Een INSEKTENHOTEL is een WOONOORD !

Bestemd voor Wilde bijen en Solitaire wespen.

Naast de bekende honingbij, komen er in Nederland zo'n 300 soorten wilde bijen voor. Zij doen alles alleen, zijn ongevaarlijk en verdienen onze bescherming. Deze bijtjes verzamelen stuifmeel en nectar op bloemen en planten en kneden daar een "bijenbroodje" van waarop ze een ei leggen. Uit dit ei komt na enige dagen een larve, welke zich voedt met het "bijenbroodje". Als ze volgroeit is spint ze zich in en verpopt. De volwassen dieren komen meestal het jaar daarop weer te voorschijn in de zelfde periode en bevliegen wederom dezelfde bloemen en planten. Zo zijn er hier in elk jaargetijde dat er bloemen bloeien, andere soorten bijen te zien. Een grote groep bijtjes nestelen in holle stengels en in bestaande gangen van o.a. houtworm en boktor. Door onze opruimwoede is er een groot gebrek aan nestruimte voor deze dieren. Daarom kunnen wij ze helpen door ze allerlei broedruimtes aan te bieden. Vandaar deze muur. Door het boren van gaatjes van 10 mm tot 1 mm in houtblokken maakt je zulke "nestkastjes" ze zullen je er dankbaar voor zijn. Ook riet, bamboe, vlier en braamstengels zijn erg geschikt.

Vele soorten bijtjes zijn te kennen aan de wijze van stuifmeel verzamelen en aan hun nestbouw. Zo zijn er die dit verzamelen op haren op hun buikjes zo ook de rode metselbij. Deze bij vliegt in april/mei en metselt tussenwandjes in haar broedholletjes, zodanig dat er uiteindelijk een reeks van coconnetjes achter elkaar zitten. Andere bijtjes zoals

behangersbijtjes snijden ronde en ovale blaadjes uit planten en bekleden daarmee hun nesten, ze behangen a.h.w. hun kamertjes ermee.

Een andere grote groep bijtjes nestelen in de grond, tussen stenen. Hierin graven ze gangen met zijkamertjes waarin dan hun jongen komen. Veel van deze soorten "zandbijen" hebben harige poten waaraan ze het stuifmeel vervoeren. Alleen onze hommels en de honingbij hebben zgn. "korfjes" waarin ze hun stuifmeelklompjes vervoeren.

Naast deze bijtjes maken er nog vele soorten wespen gebruik van al deze voorzieningen. Ze zijn erg nuttig doordat ze plaaginsecten op hun menu hebben staan. Er zijn er die bladluizen, wantsen, cicaden, rupsen, torren enz. vangen voor hun broed. Wespen zijn dan ook vleeseters terwijl bijen planteneters zijn.

Als laatste groep bestaan er nog een groot aantal belagers en profiteurs die leven ten koste van de larven van onze solitaire bijen en wespen. Stiekem leggen koekoeksbijen een ei in het nest van hun "gastvrouw", dit komt eerder uit dan de rechtmatige bewoner en de koekoekslarve doodt de andere larve en doet zich vervolgens tegoed aan de voedselvoorraad. Ook sluipwespen boren met hun legboor tot op de larven en leggen daar hun ei, de sluipwespenlarve groeit hier ook weer op ten koste van de eigenlijke bewoner.

Elke tuin en elk balkon krijgt er een dimensie bij als er broedblokken enz. voor insecten worden opgehangen. DOEN DUS!!

Honingbijen moet U zien als huisdieren welke door de mens moeten worden geholpen. In de vrije natuur heeft een bijenvolk bij ons vrijwel geen kans om de te lange winter te overleven. Vandaar dat imkers hier als wintervoer zo'n 15 kg suiker voeren.

Van oorsprong komen honingbijen uit zuidelijker gelegen gebergten zoals de Alpen, Kaukasus en andere nabij de Middellandse zee gelegen streken. Hier zijn er zowel in het vroege voorjaar als in het najaar veel meer bloemen en de winters duren er enkele maanden korter. Suiker voeren is daar dan ook niet of weinig nodig.

Wat wordt geboden:

Rondleiding door de tuin (5000 m.) met als thema; ‘Natuurlijk Tuinieren’.

Hierin staat de meerwaarde van zo’n tuin voor vogels, insecten enz. voorop.

Rondleiding door de imkerij; Alles over de leefwijze van de honingbij en het slingeren van honing.

Alles op afspraak eventueel met koffie, vlaai en honingproeverij. Prijzen n.o.t.k.