Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging

 
Zusterverenigingen
België
Duitsland
Engeland + Verenigde Staten
FrankrijkBELGIË
Mensurae Ponderaque Belgarum (kortweg: MPB)
MPB logo De Belgische zustervereniging werd in 2003 opgericht. Op 23 en 24 augustus 2003 vond de eerste internationale bijeenkomst plaats te Hoves (ten zuidwesten van Brussel).
Deze kleine vereniging (ongeveer 50 leden) geeft viermaal per jaar een eigen tijdschriftje uit (een versie in het Frans en in het Vlaams)
De contributie per jaar is 26 euro. Meer informatie in het Frans, Duits, Engels of Nederlands kan worden aangevraagd bij de secretaris Michel Tiroul, michel.tiroul@skynet.be .
Geen eigen website.
DUITSLAND
Maß und Gewicht
Maß und Gewicht logo Deze Duitse zustervereniging is opgericht in 1987 en heeft momenteel ongeveer 290 leden, verspreid over 15 landen. Het verzamelgebied beslaat weegschalen, gewichten, lengtematen, inhoudsmaten, muntgewichtdozen, literatuur en diverse randgebieden.

Het metrieke stelsel is in Duitsland pas in 1872 van kracht geworden. Tegelijkertijd werd het ijkwezen meer gecentraliseerd. Steden en staten in het Duitse taalgebied hebben tot die tijd een enorme verscheidenheid aan maten en gewichten gebruikt. Er is nog een hoop onderzoek nodig om helderheid in de ontwikkelingen te krijgen.

Vier maal per jaar ontvangen de leden het gedrukte kleurentijdschrift 'Maß und Gewicht', met een omvang van 24 pagina's (de volledige inhoudsopgave is op hun web site te vinden). Verder ontvangt men aankondigingen van nieuwe literatuur en tentoonstellingen.

Er vinden twee weekend-bijeenkomsten per jaar plaats: afwisselend in het noorden en het zuiden van Duitsland. Op vrijdagavond komen de eerste leden reeds bijeen en vindt de traditionele 'kofferbak-handel' plaats. Op zaterdagochtend volgt de officiële beurs met in de middag een lezingenprogramma. Pas tegen zondagmiddag komt er een eind aan de gezelligheid. Vanaf mei 2004 worden tijdens de voorjaarsbijeenkomsten ook veilingen georganiseerd en daarnaast worden er schriftelijke veilingen gehouden; de beeldcatalogus is te vinden op de website.

Meer informatie is te vinden op: www.mass-und-gewicht.de
ENGELAND + VERENIGDE STATEN
ISASC: International Society of Antique Scale Collectors
ISASC Europe logo

ISASC USA logo
De Engels/Amerikaanse zustervereniging dateert van 1976; vanaf 1978 werd een eigen tijdschrift uitgegeven. Wereldwijd heeft men ongeveer 400 leden. Het verzamelgebied bestaat uit weegschalen (zeer sterk vertegenwoordigd) en gewichten. Inhoudsmaten en lengtematen zijn eigenlijk 'not done', hoewel dit gaat veranderen. De vereniging biedt haar leden oude catalogi in kopie aan.

Engeland is een erg interessant verzamelgebied: door de lange historie is er een grote verscheidenheid aan maten en gewichten te vinden. Amerika heeft een traditie van (tegenwoordig volstrekt) illegale weegschalen: het functioneren was soms ondergeschikt aan de vormgeving.

Vier maal per jaar ontvangen de leden het gedrukte kleurentijdschrift 'Equilibrium', met een omvang van 28 pagina's.

De vereniging is opgesplitst in twee delen:
a) de Verenigde Staten (bestuurd vanuit eigen land);
b) 'Europa' oftewel de rest van de wereld (bestuurd vanuit Engeland).
De 'Amerikaanse' tak houdt jaarlijks in mei een bijeenkomst in de VS; de 'Europese' tak houdt elk najaar in Engeland een bijeenkomst. Veilingen kent men niet; de aanwezige handelaars brengen genoeg materiaal mee.

Meer informatie is te vinden op: www.isasc.org; de Europese tak heeft een web site op www.isasce.com.FRANKRIJK
Société Métrique de France
Société Métrique de France logo
De Franse zustervereniging is in 1978 opgericht; vanaf 1982 wordt een tijdschrift voor de verzamelaars uitgegeven. Men timmert weinig aan de weg; het ledental is ca. 80. Allengs zijn de doelstellingen van de vereniging gewijzigd van bescherming van het metrieke stelsel naar het onderzoeken en verzamelen van maten en gewichten.

Ook Frankrijk heeft een rijk metrologisch verleden, en is bovendien de aanstichter van het metrieke, decimale stelsel (kilogram, meter, liter). Het heeft hen 40 jaar gekost (Nederland: 50 jaar) om het metrieke stelsel goed in te voeren. Uit de periode vóór 1840 is dan ook interessant materiaal te vinden.

Drie of vier maal per jaar ontvangen de leden het gekopieerde tijdschrift 'Le Système Métrique', met een omvang van ongeveer 18 - 40 pagina's.

Een eigen website was sinds 28 april 2011 actief: www.societe-metrique-de-france.com, maar is in 2018 weer opgedoekt. De vereniging is bezig zichzelf op te heffen.

De contributie per jaar is 35 euro. Meer informatie kan in het Engels of Frans worden aangevraagd via Bernard Masson.


Terug naar de startpagina.

Update: 19-11-2018