Pariėtaal cel antistoffen, chronische gastritis en pernicieuze anemie.

Beginpagina

Proefschrift K. te Velde, Groningen 1967

Laatste aanpassing: 27-03-17

Een bladzijde uit dit proefschrift. Duidelijke symptomen en ook dat "in een deel der gevallen" de bloedarmoede ontbreekt.

In dit proefschrift uit 1967 worden duidelijk de bekende klachten beschreven die door een B12-tekort kunnen ontstaan. Hierin staat op bovenstaande bladzijde:
De symptomen, die het klinische beeld van pernicieuze anemie bepalen, zijn het gevolg van gebrek aan vitamine B12. Gebrek aan deze vitamine kan leiden tot:

En verder:
"De diagnostiek van pernicieuze anemie biedt in klassieke gevallen weinig moeilijkheden. De laatste jaren zijn dergelijke gevallen echter vrij zeldzaam. (Davidson, 1957). De bloedarmoede , die vroeger meestal aan de neurologische afwijkingen vooraf ging, ontbreekt in een deel der gevallen. Ook kan de glossitis aanwezig zijn zonder bloed- of beenmergveranderingen."

Echter een halve eeuw later(!), zijn er nog dokters die de symptomen door een B12-tekort niet kennen en denken dat er zonder bloedarmoede geen B12-tekort kan zijn en  dat er daarom ook niet behandeld hoeft te worden.

 | Terug naar: Historie PA | Naar de beginpagina |