Euclides
ca 300 voor de jaartelling

Euclides is bekend om zijn systematische behandeling van de meetkunde.