www.fransvanschooten.nl


Viète Opera Mathematica Zeteticorum Liber Primus

De opdrachten 1 tot en met 6 uit het eerste boek van Viète Opera Mathematica Zeteticorum zijn zinvolle algebra oefeningen voor wiskunde B. Aangeraden wordt om na opdracht 1-1 verder te gaan met de opdrachten uit het tweede boek omdat daar gelijksoortige problemen staan. Advies is om pas daarna terug te keren naar de opdrachten 1-2 tot en met 1-6 uit het eerste boek.
De opdrachten 1-7 tot en met 1-10 zijn nog niet uitgewerkt.

Naast de uitwerkingen in de stijl van Viète zijn ook de uitwerkingen in de stijl van Heath's bewerking van Diophantus opgenomen.

Gegeven de som S en het verschil V van twee onbekende getallen, het kleinste getal is A en het grootste getal is B.
Gegeven het verschil V en de verhouding L : N, van twee onbekende getallen, het kleinste getal is A en het grootste getal is B.
Gegeven de som S en de verhouding L : N, van twee onbekende getallen, het kleinste getal is A en het grootste getal is B.
Gegeven twee getallen X en Y, beide kleiner dan een onbekend getal A en de verhouding L : N van de verschillen tussen die gegeven getallen en dat onbekende getal.
Gegeven twee getallen X en Y, beide groter dan een onbekend getal A en de verhouding L : N van de verschillen tussen die gegeven getallen en dat onbekende getal.
Gegeven twee getallen X en Y, de eerste groter dan een onbekend getal A, de ander kleiner en de verhouding L : N van de verschillen tussen die gegeven getallen en dat onbekende getal.


toptop
top
top
top
top
Zetetic 7 t/m 10

De opdrachten 7 tot en met 10 zijn voor vwo leerlingen te ver gezocht.

 

 

top