Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging

 
Veilingen
Veilen binnen de vereniging betekent automatisch een doelgroep van meer dan 240 geïnteresseerden.
Per veiling kunnen tot ruim 200 kavels worden aangeboden.
De veiling vindt twee maal per jaar plaats, omstreeks april en oktober.
Bij een groot aanbod wordt een extra veiling georganiseerd.

Het aanbod bestaat uit:
 • gewichten
 • inhoudsmaten
 • lengtematen
 • weegschalen
 • muntgewichten en muntgewichtdozen
 • literatuur
 • en randgebieden ('diversen')

Tot 6 weken voor de veilingdatum kunnen kavels worden aangemeld, het liefst voorzien van foto's.
Ongeveer 4 weken voor de veilingdatum komt de veilinglijst en de beeldcatalogus beschikbaar op deze website.
De leden ontvangen de veilinglijst automatisch per post.

De veiling is besloten, wat betekent dat alleen leden, ereleden, donateurs en begunstigers van de vereniging eraan mogen deelnemen. Dit geldt voor zowel de inbrengers als de kopers. Hierdoor zijn de veilingpremies laag, wat de opbrengst van de kavels ten goede komt.
Wie als 'buitenstaander' op de veilingdag eerst alleen maar wil rondkijken en de sfeer wil proeven is uiteraard ook welkom.

Wie objecten wil laten veilen binnen de vereniging is van harte welkom; het lidmaatschap van de vereniging is echter wel verplicht voor minimaal 1 jaar. Neem daarvoor contact met ons op.
De jaarlijkse contributie (met ingang van 2019) bedraagt 35 euro (Nederland) / 40 euro (buitenland).

Informatie over het verloop van de veiling vindt u in het Veilingreglement.

De eerstvolgende veiling zal op 6 april 2019 worden gehouden, zie onder Bijeenkomsten.

Van veiling nr. 107 van 3 november 2018 zijn de veilinglijst en beeldcatalogus nog even hier beschikbaar.


Terug naar de startpagina.

Update: 19-11-2018