitsbibliotheken hebben sommige boeken en manuscripten op internet gezet. Andere zijn ter inzage en enkelen zijn in zo een slechte conditie dat ze niet ingezien mogen worden. Van enkele manuscripten zijn foto's gemaakt. Hieronder staat een opname uit GN111 over de constructie van een gelijkzijdige driehoek. Dat is de eerste propositie uit het eerste boek van Euclides.

 


 

Veilingcatalogus Christiaan Huygens

Davidse heeft bij de veilingcatalogus van Christiaan Huygens de digitalisaties gezocht.


Catalogus

Hofmann

In 1962 verscheen de studie "Frans van Schooten der Jüngere" van J.E. Hofmann.

Literatuurlijst

Utrecht

De universiteitsbibliotheek Utrecht heeft een digitale collectie met boeken van Frans van Schooten Junior.

Utrecht:
Bijzondere Collecties en Kaarten

Leiden

De universiteitsbibliotheek heeft delen van manuscripten op internet staan.

Leiden:
Digital Special Collections

Delft

De universiteitsbibliotheek heeft werken van Dou en Simon Stevin op internet staan.

Delft

Offord

De universiteitsbibliotheek biedt een overzicht van de correspondentie.

Bodleian

top 

Manuscripten

In universiteits­bibliotheken liggen verschillende manuscripten van de familie van Schooten:

digitaal
op deze
website
auteur(s) titel, jaartal, digitale beschikbaarheid bibliotheek en nummer manuscript

digitaal

Frans van Schooten Sr Uitgewerkte voorstellen van theoretische en toegepaste meetkunde, opgehelderd door net geconstrueerde teekeningen
1622, Geschreven, 256 fol ; 425x280 mm
fotokopie van microfiche beschikbaar 8v t/m 26v
BPL1013: Leiden

digitaal

Frans van Schooten Sr, Petrus van der Maarsche Geometrie of oplossing van meetkunstige vraagstukken met daarbij geteekende figuren
1640, Geschreven, 69 fol ; 325x210 mm
digitale opnamen beschikbaar: 8r t/m 24v
BPL626: Leiden

digitaal

Frans van Schooten Sr Fortificatie defensive ende offensive, als mede 't rangeeren der Bataillen, geinventeert door den E. Professor Frans van Schooten
?, Geschreven, 256 fol ; 425x280 mm
668: Leeuwarden
 Petrus van Schooten Versterkingskunst.
na 1650, Geschreven, 89 fol ; 448x295 mm
BPL1993: Leiden
 Petrus van Schooten Verschillende verhandelingen
1655?, Geschreven,
digitale opnamen beschikbaar: 1v t/m 6v
GN107: Groningen

digitaal

Frans van Schooten Jr Problemata Geometrica Problemata Astronomicum
aantekeningen bij Descartes, Apollonius, Archimedes, Pappus
onbekend, Geschreven, 22 fol, 297x197 mm
digitale opnamen beschikbaar: enkele
GN108: Groningen
 Frans van Schooten Sr Vijf latijnse manuscripten, waaronder Matheseos universalis libri en Ratio et proportio
onbekend, Geschreven, 108 fol, 165x105 mm
digitale opnamen beschikbaar: enkele
GN109: Groningen
GN109: Groningen
 Frans van Schooten Jr, Varia Arithmetica, waaronder correspondentie met Mersenne en overgeschreven brieven van Fermat.
1636, 1642, Geschreven, 22 fol, 297x197 mm
digitale opnamen beschikbaar: 1v t/m 22v
GN110: Groningen
GN110: Groningen
 Frans Jr of Pieter van Schooten Euclides Elementa
onbekend, Geschreven,
digitale opnamen beschikbaar: 1v t/m 40v (boeck I)
GN111: Groningen
 Pieter van Schooten (vermoedelijk) Specimen Problematum Algebraicorum
onbekend, Geschreven, 383 bladzijden
inhoudsopgave op bladzijde 382/383
digitale opnamen beschikbaar: enkele
GN112: Groningen
 ? Leyden gehouden door F. van Schooten, 9 December 1655, over de Natuur, Constructie en Gebruik der Logaritmische Tafeln van Briggs & Vlacq
onbekend, Geschreven,
inhoudsopgave op bladzijde 382/383
digitale opnamen beschikbaar: 1v t/m 9r
basistekst in zwarte inkt is toegeschreven aan Frans en die in rode inkt aan Pieter.
GN435: Groningen
GN435: Groningen
 ? Arithmetica
Lessen van Fransiscus van Schooten behelzende eene uitvoerige Verhandeling over de Arithmetica.
1659, Geschreven,
digitale opnamen beschikbaar: 1 t/m 17
basistekst in zwarte inkt is toegeschreven aan Frans en die in rode inkt aan Pieter.
Jan van Maanen schrijft dat een aantekening op folio 141 recto suggereert dat de lessen op de ingenieursschool begonnen met deze arithmetica en dat daarna de eerste zes boeken van Euclides behandeld werden.
GN436: Groningen
GN436: Groningen
 ? Arithmetica
Kompleet Tractaat over de Arithmetica, en een groot gedeelte van de Algebra.
nederlandse teksten.
1646, Geschreven,
op de eerste bladzijden gaan de oefeningen over het getal 1646
digitale opnamen beschikbaar: 1 t/m 17
GN437: Groningen
 Frans van Schooten
Verscheidene uitgewerkte algebraïsche vraagstukken
nederlandse teksten.
?, Geschreven,

GN438: Groningen
 Frans van Schooten
Uitreksel van Bachets uitgave van Diophantus en andere stukken
nederlandse teksten.
?, Geschreven,

GN439: Un. Groningen
 Pierre van Schooten Arithmetique ou l'art de cijfrer
verhandeling over logaritmen, deling van figuren, vestingbouwkunde
nederlandse teksten.
?, Geschreven,
GN441: Groningen
 Pierre van Schooten
Oplossingen van meetkundige en algebraïsche vraagstukken
nederlandse teksten.
?, Geschreven,
GN442: Groningen
 Pierre van Schooten De cosimus reekening
Volgens Jan van Maanen gaat het over de regel Coss, niet over cosinus, en over wortels en surde getallen (irrationale getallen). Hij schrijft het oorspronkelijke handschrift toe aan Frans Senior. De tweede hand is dan van Pieter.
nederlandse teksten.
?, Geschreven,

GN443: Groningen
 Frans van Schooten
Pierre van Schooten
Verhandeling over de sphaerische driehoeksmeting
auteurschap is toegeschreven aan Frans, maar handschrift is van Pieter
nederlandse teksten.
?, Geschreven,

GN444: Groningen

top 

Overzicht van on-line boeken van Frans van Schooten Senior en Junior

Zeventiende eeuwse drukken zijn te vinden in verschillende bibliotheken en in particuliere collecties. Sommige zijn geheel of gedeeltelijk gedigitaliseerd.

digitaal
op deze
website
auteur(s) titel, jaartal, digitale beschikbaarheid bibliotheek

digitaal

 
Frans van Schooten Sr De propositien van de XV. boucken der Elementen Euclides ; overgeset en tsamenghestelt, met corte verclaringen sommiger propositien
1617, 183 pagina's, 127x73 mm
Tot Leyden, by Govert Basson
In Groningen is het oorspronkelijke boek paginagewijs heringebonden in een aantekeningenboek.
digitale opnamen zijn beschikbaar t/m boek VI , t/m bladzijde 80
GN586: Groningen
Un. Amsterdam
KB

digitaal

Frans van Schooten Sr Tabulae sinuum tangentium secanium, ad radium 10 000 000
De tafelen van Sinus, Tangens ende Secans, op den radius van 10 000 000, met 't gebruyck der selven en spherische triangulen.
1627, xx pagina's
Tot Leyden, by Will J. Blauw
ook zijn verschillende herdrukken beschikbaar in verschillende talen.
Un. Groningen
Un. Amsterdam
TU Delft
ETH Zürich: 1627, nederlandse uitgave Willem J. Blauw
Google Books: 1627, nederlandse uitgave Willem J. Blauw
Istituto e Museo di Storia della Scienza (Florence)
Google Books: 1640, duitstalige uitgave Johann Magirus
Google Books: 1664
Utrecht

digitaal

Frans van Schooten Sr Fortification ou Architectvre militaire tant offensive que deffensive / supputée et dessignée par Samuel Marolois ; corr. et augm. par Fra. v. Schoten
1628, Amsterdam : Gu. Janszoon Caesius (Blaeu)
Utrecht

digitaal

Frans van Schooten Sr Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum / ad amussim fecit Francisco van Schoten Math. Professor in Acad. Leidensi ; exc. Guiljelmus Blaeuw, [Amsterdam] : Guilielmus Blaeu, [1630] Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergæ et novorum ibi operum.
1630,
Un. Amsterdam
Wikipedia
UCLA
 René Descartes Geometria
1637
Utrecht
 Jac. à Waessenaer Den on-wissen wis-konstenaer J. Stampioenivs ontdeckt door syne ongegronde weddinge ende mislucte solutien, enz. Leiden, W. Christiaens voor J. Maire
1640
Utrecht
Early European Books
 Francisci à Schooten Leydensis, De organica conicarum sectionum in plano descriptione, tractatus. Geometris, opticis; praesertim vero gnomonicis & mechanicis utilis, Cui est Appendix, de Cubicarum Æquationum resolutione. Lugd. Batavor. Ex. Officina Elzeviriorum. AO MDCXLVI.
1646
De Nederlandse vertaling is opgenomen als het vierde boek in de "Mathematische Oeffeningen"
TU Delft,
ETH Zürich
ECHO
Istituto e Museo di Storia della Scienza (Florence)
Google Books

digitaal

Frans van Schooten Jr Viète Opera mathematica, In unum Volumen congesta, ac recognita, Opera atque studio Francisci à Schooten Leydensis, Matheseos Professoris. Lugduni Batavorum, Ex Officina Bonaventuræ & Abrahami Elzeviriorum. MDCXLVI.
1646
Un. Groningen
TU Delft
ETH Zürich
Google Books
 Frans van Schooten Jr Geometria, à Renato Des Cartes Anno 1637, Gallicè edita; nunc autem cum Notis Florimondi de Beaune, in Curiâ Blaesensi Consiliarii Regii, in linguam Latinam versa, et commentariis illustrata, operâ atque studio Francisci à Schooten, Leydensis, in Academia Lugduno-Batava, Matheseos Professoris, Belgicè docentis. Lvgdvni Batavorvm, ex officina Joannis Maire. MDCXLIX.
1649
Un. Groningen
ECHO
 Frans van Schooten Jr Francisci à Schooten, Principia Matheseos Vniversalis, sev Introductio ad Geometriae Methodum Renati Des Cartes, Edita ab Er. Bartholino, Casp. Fil. Lugd. Batav. Ex Officina Elseviriorum. MDCLI.
1651
Un. Utrecht
ECHO
Istituto e Museo di Storia della Scienza (Florence)
Göttingen
 Frans van Schooten Jr Exercitationvm Mathematicarum libri quinque
I. Propositionum Arithmeticarum et Geometricarum Centuria.
II. Constructio Problematum Simplicium Geometricorum.
III. Apollonii Pergaei Loca Plana restituta.
IV. Organica Conicarum Sectionum in plano descriptio.
V. Sectiones Miscellaneæ trigina.
Quibus accedit Christiani Hugenii Tractatus, de Ratiociniis in Aleæ Ludo.
1657
Un. Utrecht, Un. Groningen, Un. Amsterdam, etc
ETH Zürich
Istituto e Museo di Storia della Scienza (Florence)
Posner
exemplaar J. Hudde
 René Descartes Proeven der Wysbegeerte of redenering ... (vertaling J.H. Glazemaker)
1659
Utrecht
 Frans van Schooten Jr Geometria à Renato Des Cartes Anno 1637 Gallicè edita; postea autem Vnà cum Notis Florimondi de Beaune, in Curia Blesensi Consiliarii Regii, Gallicè conscriptis in Latinam linguam versa, & Commentariis illustrata opera aeque studio Francisci à Schooten in Acad. Lugd. Batava Matheseos Professoris. Nunc demum ab eodem diligente, recognita, locupletioribus Commentariis instructa, multisque egregiis accessinibus, tam ad uberiorem explicationem, quàm ad ampliandam hujus Geometriae excellentiam facientibus, exornata, Quorum omnium Catalogum pagina versa exhibet. Amstelædami Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, MDCLIX.
Editio secunda
1659 / 1661
Un. Groningen
Utrecht (1)
Utrecht (2)
Leiden
ECHO
Gallica
 Frans van Schooten Jr Principia matheseos vniversalis, sev Introductio ad Geometriæ methodvm Renati des Cartes, Conscripta ab Er. Bartholino, Casp. Fil. Editio secunda, priore correctior. Amstelædami, Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, MDCLIX.
1659
Un. Groningen

digitaal

Frans van Schooten Jr Mathematische Oeffeningen, begrepen in vijf boecken, Gerrit van Goedesbergh, Amsterdam.
I. Verhandeling van vijftig Arithmetische en vijftig Geometrische Voorstellen.
II. Ontbinding der Simpele Meet-konstige Werk-stucken.
III. Apollonii Pergæi herstelde Vlacke Plaetsen.
IV. Tuych‑werckelijcke beschrijving der Kegel-sneden op een vlack.
V. Dertich Afdeelingen van gemengde stoffe.
Waer bij gevongt is een tractaet, handelende van Reeckening in Speelen van Geluck, Door d'Heer Christianus Hugenius.
Desen Druck vermeerdert met een korte verhandeling van de fondamenten der Perspective.
1660
Un. Utrecht, Un. Groningen, Un. Amsterdam, TU Delft, etc
Utrecht
ETH Zürich
 Frans van Schooten Jr
Petrus a Schooten
Francisci à Schooten, Leidensis, dum viveret in Academia Lugduno. Batava Mathesoos Professoris, Tractatus de concinnandis demonstrationibus geometricis ex Calculo Algebraïco. In lucem editus à Petro à Schooten, Francisci Fratre. Amstelædami, Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, MDCLXI.
1661
TU Delft
 Descartes, René; Beaune, Florimond de; Schooten, Frans van, Geometria à Renato Des Cartes, anno 1637 gallicè edita; postea autem vnà cum notis Florimondi de Beavne: Gallicè conscriptis in latinam linguam versa, & commentariis illustrata, operâ atque studio Francisci à Schooten; nunc demum ab eodem diligenter recognita, locupletioribus commentariis instructa, multisque egregiis accessionibus, tam ad ulteriorem explicationem, quam ad ampliandam hujus geometriae excellentiam facientibus, exornata, quorum omnium catalogum pagina versa exhibet
1683
ECHO
Google Books
Google Books

top 

Tekeningen

Landkaarten en tekeningen zijn te vinden in verschillende bibliotheken en in particuliere collecties. Sommige zijn digitaal beschikbaar.

Overzicht van landkaarten
Overzicht Regionaal Archief Leiden

digitaal

Frans van Schooten Sr Kaart van landerijen van Leidsche kloosters aan de dijk in Abcoude. archief Leiden

digitaal

Frans van Schooten Sr Grolla obsessa et expugnata ... / delineavit Franciscus van Schooten
Op Gallica staat een afbeelding met de naam van Frans van Schooten.
Op Wikipedia wordt verwezen naar de atlas van Blaeu en de Atlas van Loon en daar staat een andere naam.
Lees verder op deze website.
Landkaarten

digitaal

Frans van Schooten Sr Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum / ad amussim fecit Francisco van Schoten Math. Professor in Acad. Leidensi ; exc. Guiljelmus Blaeuw, [Amsterdam] : Guilielmus Blaeu, [1630] Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergæ et novorum ibi operum.
1630,
Lees verder op deze website.
Landkaarten
 Pieter van Schooten Profijl volgens welck, soo Ravelijnen als Retrenchementen moogen werden opgebouwt Afteijkeninge, volgens welcke de Circumferentie der Stadt Leijden door Weijnichste Bolwercken op het sterckste soude cunnen werden gefortificeert ende in volcomen defensie gebracht.
Lees verder op deze website.
Landkaarten

top 

Overzicht van on-line boeken van zeventiende eeuwse wiskundigen

Google Books: K. Hoogendoorn, Bibliography of the Exact Sciences in the Low Countries from ca. 1470 to the Golden Age.

digitaal

Claude-Gaspard Bachet Diophante Arithmeticorum libri sex, et de numeris multangulis liber unus : nunc primum
1621
ETH Zürich (1621)
ETH Zürich (1670)
Gallica
Google Books
  Willem Bartjens De cijfferinghe (1604) Het rekenboek van de beroemde schoolmeester Willem Bartjens, ingeleid door Danny Beckers en Marjolein Kool
DBNL

digitaal

Sybrandt Hanszoon Cardinael Hondert Geometrische questien met hare solutien Göttingen
Delft

 

Bonaventura Cavalieri Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota ETH Zürich

digitaal

Ludolf Van Ceulen De arithmetische en geometrische fondamenten van Mr. Ludolf Van Ceulen, met het ghebruyck van dien in veele verscheydene constighe questien, soo geometrice door linien
1615
ETH Zürich

digitaal

Ludolf Van Ceulen Vanden Circkel, daer in gheleert werdt te vinden de naeste Proportie des Circkels-Diameter teghen synen omloop, daer door alle Circkels ... recht ghemeten connen werden : Item, aller Figueren-syden in den Circkel beschreven ... Noch de Tafelen Sinuum, Tangentium ende Secantium, ... Ten laetsten, van Interest / alles door Ludolf van Ceulen ... beschreven, ende in Druck ghebracht
1615
ETH Zürich
Google Books

digitaal

Ludolf Van Ceulen Fvndamenta arithmetica et geometrica
1615
ETH Zürich
Google Books

477

C. Clavius Opera mathematica V tomis distributa ETH Zürich
M. van Coehoorn Wederlegginge der Architectura militaris, onlangs uytgegeven door den Autheur sonder Naem Google Books (1660)

boek III

F. Commandino Pappi Alexandrini Mathematicae collectiones IMSS (1588)
Google Books (1588)
Google Books (1660)

digitaal

J.P. Dou Practijck des Lantmetens : Leerende alle rechte ende cromsijdige Landen, Bosschen, Boomgaerden, ende ander velden meten, soo wel met behulp des quadrants, als sonder het selve, (...); met eenighe nieuwe ghecalculeerde tafelen daer toe dienende ETH Zürich (1600)
TU Delft (1612)
Utrecht (1600)
Google Books (1612)
Early European Books (1600)

digitaal

J.P. Dou De ses eerste boecken Euclidis
Utrecht (1607, 1647)
ETH Zürich (1607)
Google Books (1647)
Early European Books (1700)
  J.P. Dou Tractaet vant maken ende gebruycken eens nieu gheordonneerden Mathematischen Instruments
1612
ETH Zürich (1612)
Google Books (1620)
digitaal

Adam Freitag Architectura militaris nova et aucta, oder newe vermehrte Fortification, von Regular Vestungen, von Irregular Vestungen und Aussen Wercken, von praxi offensiva und defensiva : auff die neweste niederländische Praxin gerichtet und beschrieben
1684
ETH Zürich (1685)

digitaal

Albert Girard Tables des sinus, tangentes & secantes, selon le raid de 100000 parties
1626
Google Books
Albert Girard Fortification ou architecture militaire tant offensive que deffensive / supportée et dessignée par Samuel Marolois, reveue augmentée et corrigée par Albert Girard
1627
ETH Zürich
Albert Girard Fortificatie, dat is, sterckte bouwing: so wel tot offensive als defensive oorlogh / beschreven en voor-gestelt door Sam. Marolois ; Oversien ende verb. door Alb. Girard ; Nu nieus uyt de Fransche in onse Ned. tale over-geset,
1628
Early European Books

digitaal

Albert Girard Tables des Sinus, tangentes et secantes (vijf cijfers)
1629
Google Books

digitaal

Albert Girard Invention nouvelle En L'Algebre
1629
Google Books

digitaal

Albert Girard Opera Mathematica ou Oeuvres Mathematiques traictans De Geometrie, Perspective, Architecture, et Fortification
1629
Dresden
  Abraham de Graaf De geheele mathesis of wiskonst, herstelt in zijn natuurlijke gedaante
1676
Google Books
  Abraham de Graaf De geheele mathesis of wiskonst, herstelt in zijn natuurlijke gedaante
1694
Utrecht
  Henrick van Haestens De bloedige ende strenge belegeringhe der stadt Oostende in Vlaenderen
1613
Google Books

digitaal

Christiaan Huygens Oeuvres complètes. Tome I. Correspondance
1638-1656
DBNL

digitaal

Samuel Marolois Opera mathematica, ou Oeuvres mathematiques: traictans de geometrie, perspective, architecture et fortification par Samuel Marolois: ausquels sont ajoints les fondements de la perspective et architecture, de I. Vredm Vriese, augmentée et corrigée en divers endroicts par le mesme auteur.
1614
Istituto e Museo di Storia della Scienza (Florence)

digitaal

Samuel Marolois Opera mathematica ou oeuvres mathématiques traictant de géométrie, perspective,architecture et fortification / par Samuel Marolois, de nouveau revue, augmentée et corrigée par Albert Girard
1620
ETH Zürich
  Samuel Marolois Oevvres mathématicqves [Oeuvres mathématiques] de Samuel Marolois, traictant de la Géométrie et Fortification, réduictes in meilleur ordre, et corrigées d'un nombre infiny de fautes ecsulees aux impressions précédentes, 1628 ECHO
  Samuel Marolois L'architecture contenant la Toscane, Dorique, Ionique, Corinthiaque et Composee, faict par Henri Hondius. Avec quelques belles ordonnances d'Architecture mises en perspective par Iean Vredman frison... Suivi de Fortification ou Architecture militaire tant offensive que defensive de Samuel Marolois, reveuë, corrigée et augmentée par Albert Girard Sanmielois,
1628
Univ Tours

digitaal

Samuel Marolais Opera Mathematica, ou Oeuvres mathématiques, traictans de géometrie
1629
Google Books
  Samuel Marolois Geometria theoretica ac practica : continens linearum, superficierum, ac corporum quorumlibet dimensionum regulas, demonstrationes et figuras perfectissimas,
1647
ECHO
digitaal Christiaan Melder Evclidis Elementorvm sex priores libri recogniti opera Christiani
1673
Hathi
digitaal Gerard Melder Korte en klare instructie van regulare en irregulare fortificatie, met hare buyten-wercken ...: Met een korte weder-legginge der sustenu van de heer Henrick Ruse, over de hedendaagsche fortificatie. : By gevoegt 50 lustige questien, met hare solvtien
1658
Google Books
digitaal Gerard Melder Appendix aen de instructie vande fortificatie en bataillons
1664
Google Books

digitaal

J. Morgenster Werkdadige meetkonst
1744
TU Delft
Google Books
Google Books

digitaal

M. Nispen De beknopte lant-meet-konst: Leerende in t' korte, alles wat in t' gemeen, in de practijcke des landt-metens voor-komen kan. Google Books (1662)
ETH Zürich (1708)

digitaal

Mutio Oddi De gli horologi solari nelle superficie piane / trattato di Mutio Oddi da Vrbino
1614
Hathi
Google Books 1614
Google Books 1638
digitaal

Hendrick Ruse Aenwysinge der misverstanden van G. Melder, begaen in sijne Instructie van de fortificatien, in welck hy de sustenuen van H. Ruse in 't verstercken der hedendaeghsche fortificatien, pooght te wederleggen
1670;-td:
Google Books 1638

digitaal

Simon Stevin Stevin's Instructie voor de School Scheepvaart museum
Davidse

digitaal

Simon Stevin Wisconstige Ghedachtenissen
1608
DBNL
ETH Zürich
TU Delft
Early European Books

digitaal

Simon Stevin The Principal Works of Simon Stevin: L'Arithmétique (1955)
1585
Google Books

digitaal

Simon Stevin Het Burgerlyk Leven
1590
Google Books (1611)
Google Books (1684)

digitaal

Simon Stevin (Albert Girard ) Les Œuvres Mathematiques De Simon Stevin de Bruges, par Albert Girard, (incl. L'Arithmétique)
1634
ETH Zürich (1634)
Herzog August Bibliothek (1635)

digitaal

Simon Stevin De Thiende
1585
DBNL

digitaal

Simon Stevin Festung-Bawung, Das ist, Kurtze und eygentliche Beschreibung, wie man Festungen bawen, vnd sich wider allen gewaltsamen Anlauff der Feinde zu Kriegszeiten auffhalten, sichern vnd verwahren möge
1623
Dresden
  Johann Christoph Sturm Des Unvergleichlichen Archimedis Kunst-Bücher Oder Heutigs Tags befindliche Schrifften
(Anhang oder Zugab noch dreyer unterschiedlicher Wege/ nach welchen Franciscus von Schooten/ Prof. Math. zu Leyden/ die Parabel-Vierung gefunden hat.)
1670
 
  Jamblichus Chalcidensis, Tenullius (Nuyl, Samuel ten) In Nicomachi Geraseni Arithmeticam introductionem, et De fato / Jamblichus Chalcidensis ; nunc primum editus, in Latinum sermonem conversus, notis perpetuis illustratus a Samuele Tennulio ; accedit Joachimi Camerarii Explicatio in duos libros Nicomachi ; cum indice rerum & verborum locupletissimo
1668
Lijkrede door Tenullius

digitaal

François Viète Canon mathematicus, seu Ad triangula : cum adpendicibus
1579
Francisci Vietae Zeteticorum liber primus[-quintus], (Turonis : apud J. Mettayer)
1593
In artem analyticem isagoge : seorsim excussa ab Opere restitutae mathematicae analyseos, seu Algebra nova.
1591
Istituto e Museo di Storia della Scienza (Florence)

digitaal

Xylander (Wilhelm Holtzman) Diophanti Alexandrini rerum arithmeticarum libri sex
1575
Universidad de Sevilla

top 

Literatuur

Over Frans van Schooten, Descartes en zijn tijdgenoten is veel gepubliceerd, zowel in het Nederlands als in het Engels.

  M. Anderson, V.J. Katz, R.J. Wilson Sherlock Holmes in Babylon: and other tales of mathematical history
2004
Google Books
  K. Andersen Stevin's theory of perspective. The origin of a Dutch academic approach to perspective
In: Tractrix : yearbook for the history of science, medicine, technology and mathematics, ISSN 0924-0829 (1990), pag. 25-62
1990
 
  K. Andersen The geometry of an art: the history of the mathematical theory of Perspective from Alberti to Monge
2007
Google Books
  G. Asaert 1585, De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders Google Books
  L. Beek Geschiedenis van de Nederlandse Natuurwetenschap
(ISBN 9789043507882)
2004
  K. van Berkel In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940 DBNL
  Bierens de Haan Bouwstoffen: Ludolf van Ceulen DBNL
  Bierens de Haan Bouwstoffen: Twee brieven van Ludolf van Ceulen DBNL
  Bierens de Haan Bouwstoffen: XIII. Handschrift van Franciscus van Schooten DBNL
  P.J. Blok, W. Martin De senaatskamer der leidsche universiteit, hare geschiedenis benevens een volledige catalogus der geschilderde portretten
1932, Leiden, van Doesburgh
 
  J.P. de Bordes De verdediging van Nederland in 1629
1856, Broese, Utrecht
Google Books
  E. Bos Regels om richting te geven aan het verstand en ander vroeg werk
2010
 
  H.J.M. Bos Mechanical instruments in the Utrecht University Museum
1968, Universiteitsmuseum, Utrecht
 
  H.J.M. Bos Recognition and wonder: Huygens, Tractional motion and some thoughts on the history of mathematics
In: Lectures in the history of mathematics
1993, American Mathematical Society
Google Books
  H.J.M. Bos Mechanical instruments in the Utrecht University Museum
1968, Universiteitsmuseum, Utrecht
 
  H.J.M. Bos Redefining geometrical exactness
2001, Springer
Google Books
  O. Bottema Verscheidenheden LXVII: Frans van Schooten aan Christiaan Huygens, Euclides, 42ste jaargang, deel 7, 1967, pp 204-208, Noordhoff, Groningen
Verscheidenheden LXX: Elementary, dear Watson, 43ste jaargang, deel 5, 1968, pp 164-166, Noordhoff, Groningen
HTML
  O. Bottema Verscheidenheden, Wolters-Noordhoff, Groningen
1977,
  K. Buczek The history of Polish Cartography
1982
PDF
  M. Cantor Vorlesungen über Geschichte der Mathematik
1913
archive Org
  Florian Cajori A history of mathematical notations Google Books
  P. de Cauwer Tranen van bloed: het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629
2007
Google Books
  F. Cohen Isaac Newton, het ware weten
1978, Amsterdam, Bert Bakker
 
  E.A. Dijksman Synthese van Stangenvierzijden met V-vormige, symmetrische Koppelkrommen (proefschrift) TUE
  E.A. Dijksman Motion Geometry of Mechanisms Google Books
  A. Dijkstra, G. Jensma, D. van Netten, P. van Tuinen Wiskunde als familiebedrijf boekbespreking
  M. Donkersloot-de Vrij Topografische kaarten van Nederland vóór 1750, Handgetekende en gedrukte kaarten) aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven
1981, Wolters-Noordhoff, Groningen
 
  M. Donkersloot-de Vrij Kaarten van Utrecht, Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen
1989, Hes, Utrecht
 
  M. Donkersloot-de Vrij Repertorium van Nederlandse Kaartmakers: 1500 - 1900
1989
www.maphist.nl
  S.J. Fockema Andreae Geschiedenis der Kartografie van Nederland: van den romeinschen tijd tot het midden der 19de eeuw
1947, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage
 
  M.N. Fried, S. Unguru Apollonius of Perga's Conica
2001
Google books
  P. van Geer Hugeniana Geometrica I t/m XII
Johan de Witt als wiskundige
In: Nieuw Archief voor Wiskunde
1907 t/m 1915
PDF
  J. Goudeau Nicolaus Goldmann (1611-1665) en de wiskundige architectuurwetenschap
2005
advertentie
  S. Groenveld De Tachtigjarige Oorlog, De Opstand in de Nederlanden (ca. 1560-1650)
2010
 
  A.W. Grootendorst Jan de Witt - Elementa Curvarum Linearum Liber Primus - Geannoteerde Nederlandse vertaling
1997
PDF
  A.W. Grootendorst Jan de Witt - Elementa Curvarum Linearum Liber Secundus - Geannoteerde Nederlandse vertaling
1997
PDF
  I. Gulikers, K. Blom A historical angle, a survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education
2002
PDF
  I. Gulikers Meetkunde opnieuw uitgevonden
2006
Gulikers
  T.L. Heath Diophantus of Alexandria -A Study in the History of Greek Algebra Google Books
archive.org
  T.L. Heath The thirteen books of Euclid's elements Google volume I
Google volume II
Google volume III
  T.L. Heath A History of Greek Mathematics. Volume 2. Google Books
  T.L. Heath A manual of Greek Mathematics Google Books
  T.L. Heath The Works of Archimedes Google Books
  T.L. Heath Apollonius of Perga, treatise on conic sections PDF
PDF
  G.G. Hellinga Meesters van de Gouden Eeuw
2008
advertentie
  C. van den Heuvel Papiere Bolwercken: De introductie van de Italiaanse stede- en vestingbouw in de Nederlanden(1540-1609) en het gebruik van tekeningen
1991, Canaletto, Alphen aan den Rijn
 
  C. van den Heuvel De vesting als mathematisch en cultureel kennissysteem. Het onderwijs in de vestingbouw aan hovelingen, kooplui en ambachtslieden in de Hollandse Republiek (17de eeuw)
In: Scientiarum Historia 32 (2006) pp 99-117
2007
 
  C. van den Heuvel De versterkte stad
In: De Stad, Uitgeverij 010, Rotterdam (pp 23-36)
2006
Google Books
  J. Hogendijk Arabic Traces of Lost Works of Apollonius, Archive for History of Exact sciences 35 (1986), pp. 187-253
1985
pdf
  J. Hogendijk Kegelsneden in de Griekse oudheid.
In: A. Grootendorst (ed.) Vakantiecursus kegelsneden en kwadratische vormen, CWI Syllabus no. 40, Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam 1995), pp. 1-14.
1995
pdf
  J. Hogendijk The Geometrical Works of Abü Sa'id al-Darir al-Jurjani
In: SCIAMVS Sources and Commentaries in Exact Science, Vol. 2 (April 2001), pp. 47-74.
2001
  J. Hogendijk Ludolph van Ceulen en zijn boek VandenCirckel, schermutselingen rond het getal π
In: Boekenwijsheid, Walburg Pers, Zutphen
2009
 
  J. Holierhoek De wereld - De mens
2011
 
  J. Holierhoek Over de methode - Essays
2011
 
  K. de Jonge De mislukte aanleg van verdedigingslinies in 1629
In: Saillant (2005-2) pp 23-25
2005
pdf
  E. Jorink Wetenschap en Wereldbeeld in de Gouden Eeuw
(ISBN 9789058262806)
1999
Google Books
  V.J. Katz A history of mathematics: an introduction
2007
Google Books
  M. Keestra Een cultuurgeschiedenis van de wiskunde
2006
Google Books
advertentie
  E.S. Kennedy Al-Biruni's Graphical Determination of the Local Meridian
In: Scripta Mathematica, Vol. 24 (1959), pp. 251-255
1959
  E.S. Kennedy Al-Biruni on determining the meridian
In: The Mathematics Teacher, Vol. 56 (1963), pp. 635-637
1963
  L. Knappert Frans van Schooten jr. en Margrieta Wijnants maken hun testament
in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, ISSN 0922-6699 (1938), pag. 164-170
1938
Leidsch Jaarboekje
  W.R. Knorr The ancient tradition of geometric problems Google Books
  M. Kool Die conste vanden getale
1999
DBNL
  Jan Adriaansz Leeghwater Haerlemmermeerboeck (Pieter Visser, Boekverkooper, op de Leli-gragt, 1727) DBNL
  H.W. Lintsen Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V: De opleiding van staatstechnici 1600-1748: ingenieurs en landmeters DBNL
  W. Lever Mannen rond Spinoza (1650-1700), presentatie van een emanciperende generatie
1997, Verloren, Hilversum
Google Books
  J. van Maanen A history of Analysis: Precursors of Differentiation and Integration Google Books
  J. van Maanen Learn from the masters! Classroom resource materials: Alluvial deposits, conic sections and improper glasses Google Books
  J. van Maanen Seventeenth century instruments for drawing conic sections
The Mathematical Gazette, Vol. 76, No. 476, Jul., 1992
JSTOR
  J. van Maanen New maths may profit from old methods
For the Learning of Mathematics, Vol. 17, No. 2, Jun., 1997
JSTOR
  C. S. Maffioli, L. C. Palm Italian scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth centuries
1988
 
  N. Malcolm, J A. Stedall John Pell (1611-1685) and his correspondence with Sir Charles Cavendish
2005
Google Books
  A. Meskens, N. van der Auwera De zes boeken van de Arithmetika
(ISBN 90-8075873-6)
2006
advertentie
  A. Meskens Travelling Mathematics - The Fate of Diophantos' Arithmetic
2010
Google Books
  P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7: Ceulen, Ludolph van DBNL
  P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7: Schooten, Frans van (1) DBNL
  P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7: Schooten, Frans van (2) DBNL
  P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7: Schooten, Pieter van DBNL
  P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7: Snellius, Rudolph DBNL
  P.C. Molhuysen en P.J. Blok Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7: Snellius, Willebrord DBNL
  E. Muller, K. Zandvliet Admissies als landmeter in Nederland voor 1811: bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde en haar toepassing in administratie, architectuur, kartografie en vesting- en waterbouwkunde
1987, Canaletto, Alphen aan den Rijn
 
  H.J.M. Nellen Hugo de Groot, een leven in strijd om de vrede, 1583-1645
2007, Amsterdam, Balans
Google Books
  H.J.M. Nellen The significance of Grollae obsidio in the development of Grotius' relations with the fatherland, in: Lias 11 (1984), p. 1-17
1984
pdf
  O. Neugebauer A history of ancient mathematical astronomy
1975, Berlin, Heidelberg, New York, Springer Verlag
www.springer.com
  G. Nijs Belegering der stadt Grol, (afstudeerscriptie)
2002
pdf
  Jan Jansz. Orlers Beschrijvinge der stad Leyden DBNL
  G. Parker The Army of Flanders and the Spanish Road
1972, Cambridge University Press
 
  J.E. Pluijm De vestingstad Grol in de kaart gekeken: topografisch historische atlas van Groenlo
2005, Stadsmuseum Groenlo, Groenlo
 
  J.E. Pluijm Grollae obsidio
In: Grols verleden, Tijdschrift voor de historie van Groenlo en directe omgeving, (2008-10).
( pdf)
  W. Ploeg Constantijn Huygens en de Natuurwetenschappen
1934, Nijgh en Ditmar, Rotterdam
Google Books
  H. C. Pouls De driehoeksmeting of triangulatie
In: Caert-Thresoor, jaargang 8, nr 3 (1989)
Caert-Thresoor
  H. C. Pouls De landmeter : inleiding in de geschiedenis van de Nederlandse landmeetkunde van de Romeinse tot de Franse tijd
1997, Canaletto, Alphen aan den Rijn
 
  H. C. Pouls De landmeter Jan Pietersz. Dou en de Hollandse Cirkel
2004, Delft, Nederlandse Commissie voor Geodesie
KNAW-NCG
  H. Renes Historische atlas van de stad Utrecht: twintig eeuwen ontwikkeling in kaart
, Sun, Utrecht
 
  J. Sangwin, J. Bryant How round is your circle?: where engineering and mathematics meet Google Books
  F.W.J. Scholten Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland, 1579-1795
1989, Canaletto, Alphen aan den Rijn
Canaletto
  M.H. Sitters Sybrandt Hansz Cardinael 1578-1647, rekenmeester en wiskundige
(ISBN 9789087040024)
2008
advertentie
  J. Stedall From Cardano's great art to Lagrange's reflections: filling a gap in the history of algebra
(ISBN 9783037190920)
2011, European Mathematical Society
  K. van Strien Sir John Suckling in Holland
ENGLISH STUDIES Volume: 76 Issue: 5 Pages: 443-454 DOI: 10.1080/00138389508598987 Published: SEP 1995
1995
  P. Tannery Diophanti Alexandrini Opera Omnia Wilbourhall
  E. Taverne In 't land van belofte: in de nieuwe stadt, Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680
1978, Maarssen
 
  P.S. Teeling Repertorium van oud-Nederlandse landmeters, 14e tot 18e eeuw
1981, Apeldoorn, Hoofddirectie van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers
 
  W. Thomas De val van het nieuwe Troje. Het beleg van Oostende 1601-1604
(ISBN 9789058262806)
2006
 
  G.J. Toomer Apollonius Conics books V to VII, Springer Verlag
1990
 
  C. Verhoef Nieuwpoort 1600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog
(ISBN 9789075323863)
2000
 
  R. Verhulst In de ban van wiskunde Google Books
  J. Devreese, G. Vanden Berghe Wonder en is gheen wonder. de geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620
(ISBN 9789058261748)
2003
advertentie
  C.L. Vermeulen René Descartes, Specimina philosophiae. Introduction and Critical Edition  
  R.H. Vermij Christiaan Huygens: de wiskunde en de werkelijkheid van de zeventiende eeuw
In: A. Gerards (ed.) De schijf van vijf, CWI Syllabus no. 54, Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam 2005), pp. 3-18. 2005
 
  D. de Vries Kaarten met geschiedenis 1550-1800: een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis
1989, HES
 
  A. Vrolijk Hoeveel geluk kan je hebben, Jacob Golius en zijn Lexicon, Arabico-Latinum
In: Boekenwijsheid, Walburg Pers, Zutphen
2009
 
  B.L. van der Waerden Science Awakening Google: deel I
Google: deel II
  F. Westra Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604
1992, Canaletto, Alphen aan den Rijn
 
  J.W. Wijn Het krijgswezen in den tijd van Prins Maurits (proefschrift Universiteit Utrecht)
1934
 
  H.J. Witkam Jean Gillot, een leids ingenieur (deel 1)
In: Leids Jaarboekje 1967

Leids Jaarboekje

  H.J. Witkam Jean Gillot, een leids ingenieur (deel 2)
In: Leids Jaarboekje 1969

Leids Jaarboekje

  J.J. Witkam Jacobus Golius (1596-1667) en zijn handschriften. Leiden 1980

www.islamicmanuscripts.info

adv. W.W. Wilhelm Meetkunde René Descartes, Vertaald en ingeleid door Wim W. Wilhelm
2009
Google Books
  T.R. Witmer The Analytic Art, François Viète
2008
Google Books
  J.A. Worp De Briefwisseling van Constantijn Huygens. Deel 4: 1644-1649:, brieven 4230, 4267, 4369 van F. van Schooten de Jonge, DBNL
  H.J. Zuidervaart The invisible technician made visible: telescope making in the seventeenth and early eighteenth-century Dutch republic, , in From Earth-Bound to Satellite: Telescopes, Skills and Networks edited by A.D. Morrison-Low, et al., Brill, Leiden, 2012 Google Books
  H.J. Zuidervaart Samuel Carolus Kechel ab Hollenstein (1611-1668) Wiskundige en astronoom in de marge van academisch Leiden
In: Leids Jaarboekje 2014, Vol. 106, pp. 25-58, (2014)
KNAW
  P. Zühlke Jacobus Golius (1596-1667) en zijn handschriften. Leiden 1980 www.islamicmanuscripts.info

top 

Scripties op deze website

Hieronder staat een overzicht van scripties die geschreven zijn door studenten.

zie ook de items in de menubalk: Belangstellenden -> Scripties.

  S. Dijkhuis "De Arithmetika van Diophantos"
2006
PDF
  M.M.J. Singendonk, A.D. van Dam "Mathematische Oeffeningen" van Frans van Schooten
2008
PDF
  J. Overbeeke Frans van Schooten en de landmeetkunde
1993
PDF

top 

Artikelen op internet

  D. Beckers Oud Archief: De vwo-scholier maakt vandaag een ontwikkeling door die tegengesteld verloopt aan die van Van Schooten en zijn tijdgenoten
2005
Nieuw Archief Wiskunde
  B. Casselman Pictures and Proofs
2000
aMS
  R. Ducastel Het slingeruurwerk van Huygens
2002
Kennisnet
  E.J. Dijksterhuis De mechanisering van het wereldbeeld Google Books
  E.J. Dijksterhuis Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951: Simon Stevin DBNL
  F.J. Dijksterhuis Moving Around the Ellipse. Conic Sections in Leiden, 1620-1660
pp. 89-124 in: Sven Dupré, Christoph Lüthy (eds.), Silent Messengers: The Circulation of Material Objects of Knowledge in the Early Modern Low Countries (Berlin: Lit, 2011).
  F.J. Dijksterhuis History The golden age of mathematics, Stevin, Huygens and the Dutch republic
2008
Nieuw Archief
  R.H. van Gent 350 jaar Huygenslens
2005
Kennisnet
  A. Haven Christiaan Huygens
1997
Kennisnet
  C. van den Heuvel, D. de Vries Oostende verloren, Sluis gewonnen, 1604
2004
Kennisnet
  M. Kemp Simon Stevin and Pieter Saenredam: A Study of Mathematics and Vision in Dutch Science and Art
1986
JSTOR
  J. Krüger Lessons from the early seventeenth century for mathematics curriculum design
2010
BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics
  J. van Maanen Descartes en zijn Nederlandse profeten
1998
Kennisnet
  J. van Maanen Frans van Schooten Jr.
1997
Kennisnet
  D.J. Struik Simon Stevin
1997
Kennisnet
  D. Taimina Historical Mechanisms for Drawing Curves
2004
Cornell
  J. Top Ludolph van Ceulen: schermmeester en wisconstenaar
2004
Kennisnet
  R. Vermij Simon Stevin - een man van spiegeling en daad
1998
 
  H.J. Vollrath Spezialisierung und Generalisierung in der Entwicklung der Zirkel
2000
Würzburg
  G. de Vries Huygens toch in canon
2007
Kennisnet
  S. Wepster Ludolph van Ceulen in Hollandse kringen
2010
Nieuw Archief
  K.P. Hart Wisconst
1998
Kennisnet

top