www.fransvanschooten.nl

Naam Register

Frans van Schooten Junior noemde in de "Mathematische Oeffeningen" vele namen. Hieronder staat een alfabetische lijst, korte persoonsbeschrijvingen en verwijzingen naar de betreffende pagina's.

Franciscus Aguillonius
281
Alexander Andersonus
188
Cornelis Anthonissen van Buytevest
275 277
Apollonii
183 187 191 192 211 235 244 275 277 282 289 293 294 302 308 309 313 316 319 321 325 326 327 328 330 335 336 341 342
Archimedes
38 39 335 337 423 428 429
Aristæus
187
Clemens van Baersdorp
274
Bachetus
414 416
literatuur
Cornelis van Beveren
114 274
Amelis van den Bouckhorst
114 274
Briggius
474
Bonaventura Cavallerius
282 288 en verder 290 291 295 309 310 342 421
literatuur
methode
Ludolf van Ceulen
405 406
literatuur
Petrus Chanut
185 397
Charmander
189
Clavius
30 225 293 477
Simon Jacobs van Coburg
376 382
Theodorus Cranen
384
Renatus des Cartes
120 192 279 282 314 394 397 403 433 462 466 482 483
Federico Commandini
67 183 188 211
literatuur
Diophantus
405 414 487
Euclides
187 277
Eratosthenis
188 189
Eutocius
244
Fermat
282
Freniclius
397
Samuel Forster
478 482
Marinus Getaldus
188
Jacobus Golius
278
Hiero
39
J. Hudde
437 438 444 462 463 467 483
Christianus Hugenius
486
Niclaes vander Meer
274
Johan Meerman
114
Mercennus
397
Claudius Mydorgius
281
Claudius Mylon
428 429 476
M. Oddi
476
literatuur
C. Otterus
281
Andreas van Outshoorn
503
Willem Paedts
114
Pappus Alexandrinus
67 187 188
literatuur
Niclaes Hubertz van Persijn
377 405 406
Plato
187
Willem Purser
468 478
Roberval
282
Christoffel Rudolf
376 383 390
Gerard Schaep
114 274
Frans van Schooten Senior
405
Petrus van Schooten
543
Willebrordus Snellius
188
Adriaen van Staveren
274
Stifelius
376 378 383 390
Paulus van Swanenburg
114
Franciscus Vieta
188 462
literatuur
Vitellio
333
Vitruvius
39
Adriaan Vlack
474
Johan Walbeeck
345
Johan van Wevelichoven
114
Wilhelmus de tweede
154
Feuit van Zyp
274