Gezins reconstructie Havelte

De gezinnen zijn alfabetisch op naam man/vader gesorteert.
Door dat er veel gelijke namen zijn, sluipt er zo een foutje in, het verdient aanbeveling om een en ander zelf te kontroleren op juistheid. Hierin speelt ook de leesbaarheid van de akten een grote rol.

Gebruikte bronnen:
T12: Havelte Trouw 1697-1811
D57: Havelte Doopboek 1694-1755, schaduwarchief DTOB nr. 57
D59: Havelte Doopboek 1756-1811, schaduwarchief DTOB nr. 59