Onze planeet is ongeveer 4,567 miljard jaar geleden ontstaan. In gesteente in Zuid-Africa zijn tunneltjes gemaakt door microben gevonden. Dit gesteente is 3,34 miljard jaar oud. En daarmee het bewijs van de oudst bekende levensvormen. 521 miljoen jaar geleden kwamen de eerste trilobieten op Aarde. Tot heden zijn nog geen sporen van tussen liggende levensvormen gevonden, maar deze moeten er zeker geweest zijn. Deze meercellige organismen leveden in het water. Ca. 438 miljoen jaar geleden ontstonden de eerste landplanten en de eerst amfibieŽn volgden 30 miljoen jaren later. De mens verscheen ongeveer 2 miljoen jaar geleden op deze planeet.

In die 3,34 miljard jaar dat er leven op Aarde is het meerdere keren voorgekomen, dat in een korte periode vele levensvormen uitstierven. De bekendste uitstervings periode was 65 miljoen jaar geleden waarbij de dinosauriŽrs uitstierven. De mens is druk doende de volgende ramp tot ontwikkeling te brengen. En dat is echt niet iets van de laatste 200 jaar. Zodra de mens instaat was de natuur te beÔnvloeden is de vernietiging begonnen. In tijden dat er nog maar weinig mensen op Aarde rond liepen zal dit nauwelijks van invloed zijn geweest op de natuur. Maar het aantal mensen is, met name de afgelopen 100 jaar, sterk gegroeid.

We weten inmiddels zoveel over de Aarde, dat het leven, de eerste 250 miljoen jaar, op deze planeet niet volledig zal uitsterven. Maar de mens zal er beslist in slagen een flink deel van de huidige levensvormen te doen uitsterven. Het zou best eens kunnen, dat binnen een korte tijd alle hogere levensvormen (dus ook de mens) nagenoeg volledig van de Aarde zullen verdwijnen. Niemand kan voorspellen hoe lang het zal duren voordat dit proces onomkeerbaar is. Daar schuilt gelijk ook het gevaar in. Men zegt dan "het zal mijn tijd wel uit duren". En de volgende generaties dan? Moeten die dan maar toezien, dat de vernietiging niet meer tegen te houden is? En is die onomkeerbaarheid zo sluipend, dat deze inmiddels al is aangevangen? Een paar dingen weten we zeker. De mens is te eigenwijs en te egoÔsties om de tekenen onder ogen te zien of te aanvaarden. De mens zal er alles aan doen om het tegendeel te bewijzen. En daarmee ondertekend de mens haar eigen doodvonnis.