N 
NN Geerts & NN NN 
D57 \ 24-11-1709 Roelef Sol zv ….t Geerts & NN (blz. 122 ) 
NN Jacobs Suyr. & NN NN 
D57 \ 27-01-1695 ….. zv .. Jacobs suyr. & NN (blz. 101/102 ) 
NN Kiers & NN NN 
D57 \ 28-??-1694 Lammegie dv ….. Kiers & NN (blz. 99 ) 
NN Meyerincks & NN NN 
D57 \ 06-12-1694 Grietien dv … Meyerincks, obijt & NN (blz. 101 ) 
NN NN & NN NN 
D57 \ 28-01-1694 Klaes zv & NN (blz. 99 ) 
D57 \ 10-02-1695 Ke.st zv ….ten de ….. & NN tot Uffelt (blz. 102 ) 
D57 \ ??-03-1695 Klaes zv .. ….. & NN (blz. 102 ) 
D57 \ 09-06-1695 Jan kv ….. ….. & NN van ….. ….. (blz. 102 ) 
D57 \ ??-??-1695 ….. kv ….. & NN (blz. 103 ) 
D57 \ ??-??-1695 ….. kv ….. & NN (blz. 103 ) 
D57 \ ??-??-1695 Ma…. kv ….. & NN (blz. 103 ) 
D57 \ 14-09-1695 A….. dv ….. ….. & NN (blz. 103 ) 
D57 \ 05-07-1696 Jan Hendri. zv van ees arme Cruxeleman & NN (blz. 104 ) 
T12 \ 16-10-1698 T te Havelte NN & NN NB een paar volx, met att van Wolvega 
D57 \ 21-10-1703 ….. zv de wever & NN in Maria Foppenhans NB de wever wonende in Maria Foppenhans sijn zoontie den 21 octob gedoopt …….. (blz. 114 ) 
D57 \ 19-02-1708 Jacob… kv NN & solda.. Vrouwe (blz. 121 ) 
NN NN & Beette Jans 
D57 \ 07-03-1728 Margjen dv NN & Beette Jans te Wester Hesselte NB En al dat in onegt geboren was, van de moeder selfs ten doop gehouden, etc. en alles volgens kerken ord. 3de deel ?.70. (blz. 155 ) 
NN & Swaantje Wolters
D57 \ 26-05-1754 Jantje Willems dv NN & Swaantje Wolters te Hesselte NB onegt kind, volgens kerke order gedoopt (blz. 215 ) 
NN NN & Jentie Everts 
D57 \ 03-08-1732 Grietien dv NN & Jentie Everts te Uffelte NB En om dat in onegt geboren was, van de moeder selfs ten doop gehouden. Etc. En alles volgens kerken orde en,synodale resolveren de Ao.1731. Den 16.Januari (blz. 163/164 ) 
NN NN & Lummetje Cuipers 
59D \ 08-10-1780 Adam zv Lummetje Cuipers & NN te Uffelte NB onegtkind, is geboren den 10 September. NB de moeder van dit onegte kind, waar van de vader als nog onbekend is, is om onnoselheijd, als hebbende geen vermogens om enig denkbeeld van den dorp te maken, door de overhiyd ontslagen om te beandwoorden soo het gewone doopformulier, als de vragen die bij 't doopen van een onegt kind, worden afgevraagt, verdewijl sij een Alumna van de diaconie van Meppel is, de door deselve te Uffelte in de kost .. woning besteet, soo sijn doordeHoge Overb. de 4 Diaken van Meppel, als daar waren, de Steven van Stees van Urk Barlage & Dulman gelast om dit kind als gevaders ten doop te presenteren of iemand in hare plaatze daar toe stellen, soo als ook dit bevinge kind in de naam van bovengem. diaconen ten doop gehouden is, door Fijtje Gerrits van der Woude, als daartoe expres van bovengen. diaconen gezonden. Alles volgens requeste van den 30 September 1780, 
hier bij berustende. (blz. 55/56 ) 
NN NN & Klaasje Klaasze 
59D \ 03-04-1785 Janna Jans dv de vader onbekent & Klaasje Klaasze te Uffelte NB dit kind is geboren den 2 febr. .. door de moeder ten doop gepresenteert die ook op de vragen, bij den doop van onegte kinderen voor telezen geandwoord heeft (blz. 67 ) 
NN NN & Albertje Roelofs Doornbosch 
59D \ 13-05-1787 Roelofje dv de vader onbekent & Albertje Roelofs Doornbosch te Uffelte NB nademiddag, geboren den 30 Maart. (blz. 75 ) 
NN NN & NN NN 
59D \ 07-06-1788 Hendrik Jans zv NN & NN te Havelte NBden 7 Juny 1788 is gedoopt een persoon, een onegt kind zijnde, verzuimt in zijn jon… gedoopt te worden, van Steenwijk van geboorte en heeft, na belijdenis des geloofs gedaan te hebben den naam ontfangen van Hendrik Jans (blz. 78 ) 
NN NN & Lammetje Soers 
59D \ 05-08-1798 Roelofje Roelofs dv NN & Lammetje Soers te Uffelte NB Roelofje Roelofs onecht kind van Lammetje Soers te Uffelte, is geboren den 25 Junij en door de moeder ten doop gehouden, die op de vragen dendoops, voor onegte kinderen opgestelt, geantwoord heeft, eer't gewone formulier des doops voorgelezen wierd. (blz. 117 ) 
NN NN & NN NN 
59D \ 26-09-1798 Christianus Adam zv NN & NN te Uffelte NB is gedoopt een Jode (zie hier van in't boek den Ledematen, op den 26 Sept. 1798, en is genaamt Christianus Adam, woonagtig te Uffelte. (blz. 118 ) 
NN NN & Maria Reurts? 
59D \ 23-11-1806 Marchyn Lammerts dv NN & Maria Reurts? van de Smilde NB een onegt kind, dit kind is door de moeder te doop gehouden. (blz. 143 ) 
NN NN & Hilligje Hindriks 
59D \ 24-04-1808 Klaasje dv NN & Hilligje Hindriks NB in onecht geboren (blz. 150 ) 
NN Reints & Derkjen Alberts 
D57 \ 04-03-1744 Henrikjen dv …. Reints & Derkjen Alberts van Uffelte (blz. 185 ) 
NN Wolters & Jentje Jans 
D57 \ 13-12-1751 Wolther zv …… Wolters & Jentje Jans Oversinge (blz. 205 ) 
O 
Otto Geerts & NN NN 
D57 \ 17-03-1726 Jan zv Otto Geerts & NN te Hesselte (blz. 151 ) 
D57 \ 14-08-1729 Roelofjen dv Otto Geerts & NN te Uffelte (blz. 157/158 ) 
Otto Wolters & Hendrikje Roelofs 
T12 \ 19-06-1740 OT te Havelte Otto Wolthers jm uit Hesselte & Henrikjen Roelofs jd van Dwingelo 
Otto Wolters & Aaltje Hendriks 
T12 \ 07-08-1746 T te Havelte Otto Wolthers jm van Dieveren & Aaltjen Henricks jd van Uffelte 
D57 \ 16-04-1747 Henrik zv Otto Wolthers & Aaltjen Henriks uit Uffelte (blz. 194 ) 
D57 \ 16-02-1749 Wolther zv Otto Wolthers & Aaltje Henriks Uffelte (blz. 198 ) 
D57 \ 30-08-1750 Grietjen dv Otto Wolthers & Aaltjen Henriks uit Uffelte (blz. 202 ) 
D57 \ 23-01-1751 Grietien dv Otto Wolthers & Aaltien Jans uyt Uffelte (blz. 206 ) 
D57 \ 03-03-1754 Wolter zv Otto Wolters & Aaltje Hendriks te Uffelte (blz. 217 ) 
59D \ 27-03-1758 Lucas zv Otto Wolters & Aaltje Hendriks te Uffelte (blz. 5 ) 
59D \ 28-03-1762 Jantje dv Otto Wolters & Aaltje Hendriks te Uffelte (blz. 15 ) 
Otto Wolters & Margien Gelmers 
T12 \ 15-04-1753 OT te Havelte Otto Wolters wedn van Hendrikje Roelofs te Havelte & Margien Gelmers jd te Nijeveen NB trouwen 13-05-1753 te Nijeveen