www.fransvanschooten.nl

Viète Opera Mathematica Zeteticorum Liber Secundus

De opdrachten 1 tot en met 22 uit het tweede boek van Viète Opera Mathematica Zeteticorum zijn zinvolle algebra oefeningen voor wiskunde B. Uit het eerste boek is alleen de eerste opdracht relevant, de andere opdrachten niet.
In het derde boek staan weer zinvolle algebra opdrachten die aansluiten bij dit tweede boek.

1. Gegeven het product P en het quotiënt Q van twee onbekende getallen A en B.
2. Gegeven het product P en de som van de kwadraten K van twee onbekende getallen A en B.
3. Gegeven het product P en het verschil van de kwadraten D twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
4. Gegeven het product P en de som S van twee onbekende getallen A en B.
x. Gegeven het product P en het verschil V van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
5. Gegeven het verschil V en de som van de kwadraten K van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
6. Gegeven de som S en de som van de kwadraten K van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
7. Gegeven het verschil V en het verschil van de kwadraten D van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
8. Gegeven de som S en het verschil van de kwadraten D van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
9. Gegeven het product P en het verschil van de kwadraten D van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
10. Gegeven het getal A en de optelling Z = A2 + B2 + AB van het bekende getal A en het onbekende getal B.
11. Gegeven de som S en de optelling Z = A2 + B2 + AB van twee onbekende getallen A en B.
12. Gegeven het product P en de optelling Z = A2 + B2 + AB van twee onbekende getallen A en B.
13. Gegeven de som van de kwadraten K en het verschil van de kwadraten D van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
14. Gegeven de som van de derde machten T en het verschil van de derde machten U van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
15. Gegeven het product P en het verschil van de derde machten U van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
16. Gegeven het product P en de som van de derde machten T van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
17. Gegeven het verschil V en het verschil van de derde machten U van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
18. Gegeven de som S en het som van de derde machten T van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
19. Gegeven het verschil V en het verschil van de derde machten U van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
20. Gegeven het verschil V en het verschil van de derde machten U van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
21. Gegeven de vermenigvuldiging G van het verschil met het verschil van de kwadraten en de vermenigvuldiging H van de som met de som van de kwadraten van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.
22. Gegeven de som van de kwadraten K en de verhouding tussen het product en het kwadraat van de verschillen R : S van twee onbekende getallen, het grootste getal is A en het kleinste getal is B.

toptop


top


top


top


toptoptop


toptoptop


toptoptoptoptop


top


toptoptoptoptoptop


 

 

top