Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging

 
Veilingen
Veilen binnen de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging betekent automatisch een doelgroep van ca. 180 geïnteresseerden.
Per veiling kunnen tot ruim 200 kavels worden aangeboden.
De zaalveiling vindt twee maal per jaar plaats, omstreeks april en oktober.
Bij een groot aanbod wordt een extra veiling georganiseerd.
Daarnaast is het mogelijk om online bij de GMVV te veilen.

Het aanbod bestaat uit:
 • gewichten
 • inhoudsmaten
 • lengtematen
 • weegschalen
 • muntgewichten en muntgewichtdozen
 • literatuur
 • en randgebieden ('diversen')

Tot ca. 6 weken voor de veilingdatum (van de zaalveiling) kunnen kavels worden aangemeld, het liefst voorzien van foto's.
Ongeveer 4 weken voor de veilingdatum komt de veilinglijst en de beeldcatalogus beschikbaar op deze website.
De leden ontvangen de veilinglijst automatisch per post.


Voor de online veiling is het verplicht om voor elk kavel 1 of meer foto's aan te leveren.
Van de online veiling wordt geen veilinglijst verstrekt, wel een beeldcatalogus
Ieder lid krijgt een uitnodiging per e-mail (of evt. per brief) om deel te nemen aan de online veiling.

De zaalveiling en online veiling zijn besloten, wat betekent dat alleen leden, ereleden, donateurs en begunstigers van de vereniging eraan mogen deelnemen. Dit geldt voor zowel de inbrengers als de kopers. Hierdoor zijn de veilingpremies laag, wat de opbrengst van de kavels ten goede komt.
Wie als 'buitenstaander' tijdens de zaalveiling eerst alleen maar wil rondkijken en de sfeer wil proeven is uiteraard welkom.

Geregeld komt het voor dat (ex-)leden hun collectie willen laten veilen binnen de vereniging. Zeker de 'pareltjes' verdienen het om weer bij verzamelaars terecht te komen. Wie objecten wil laten veilen bij de GMVV is van harte welkom; het lidmaatschap van de vereniging is echter wel verplicht voor minimaal 1 jaar. Neem daarvoor contact met ons op.
De jaarlijkse contributie bedraagt 35 euro (Nederland) / 50 euro (buitenland).

Informatie over het verloop van de zaalveiling vindt u in het Veilingreglement.

Van veiling nr. 111 van 26 maart 2022 zijn de veilinglijst en beeldcatalogus nog even hier beschikbaar.


Terug naar de startpagina.

Update: 9-4-2022