www.fransvanschooten.nl

5 vwo wiskunde B

Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Meetkundige Plaatsen


Uitwerkingen

De uitwerkingen zijn een co-productie van een docent en een oplettende klas.

Meccano

Op Flicks staan foto's van constructies om vanuit een lijn een cirkel te tekenen of vanuit een cirkel een lijn.

Flickr: Meccano Math

Formulekaart is afgeschaft

De formulekaart mag NIET gebruikt worden.
Je krijgt een lijst van verwijzingen naar definities/stellingen. (zie bijlage 3).
Je mag in een bewijs naar deze stellingen verwijzen.
Je krijgt NIET de omschrijvingen van de stellingen waarnaar verwezen wordt.
Dat betekent dat je de omschrijvingen moet kennen.
De omschrijvingen staan in bijlage 4.

Proefwerk

Tijdens het proefwerk houden we ons aan het examenvoorschrift.
Dat is de beste voorbereiding.
Je krijgt dus alleen de lijst van verwijzingen naar definities/stellingen. (zie bijlage 3).
In je bewijs geef je eerst een correcte formulering van de stelling.
Daarna mag je die gebruiken zonder die te hoeven bewijzen.

Tekst van www.examenblad.nl


 

top
 


opdracht T9

top
 


opdracht T8

Construeer vier cirkels die raken aan lijnen l en m met gelijke stralen.
(Soortgelijke opdracht als T4)

Geogebra bij opdracht T8

geogebra

top
 


opdracht T7

Gegeven is driehoek is ABC met bissectrice AD.

Zie opdracht 42 (4vwo) over de bissectricestelling

top
 


opdracht T6

In een gelijkbenige driehoek is de bissectrice van de buitenhoek evenwijdig aan de basis.

Bewijs dit en bewijs ook de omgekeerde van deze stelling

Als driehoek ABC met basis AB gelijkbenig is, dan is de bissectrice van de buitenhoek van hoek C evenwijdig aan de basis.

Als van driehoek ABC met basis AB de bissectrice van de buitenhoek van hoek C evenwijdig aan de basis dan is die driehoek gelijkbenig.

zie opdracht 10: daar staat dat de binnendeellijn loodrecht op de buitendeellijn staat.

top
 


opdracht T5

Construeer het middelpunt S van een cirkel door de punten A, B en C.

Geogebra bij opdracht T5

geogebra

top
 


opdracht T3

Onderzoek wat de meetkundige plaats is van de beeldpunten van punt P bij spiegeling in lijnen door punt A.

Geogebra bij opdracht T3

geogebra

top
 


opdracht T2

Gegeven is driehoek ABC.
Bewijs dat de deellijn van hoek A en de buitendeellijnen van de hoeken B en C van driehoek ABC door één punt gaan.

onthouden

De deellijn van hoek A en de buitendeellijnen van de hoeken B en C van driehoek ABC gaan door één punt: het middelpunt van de aangeschreven cirkel.

kijk ook naar opdracht 11
kijk ook naar opdracht 32

top
 


opdracht T1

top
 


opdracht 34

Geogebra bij opdracht 34

geogebra

Geogebra bij opdracht 7

Thales (zie ook 5 vwo)

top
 


opdracht 33

Gegeven zijn twee rakende cirkels c1 en c2 met middelpunten M1 en M1 en raakpunt S.
Bewijs dat de middelpunten en het raakpunt op één lijn liggen.

Gegeven is lijn l die beide cirkels raakt in de punten P en Q en punt T, het snijpunt van lijn l en de raaklijn door punt S.
Bewijs dat de punten P, Q en S op één cirkel liggen met middelpunt T.

onthouden

De deellijn van de hoek tussen de raaklijnen van een cirkel gaat door het middelpunt van die cirkel.

Geogebra bij opdracht 33

geogebra

docent uitwerking

uitwerking

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

2 2

top
 


opdracht 32

onthouden

Het middelpunt van de aangeschreven cirkel ligt op het snijpunt van de deellijn van de tegenoverstaande hoek en de buitendeellijnen van de hoeken van de zijde waaraan de aangeschreven cirkel raakt.

Geogebra bij opdracht 32

geogebra

top
 


opdracht 31

Bewijs dat de drie hoogtelijnen door één punt gaan.


onthouden

De hoogtelijnen van ∆ABC zijn de middelloodlijnen van de driehoek waarvan de middenparallellen de zijden van ∆ABC zijn.

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

2 2
2 2
2

top
 


opdracht 30

Bewijs dat drie punten op één lijn liggen.

onthouden

Doe alsof de punten niet op één liggen.

Geogebra bij opdracht 30

geogebra

docent uitwerking

uitwerking

top
 


opdracht 29

top
 


opdracht 28

top
 


opdracht 27

Geogebra bij opdracht 27

geogebra

top
 


opdracht 26

Geogebra bij opdracht 26

geogebra

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

2 2

top
 


opdracht 24

Gegeven zijn een lijn l, een punt R op lijn l en een punt P dat niet op lijn l ligt.
Contrueer de cirkel door punt P die lijn l in punt R raakt.

Stelling: Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de straal naar het raakpunt.

top
 


opdracht 20

Van de drie lijnen hiernaast zijn de lijnen n en m evenwijdig. Hoeveel cirkels zijn er die aan de drie lijnen raken?

De middenparallel is de meetkundige plaats van punten die bij twee evenwijdige lijnen l en m even ver van l als van m af liggen.
Ook het lijnstuk dat de middens van twee zijden van een driehoek verbindt en evenwijdig loopt aan de derde zijde van de driehoek heet middenparallel.

top
 


opdracht 18

Gegeven is een cirkel c met middelpunt M. Cirkels kunnen op twee manieren aan cirkel c raken, namelijk inwendig en uitwendig. Cirkel a met middelpunt A raakt cirkel c uitwendig, het raakpunt is R. Cirkel b met middelpunt B raakt cirkel c uitwendig, het raakpunt is R. Welke meetkundige plaats vormen de middelpunten A en B van alle cirkels die cirkel c raken?

stelling raaklijn

Compicatie is dat de stelling van de raaklijn pas op de volgende bladzijde wordt genoemd, maar dat het bewijs daar niet gegeven wordt. Dat staat pas in hoofdstuk 6.

bewijs raaklijn

onthouden

Van twee rakende cirkels liggen de middelpunten en het raakpunt op één lijn.

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

2 2
2

top
 


opdracht 17

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

 

top
 


opdracht 16

Bewijs dat de middelloodlijnen van een veelhoek waarvan de hoekpunten op een cirkel liggen door één punt gaan.

onthouden

Van iedere veelhoek waarvan de hoekpunten op een cirkel liggen, gaan de middelloodlijnen door één punt gaan.

Geogebra bij opdracht 16

geogebra

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

 

top
 


opdracht 15

Ga na of de omgekeerde bewering van de loodlijn op een koorde ook waar is.
Je begint met: "Als een lijn door het middelpunt van een cirkel loodrecht op een koorde staat, dan deelt die lijn de koorde middendoor".
De omgekeerde bewering luidt: "Als een lijn loodrecht op een koorde van een cirkel staat en die lijn de koorde middendoor deelt, dan gaat die lijn door het middelpunt van die cirkel".

onthouden

De middelloodlijn van een koorde gaat door het middelpunt van een cirkel.

top
 


opdracht 14

Loodlijn op koorde: een loodlijn vanuit het middelpunt van een cirkel op een koorde deelt die koorde middendoor.

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

2 2
2

top
 


opdracht 13

Gegeven is gelijkzijdige driehoek ABC.
Bewijs dat de deellijn van een hoek de middelloodlijn is van de zijde tegenover die hoek.

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

top
 


opdracht 11

Gegeven is driehoek ABC.
Bewijs dat de deellijnen van driehoek ABC door één punt gaan.

onthouden

De drie deellijnen van de hoeken van een driehoek gaan door één punt: het middelpunt van de ingeschreven cirkel.

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

2

top
 


opdracht 10

onthouden

De binnen- en de buitendeellijn van twee lijnen staan altijd loodrecht op elkaar.

top
 


opdracht 9

onthouden

De verzameling van alle punten binnen een hoek die dezelfde afstand hebben tot de benen van die hoek is de deellijn van die hoek.

notatie

De afstand van een punt P tot een lijn l of lijn AB wordt aangegeven met de notatie d(P, l) of d(P, AB). De afstand tussen twee punten P en Q kun je noteren als d(P, Q), maar schrijf je meestal als |PQ|.

top
 


opdracht 8

Geogebra bij opdracht 8

geogebra

top
 


opdracht 7

Gegeven is driehoek PQR met de omgeschreven cirkel. Het middelpunt M van deze cirkel ligt op de langste zijde van de driehoek.
Bewijs dat driehoek PQR rechthoekig is.

docent uitwerking

uitwerking

Geogebra bij opdracht 7

Rechte hoek

Thales (zie ook 5 vwo)

uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

2 2
2 2

top
 


opdracht 5

Gegeven is driehoek ABC. Punt S is het snijpunt van de middelloodlijnen van de zijden AB en BC.
Bewijs dat ook de middelloodlijn van zijde AC door punt S gaat.

docent uitwerking

uitwerking

theorie

De omgeschreven cirkel van een driehoek ABC is de cirkel die door de punten A, B en C gaat. Het middelpunt van de omgeschreven cirkel is het snijpunt van de middelloodlijnen van driehoek ABC.

Zie ook de uitbreidingen bij opdracht 7 en 16.

uitwerking opdracht 7
uitwerking opdracht 16

top
 


opdracht 1

onthouden

De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee gegeven punten A en B is de middelloodlijn van lijnstuk AB.

notatie

De middelloodlijn van een lijnstuk AB is de lijn die door het midden van AB gaat en loodrecht op AB staat.
Als een punt P op de middelloodlijn van AB ligt dan geldt |AP| = |BP|.
Als voor een punt P geldt dat |AP| = |BP| dan ligt punt P op de middelloodlijn van AB.

top
 


opdracht V6

Gegeven is driehoek ABC met P in het midden van AC en Q in het midden van BC.
Bewijs dat in driehoek ABC geldt dat |PQ| = ½ |AB| en PQ evenwijdig aan AB.

docent uitwerking

uitwerking


uitwerkingen vorig jaar

uitwerkingen

2 2
2

top