Als de dokter beweert dat pillen net zo goed werken als B12-injecties...

Beginpagina

Laatste aanpassing: 23-07-17

Het ziektebeeld door B12-tekort is al heel lang bekend. Lees meer over de geschiedenis
Echter de huidige generatie dokters heeft bijna alleen maar geleerd dat een B12-tekort een macrocytaire bloedarmoede kan veroorzaken. De gedachte is dan dat er geen tekort kan zijn zolang het bloedbeeld normaal is, dus geen bloedarmoede of verhoogd MCV. En dat er pas klachten kunnen zijn als er bloedarmoede is. Zelfs de klachten die veroorzaakt kunnen zijn door een functioneel B12-tekort bij laag-normale waarden komen tijdens de opleiding niet aan de orde. 
Vooral de laatste 15 jaar heeft de patiŽnt de beschikking over internet waarop enorm veel wetenschappelijke informatie is te vinden over B12-deficiŽntie. Daarnaast is het via fora mogelijk om ervaringen met lotgenoten uit te wisselen. Dit alles heeft er toe geleid dat patiŽnten hun klachten herkennen en op die manier in de richting van B12-tekort worden gestuurd. Ook als men geen bloedarmoede heeft en ook als de B12-waarde (nog) normaal is. 
Het is logisch dat dit al jaren botst tussen B12-patiŽnten en hun dokters. Dokters die denken het wel te weten en het probleem wegwuiven als alternatief of onzin en de injecties als placebo zien. PatiŽnten hebben er belang bij om zoveel mogelijk van hun eigen medisch probleem af te weten. Ze hebben daartoe nu de mogelijkheid. Veel dokters raken hierdoor geÔrriteerd, terwijl ze deze ontwikkeling zouden moeten omarmen en samen met de patiŽnt er uit willen komen. Op een manier van gelijkwaardigheid.
Dit blijkt niet te lukken gezien het Standpunt B12 tekort wat in september 2014 gepubliceerd werd. Met dit stuk denkt het Nederlands Huisartsen Genootschap dit probleem eenzijdig uit de wereld te helpen door de vooroordelen van dokters met behulp van een wetenschappelijk sausje te bevestigen. En de artsen met een opleiding waarin B12-deficiŽntie niet goed aan de orde kwam zullen dit stuk gemakkelijk omarmen. Tot frustratie van de patiŽnten waarvan de klachten niet serieus genomen worden. Zeg maar gerust geminacht worden. De hele teneur van dit artikel is het bagatelliseren van het B12-tekort. Dit zal het probleem alleen maar groter maken. Met het ontkennen van dit probleem wordt de klok teruggedraaid met het gevolg een nog grotere ellende voor de patiŽnten en hogere zorgkosten.

3 september 2014
Standpunt vitamine B12 deficiŽntie NHG  

Hoewel de symptomen in diverse medische artikelen beschreven worden, durft men hier klachten als duizeligheid, vermoeidheid, geheugenproblemen en verminderde concentratie in twijfel te trekken.
Dat er klachten zouden kunnen zijn als de B12-waarde boven de ondergrens ligt wordt ontkend ondanks de vele artikelen die dit aangeven (functioneel B12-tekort, grijs gebied). Door dit te ontkennen denkt men de patiŽnt te kunnen geruststellen.
In dit stuk staat dat alleen behandeling nodig is als de waarde verlaagd is, dus onder het referentiegebied. De behandeling is dan met vitamine B12-tabletten. Er is echter geen enkel bewijs dat deze behandeling in alle gevallen. op alle leeftijden en op lange termijn zou volstaan. De bronnen zijn beperkte en kortdurende onderzoeken en niet voor alle leeftijden die onvoldoende bewijs leveren dat de pillen kunnen volstaan.
Bij laag-normale B12-waarden kan een proefbehandeling zinvol zijn. Als deze na enkele maanden geen effect heeft dan wordt de conclusie getrokken dat het dan wat anders moet zijn of SOLK. Net of zou iedereen met klachten door een functioneel B12-tekort na enkele maanden met de pillen van de klachten af moeten zijn. Waarop is dit gebaseerd? Hierdoor is de kans op gecombineerde strengziekte levensgroot. Dit komt niet aan de orde en ook niet het Syndroom van Immerslund Gršsbeck bij kinderen. Ook het vaak samengaan met Hashimoto wordt niet genoemd en ook niet dat het in sommige gevallen een familiair probleem is.
Lees het hier.

Al met al een stuk dat gebaseerd is op vooroordelen en geschreven is door artsen die weinig ervaring met B12-patiŽnten hebben. Die zich in elk geval niet hebben laten adviseren door de internist van het B12-spreekuur in Lelystad. Het hele stuk ademt de sfeer van ontkennen en bagatelliseren van het probleem. 

6 oktober 2014
Reactie door
Vitamin B12 Diagnose & Research Group

Als de dokter naar dit Standpunt van het NHG verwijst en daarom geen injecties wil geven omdat de pillen net zo goed zouden werken. In dat geval kun je hieronder deze reactie (pdf) downloaden, geschreven door Dr. Auwerda, Prof. dr. Lindemans en andere artsen/wetenschappers. Dit bestand kun je opslaan, printen en aan de dokter geven. En zoveel mogelijk verspreiden.
Ook dokters doen er verstandig aan om actief kennis van dit stuk te nemen en te delen met collega's.

 hier downloaden 


16 oktober 2014
Reactie van de Stichting B12 Tekort
Hier kan ik mij helemaal in vinden. Lees het hier.


23 oktober 2014
Antwoord van het NHG.
Het grootste bezwaar tegen het Standpunt B12 is de orale behandeling. 
Uit het antwoord blijkt dat men niet van plan is dit opnieuw te beoordelen.
Lees het antwoord hier.
Volgens het NHG (en ook sommige pillenverkopers) werken de vitaminepillen net zo goed als de injecties. Een bijkomend groot bezwaar is dat hierdoor mensen met klachten deze pillen gaan gebruiken zonder dat er door een dokter goed naar hun B12-status wordt kekeken. Na gebruik hiervan en blijvende klachten zal geen dokter meer een tekort constateren. Met gevolg een langdurige reis door de medische molen met veel consulten, tests en scans die enkel kostenverhogend zijn, zonder oplossing. De kosten van een luizige ampul met B12 zo nu en dan vallen hierbij in het niet.


Mei 2017. Info op de site van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Het geeft aan dat de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) prioriteit geeft aan B12-tekort en kritisch is over het Standpunt van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).| Terug naar de beginpagina |