www.fransvanschooten.nl

Posters

 Prins Maurits was de tweede zoon van Willem de Zwijger.
Na de moord op zijn vader volgde hij hem op in de strijd tegen Spanje.
Maurits was een modern legeraanvoerder.
Hij zag het praktisch nut van wiskunde in.
Zijn leermeester was de "vernufteling" Simon Stevin.
Zijn vader stichtte in Leiden de eerste universiteit in Nederland.
In 1600 richtte Prins Maurits daar de Ingenieursschool op.
Daar werden landmeters opgeleid die met hem mee op veldtocht gingen.
Frans van Schooten Sr en Jr gaven daar les in het Nederlands.
Ze onderwezen er wiskunde, landmeten, perspectieftekenen en vestingbouw.


Links naar andere websites