Viète Opera Mathematica

In dit boek heeft Frans van Schooten in 1646 het werk van François Viète gebundeld. Het originele werk van Viète is beschikbaar gesteld door "Museo Galileo - Institute and Museum of the History of Science" (Florence).

Google Books
Wikipedia NL
Wikipedia Engels
ETH Zurich
origineel 1591