internaj ligoj 

Personaj faktoj/Ĝardenumado/Muzeodometo/Fontogaso/Esperanto/Promeni kun Neeltje Pauw

Reen al la komenco

Esperanto

Granda hobio mia estas Esperanto. Fakte ĝi ŝanĝis mian vivon. Pli malpli hazarde (sed kio estas hazardo) mi eklernis la lingvon. Mi devenas el "maldekstra nesto" kaj en tiu rondo Esperanto antaŭ la dua mondmilito estis sufiĉe populara, kvankam la Esperanto movado certe ne limiĝis je tiu rondo. La laboristaro konsideris Esperanton kiel tre utilan internacian kontaktilon. Ne mirinde, ke kaj Stalin kaj Hitler, malpermesis la uzadon de Esperanto.

Hejme, kiel infano, mi ofte aŭdis ke ĉiu lernu Esperanton. Regule mi aŭdis kaj vane provis kompreni "Novaĵojn en Esperanto", ĉiutagan radioprogrameron de la Socialista Elsend Societo, VARA. Mia patro, eĉ havis lernolibron en la libroŝranko, ricevitan de amiko. Tamen neniu el nia familio lernis unu paĝon. La lingvo restis mistera por mi dum multaj jaroj.

En 1986 mi suferis pro dorsa difekto kaj devis resti en la lito plurajn monatojn. Pro doloro mi ne povis piediri, do de tempo al tempo rampe mi iris tra la loĝejo. Dum unu el tiuj endomaj rampmigradoj mi retrovis sur la plej malalta breto en la libroŝranko helruĝan lernolibron, "Nia Lernolibro", verkita de Jac. Lem, eldonita en 1932 kaj heredita de mi en 1981 kiam la patro mortis. En la lito mi komencis pristudi la unuajn ĉapitrojn, kvankam tiam mi tute ne sciis ĉu la esperantomovado ankoraŭ ekzistas. Pro la malsano, libera tempo abundis. La lernado plaĉis al mi, la kreaĵo de Zamenhof tre imponis min.

Iom resaniĝinte (mi denove povis piediri mallongan distancon) mi vizitis kun amikino en la najbara urbeto Alkmaar malgrandan ekspozicion pri Esperanto. Ĝi estis organizita de la loka esperantoklubo. Baldaŭ mi partoprenis kurson kaj poste sukcesis en kelkaj ekzamenoj. Post kelkaj jaroj mi akiris, instrudiplomon.

Ankaŭ mia edzino lernis la lingvon kaj ni konatiĝis kun multaj interesaj homoj. Regule ni bonvenigis eksterlandajn gastojn. Pluraj el ili iĝis intimaj amikoj. Kun granda intereso kaj plezuro mi korespondis kun homoj en multaj landoj. La lastajn jarojn mi havas ampleksan perkomputilan korespondadon.


Komenco por interreta Esperantovagado

kontaktilo

Reen al la komenco