Manuscripten

Manuscripten met aantekeningen van Frans Jr, zijn vader Frans Sr, zijn broer Pieter en hun leerlingen liggen in Leiden en Groningen.

manuscript