Havelte - Aangegeven lijken 1808-1811

Laatste wijziging: 05-02-2009

Het schaduwarchief boek nummer 61 bevat twee delen, het eerste deel met extracten van de overlijdensakten en het tweede deel met de originele akten.
De originele akten zijn in willekeurige volgorde gekopieerd, het boek ligt behoorlijk uit elkaar.

In de laatste kolom staan de bladzijde nummers. (extract/origineel boek nr. 61)
Alles tussen [ ] staat niet in originele tekst.

Aangifte datum Overl. datum Afschrift DTOB nr. 61; bladz. 1 - 23; Havelte - Aangegeven lijken 1808-1811 blz.
    Protocol van de doden te Havelte
[er is veel op dit titel blad geschreven]
1
    Aangever en Datum Naam van den overledene en verwantschap Ouderdom gehuwd weduwnaar of weduwen nagelaten kinderen of decedenten uit een of meer huwelijken datum van het overlijden 2
22-01-1808 22-01-1808 .. 22 sten
januarij
1802
... Lucas 
Havelte
zijn kind
Jan Tomas [Libechien Tomas in origineel]
7 week ongehuwd - 22 sten
januarij
2/18
18-02-1808 16-02-1808 .. 18 Feb.
1808
Pieter Geerts
.. 't legeveld
zijn Broer
Jakob Geerts
20 jaar ongehuwd - den 16
February
2/19
18-02-1808 18-02-1808 .en 18 Feb.
1808
..n Albert
.. 't darp
zijn kind
ongedoopt
10 dagen derhalve ongehuwd - den 18 Febr. 2/17
19-02-1808 17-02-1808 ..n 19 Febr.
1808
.rent Geerts
Eurzinge
zijn kind
Geert Berends
1 3/4 jaar derhalve ongehuwd - den 17
February
2/18
09-03-1808 05-03-1808 .. 9 Meert
.... Albert
..... te Uffelte
zijn kostganger
Egbert Steiten?
oud 70 jaar weduwnaar Nagelaten drie kinder uit een huwelijk den 5 Meert 2/44
15-03-1808 09-03-1808 .. 15 meert
Jan Engberts
.Uffelter....
zijn moeder
Jantien Acters?
oud 73 jaar weduwe Nagelaten 4 kinderen uit een huwelijk den 9 Meert 2/43
??-03-1808 10-03-1808 .. meert 1808
..t Alberts
.. van knielis
..n den Wal
zijn Baas kind
Jan Kornelis
oud Een jaar derhalve ongehuwd - den 10 Meert 2/16
    Aangever en Datum Naam van den overledene en verwantschap Ouderdom gehuwd weduwnaar of weduwen nagelaten kinderen of decedenten uit een of meer huwelijken datum van het overlijden 3
16-03-1808 12-03-1808 d. 16 meert 1808
Harm Gerrits
in het legeveld
zijn kind
Gerrit Harms
oud 16 jaar ongehuwd - den 12 den Meert 3/17
    [verder lege tabel] 3
    Aangever en Datum Naam van den overledene en verwantschap Ouderdom gehuwd weduwnaar of weduwen nagelaten kinderen of decedenten uit een of meer huwelijken datum van het overlijden 4
    [lege tabel] 4
     
Extract uit het register der aangegevene lijken te Havelte
 
5
26-03-1808 25-03-1808 1808 den 26 Meert door Jan Pieters, schoonzoon van Evert Jans Bruins aangegeven dat op den 25 dezer maand is overleden zijn schoonvader E.J.Bruins oud 70 jaar gewoond hebbende in het dorp, zijn vrouw nalatende, met drie kinder uit een huwelijk. 5/15
27-04-1808 21-04-1808 1808 Den 27 April door Wolter Klaas zoon van Annegien Klaas aangegeven dat op den 21 April is overleden zijn moeder Annegien Klaas oud 86 jaar gewoont hebbende te nalatende vijf kinderen uit een huwelijk. 5/16
29-04-1808 24-08-1808 1808 Den 29 April door Hindrik Jakobs aangegeven dat op den 24 April is overleden zijn vader Jakob Hindriks oud 54 jaar gewoont hebbende op de Veendijk, nalatende zijn vrouw en twee kinder uit een huwelijk. 5/14
     
Extract uit het register der aangegevene lijken te Havelte
 
6
20-05-1808 20-05-1808 1808 den 20 Meij door Andrijs Jans aangegeven dat op den 20 dezer is overleden Trijntje Geugjes oud 61 jaar gewoont hebbende te Uffelte nalatende haar man met een kind uit een huwelijk. 6/15
22-05-1808 20-05-1808 1808 den 22 Mei door Aaltje Berends aangegeven dat op den 20 dezer is overleden haar man Hans Roelofs oud 60 jaar gewoond hebbende in het legeveld nalatende zijn vrouw met een kind uit een huwelijk. 6/42
30-05-1808 27-05-1808 1808 den 30 Meij door E.Eisen aangegeven dat op den 27 dezer is overleden zijn kind Jan Eizen oud 24 dagen gewoont hebbende te Eurzinge, Waar van vader en moeder nog in leven zijn. 6/41
27-07-1808 26-07-1808 1808 den 27 Julij dat Roelof Bartels als opziener der armen op 't Nyveen aangegeven dat op den 26 Julij is overleden Egbert Bartels, als onder hem toebehorende oud 75 jaar ongehuwd gewoond hebbende te Uffelte nalatende een moeder.
6/42
29-07-1808 26-07-1808 1808 den 29 Julij door Jan Lefferts aangegeven dat op den 26 Julij is overleden zijn dogter Geesje Jans oud 3/4 jaar gewoont hebbende aan de wal waar van vader en moeder nog in leven zijn voorts nalatende 3 broeders. 7/41
03-08-1808 02-08-1808 1808 den 3 Augustus door Geert Jans aangegeven dat op den 2 dezer is overleden zijn vrouw Grietje Klazen oud 27 jaar gewoond hebbende te Eursinge nalatende 3 kinderen uit een huwelijk. 7/13
15-08-1808 10-08-1808 1808 den 15 Augustus door Kornelis Hendriks aangegeven dat op den 10 dezer maand is overleden zijn vrouw Niesje Jans oud 34 jaar gewoond hebbende aan de Wal, nalatende 1 kind uit een huwelijk. 7/14
26-08-1808 21-08-1808 1808 den 26 Augustus door Fredirik Jans aangegeven dat op den 21 dezer is overleden zijn schoonvader Jan Hendriks Kruit oud 73 jaar gewoond hebbende aan de Wal nalatende 1 kind uit een huwelijk. 7/39
05-09-1808 01-09-1808 1808 den 5 September door Hillegien Jans aangegeven dat op den 1 September is overleden haar man Jacob Alberts oud 52 jaar gewoond hebbende bij de vaart onder Eursinge nalatende een kind uit een huwelijk.
7/40
07-09-1808 01-09-1808 1808 den 7 September door Jan Hendriks aangegeven dat op den 1 sten dezer is overleden zijn vrouw Grietje Jacobs, oud 48 jaar gewoond hebbende in het darp nalatende 5 kinderen uit een huwelijk. 8/37
05-11-1808 30-10-1808 1808 den 5 November door Harmen Jans aangegeven dat op den 30 October is overleden zijn vader Jannes Reinders oud 87 jaar gewoond hebbende in 't darp nalatende 3 kinderen uit een huwelijk. 8/38
22-11-1808 17-11-1808 1808 den 22 November door Grietje Roelofs aangegeven dat op den 17 dezer is overleden haar zoon Roelof Willems oud 11 jaar gewoond hebbende te Eursinge waar van de moeder en twee zusters nog in leven zijn. 8/34
23-11-1808 18-11-1808 1808 den 23 November door Jan Alberts aangegeven dat op den 18 dezer is overleden zijn vader Albert Jans oud 88 jaar gewoont hebbende in het darp nalatende twee kinder uit twee huwelijken. 8/35
27-12-1808 23-12-1808 1808 den 27 december door Koop Jans aangegeven dat op den 23 december is overleden zijn dogter Jentje Koops Snoek oud 20 1/2 jaar ongehuwd gewoond hebbende te Uffelte waar van vader en moeder nog in leven zijn.
8/40
31-12-1808 27-12-1808 1808 den 31 december door Geert Harms aangegeven dat op den 27 december is overleden zijn vrouw Roelfje Gerrits oud 25 jaar, gewoond hebbende te Uffelte nalatende haar man met een kind uit een huwelijk. 9/39
19-01-1809 15-01-1809 1809 den 19 January door Arent Pieters aangegeven dat op den 15 dezer is overleden zijn vrouw Jantje Ottens oud 45 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende haar man met 4 kinder uit een huwelijk. 9/33
30-01-1809 24-01-1809 1809 den 30 January door Willem Statman aangegeven dat op den 24 January is overleden zijn zoon Berend Willems Statman oud 18 jaar ongehuwd gewoond hebbende te Uffelte nalatende een neef. 9/34
10-04-1809 07-04-1809 1809 den 10 April door Hendrik Geerts aangegeven dat op den 7 dezer is overleden zijn zoon Jan Hendriks oud 16 week, gewoond hebbende te Eursinge waarvan vader en moeder nog in leven zijn, voorts nalatende een zuster. 9/33
10-06-1809 17-06-1809 1809 den 18 Junij door Hendrik Gerrits aangegeven dat op den 17 dezer is overleden zijn zoon Hendrik Harms oud 27 jaar ongehuwd gewoond hebbende in 't legeveld waar van vader en moeder nog in leven zijn voorts nalatende een broer en twee zusters. 9/31
17-09-1809 15-09-1809 1809 den 17 September door Lambert Roelofs aangegeven dat op den 15 dezer is overleden zijn vrouw Jantje Everts oud 32 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende haar man met 2 kinders uit een huwelijk.
9/32
26-09-1809 23-09-1809 1809 den 26 van herfstmaand door Steven Alberts aangegeven dat op den 23 dezer is overleden zijn broer Jochem Alberts oud 31 jaar gewoond hebbende agter Uffelter esch nalatende een vrouw met 2 kinder uit een huwelijk. 10/30
01-10-1809 01-10-1809 1809 den 1 van Wijnmaand door Jan Klasen aangegeven dat op den 1 sten dezer is overleden zijn zoon Klaas Jans oud 3/6 jaar di ongehuwd gewoond hebbende te Uffelte waar van vader en moeder nog in leven zijn. 10/31
12-10-1809 07-10-1809 1809 den 12 van Wijnmaand door Remmelt Remmelts aangegeven dat op den 7 dezer is overleden zijn vrouw Hendrikje Alberts oud 54 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende niets anders als haar man. 10/38
28-10-1809 26-10-1809 1809 den 28 van Wijnmaand door Jan Vreriks aangegeven dat op den 26 dezer is overleden zijn vader Jan Meeuwes oud 86 jaar gewoond hebbende te Havelte nalatende zijn vrouw met 3 kinder uit een huwelijk. Maar zijn vrouw heeft twee voorkinder. 10/37
29-10-1809 28-10-1809 1809 den 29 van Wijnmaand door B.Eleveld als diaken is aangegeven dat op den 28 dezer is overleden een oud man genaamd Derk Flat oud 76 jaar gewoond hebbende in 't darp nalatende 3 kinder uit twee huwelijken. 10/29
08-11-1809 03-11-1809 1809 den 8 dezer door Roelof Lammerts aangegeven dat op den 3 van slagtmaand is overleden zijn zoon Lammert Roelofs oud 1 jaar gewoond hebbende agter Uffelteresche waar van vader en moeder nog in leven zijn. 10/30
21-11-1809 15-11-1809 1809 den 21 van slagtmaand door Geert Harms aangegeven dat op den 15 dezer is overleden zijn moeder Roelfje Bartels oud 65 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende een zoon uit een huwelijk.
10/19
21-12-1809 16-12-1809 1809 den 21 van Wintermaand door Jan Cornelis aangegeven dat op den 16 dezer is overleden zin zoon Egbert Jans oud 2 1/8 jaar die ongehuwd gewoond hebbende in 't darp nalatende vader en moeder en een broeder uit een huwelijk 11/20
11-01-1810 06-01-1810 1810 den 11 van Louwmaand door Hendrikje Wessels aangegeven dat op den 6 dezer is overleden haar man Jan Hasken oud 80 jaar gewoond hebbende te Havelte nalatende een vrouw met twee kinder uit een huwelijk. 11/28
11-01-1810 08-01-1810 1810 den 11 van Lauwmaand door Hendrik Hendriks Jonker aangegeven dat op den 8 dezer is overleden zijn vrouw Annige ..nter? oud 45 jaar gewoond hebbende te Havelte nalatende haar man met 3 kinder uit een huwelijk. 11/29
16-01-1810 14-01-1810 1810 den 16 van Louwmaand door Jan Harms aangegeven dat op den 14 dezer is overleden zijn vader Harm Jans oud 74 jaar gewoond hebbende te Eursinge nalatende 2 kinder uit een huwelijk. 11/23
18-01-1810 17-01-1810 1810 den 18 dezer door Gerrit Hilberts? Ram? aangegeven dat op den 17 van Louwmaand is overleden zijn moeder Annigje Jans Buiting oud 83 gewoond hebbende aan de veendijk nalatende 2 kinder uit een huwelijk. 11/24
08-02-1810 05-02-1810 1810 den 8 van Sprokkelmaand door Jannes Stevens aangegeven dat op den 5 den is overleden zijn vrouw Grietje Aalderts oud 46 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende haar man met 2 kinder uit een huwelijk. 11/20
12-02-1810 09-02-1810 1810 den 12 van Sprokkelmaand door Kobes Willems Blok aangegeven dat op den 9 dezer is overleden zijn zoon Klaas Kobes Blok oud 9 weken gewoond hebbende bij de vaart onder Eursinge nalatende vader en moeder en een halfbroeder. 11/21
21-02-1810 16-02-1810 1810 den 21 van Sprokkelmaand door Jan Jans Jonkers aangegeven dat op den 16 dezer is overleden zijn moeder Jentje Berends oud 75 1/4 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende 7 kinder uit een huwelijk.
11/27
20-03-1810 15-03-1810 1810 den 20 van Lentemaand door Koop Jans Klunder aangegeven dat op den 15 dezer is overleden zijn dogter Margien Koops Klunder oud 20 week gewoond hebbende aan de veendijk nalatende vader en moeder en eene zuster. 12/28
20-03-1810 18-03-1810 1810 den 20 van Lentemaand door B.Eleveld als diaken aangegeven dat op den 18 deze is overleden een oud man onder hem toebehorende genaamd Steven Jans oud 80 jaar gewoond hebbende in 't darp nalatende een broeder en een halfbroeder uit twee huwelijken.
12/24
09-04-1810 05-04-1810 1810 den 9 van Grasmaand door Berend Harms Snoek aangegeven dat op den 5 dezer is overleden zijn zoon Albert Berends Snoek oud 1/4 jaar gewoond hebbende te Uffelte. Waarvan vader en moeder nog in leven zijn en voorts nalatende 2 broeders en eene zuster. 13/25
26-04-1810 23-04-1810 1810 den 26 van Grasmaand door Jan Jans aangegeven dat op den 23 dezer is overleden zijn vader an Lijzen oud 68 jaar gewoond hebbende te Holtinge nalatende zijn vrouw met 4 kinder uit een huwelijk. 13/22
30-04-1810 30-04-1810 1810 den 30 van Grasmaand door Henrikus Spanjaard aangegeven dat op den 30 dezer is overleden zijn vrouw Aaltjen Pieters gewoond hebbende te Havelte oud 75 jaar nalatende niet anders als haar man. 13/23
09-05-1810 05-05-1810 1810 den 9 van Bloeimaand door Jantje Jans aangegeven dat op den 5 dezer is overleden haar moeder Grietje Geerts oud 87 jaar gewoond hebbende te Havelte nalatende 5 kinder uit twee huwelijken. 13/25
25-06-1810 23-06-1810 1810 den 25 van Zomermaand door Jacob Jochems aangegeven dat op den 23 dezer is overleden zijn vader Jochem IJzebrandts oud 74 jaar gewoond hebbende aan de Wal nalatende zijn vrouw met 3 kinder uit een huwelijk. 13/26
25-06-1810 23-06-1810 1810 den 25 van Zomermaand door Egbert Alberts aangegeven dat op den 23 dezer is overleden zijn schoonmoeder Aaltje Jans oud 84 jaar gewoond hebbende in het darp nalatende haar man met een kind uit een huwelijk. 13/13
15-07-1810 14-07-1810 1810 den 15 van Hooimaand door Jannes Harms aangegeven dat op den 14 dezer is overleden zijn vader Harm Gerrits oud 60 jaar gewoond hebbende in 't Legeveld nalatende zijn vrouw met 3 kinder uit een huwelijk.
13/35
28-07-1810 24-07-1810 1810 den 28 van Hooimaand door Jentien Alberts aangegeven dat op den 24 dezer is overleden haar man Jan Bartelds oud 50 jaar gewoond hebbende in het Legeveld nalatende zijn vrouw met 2? kinder uit een huwelijk. 14/21
31-07-1810 25-07-1810 1810 den 31 van Hooimaand door Lummegien Egberts aangegeven dat op den 25 dezer is overleden haar man Jan Roelofs Ody oud 67 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende zijn vrouw met Zes kinder, waar onder zijn twee voorkinder van hem. 14/22
13-09-1810 10-09-1810 1810 den 13 van Herfstmaand door Hendrik Collen aangegeven dat op den 10 dezes is overleden zijn kind Annegien Hendriks Collen oud 1 jaar gewoond hebbende aan de veendijk waar van vader en moeder nog in leven zijn. Voorts nalatende 2 broeders en eene zuster. 14/50
21-09-1810 17-09-1810 1810 den 21 van Herfstmaand door Willem Hendriks aangegeven dat op den 17 dezer is overleden Hans Hendriks oud 60 jaar gewoond hebbende in het Legeveld nalatende niet anders als zijn vrouw en zijn broer den aangever van het lijk. 14/51
08-10-1810 05-10-1810 1810 den 8 van Wijnmaand door Jan Uilken aangegeven dat op den 5 dezer is overleden zijn zoon Jan Jans oud 19 dagen gewoond hebbende in 't Legeveld waar van vader en moeder nog in leven zijn. 14/26
09-10-1810 07-10-1810 1810 den 9 van Wijnmaand door Jan Geerts Diphoorn aangegeven dat op den 7 dezer is overleden zijn zoon Jans oud 1 1/2 jaar gewoond hebbende in 't Legeveld waar van vader en moeder nog in leven zijn. 14/27
13-10-1810 09-10-1810 1810 den 13 van Wijnmaand door Jan Roelofs aangegeven dat op den 9 dezer is overleden zijn dogter Aaltje Jans oud 18 dagen gewoond hebbende te Uffelte waarvan vader en moeder nog in leven zijn. Voorts nalatende 2 broeders & vier zusters uit een huwelijk. 14/47
07-11-1810 01-11-1810 1810 den 7 van Slagtmaand door Jan Jans Kl...der aangegeven dat op den 1 dezer is overleden zijn vrouw Margien Geerts Diphoorn oud 26 jaar gewoond hebbende in 't Legeveld nalatende haar man met twee kinder uit een huwelijk.
14/48
15-11-1810 01-11-1810 1810 den 15 van Slagtmaand door Klaas Pee.. Westerhuis aangegeven dat op den 1 sten dezer is overleden zijn kindskind Geert Lamberts Westerhuis oud 2 1/2 w... gewoond hebbende in 't Legeveld nalatende vader en moeder en 3 broeders uit een huwelijk. 15/48
16-11-1810 11-11-1810 1810 den 16 van Slagtmaand door Geert Lukas aangegeven dat op den 11 dezer is overleden zijn vrouw Hillegien Jans oud 45 jaar gewoond hebbende te Eursinge. Nalatende haar man met 3? .... uit een huwelijk. 15/49
23-11-1810 16-11-1810 1810 den 23 van Slagtmaand door I?.J.Klunders aangegeven dat op den 16 dezer is overleden zijn zoon Jakob Simenshuis? oud 2 week gewoond hebbende in 't Legeveld waar van vader en moeder nog in leven zijn nalatende 2 broeders uit een huwelijk.
15/49
14-12-1810 09-12-1810 1810 den 14 van Wintermaand door Leffert Fredriks Tap aangegeven dat op den 9 dezer is overleden zijn vader redrik Jakobs Tap oud 63 jaar gewoond hebbende te Uffelte. Nalatende zijn vrouw met 7 kinder uit een huwelijk. 16//50
18-12-1810 17-12-1810 1810 den 18 van Wintermaand door Lambert Westerhuis aangeven dat op den 17 dezer is overleden zijn zoon Berend Lamberts oud 3 1/2 jaar gewoond hebbende in 't Legeveld waar van vader en moeder nog in leven zijn. Voorts nalatende 2 broeders uit een huwelijk. 16/51
02-01-1811 02-01-1811 1811 den 2 van Louwmaand door Hillegien Roelofs aangegeven dat op den 2 dezer is overleden Roelof Alberts oud 57 jaar gewoond hebbende te Havelte nalatende een voorkind en zijn vrouw zonder kinder. 16/52
02-01-1811 29-12-1810 1811 den 2 van Louwmaand door Berend Geerts aangegeven dat op den 29 van Wintermaand 1810 is overleden zijn zoon Roelof Berends oud 3/4 jaar gewoond hebbende te Eursinge nalatende vader en moeder en een broeder uit een huwelijk. 16/52
17-01-1811 14-01-1811 1811 den 17 van Louwmaand door Jan Hendriks aangegeven dat op den 14 dezer is overleden zijn 1 ste vrouw en moeder Margien Klazen oud 68 jaar gewoond hebbende te Havelte nalatende niets anders als eene zuster. 16/53
07-02-1811 01-02-1811 1811 den 7 van Sprokkelmaand door Pieter Willems aangegeven dat op den 1 sten dezer is overleden zijn zwager Hendrik Alberts oud 80 jaar gewoond hebbende te Eursinge nalatende 2 zwagers en 3 zusters uit een huwelijk.
16/53
06-03-1811 ??-03-1811 1811 den 6 van Lentemaand door Jan Geerts aangegeven dat op ..... is overleden zijn zoon Tyme Jans oud 3 1/2 jaar gewoond hebbende .... de pielbrugge onder Havelte nalatende vader en moeder en 3 broeders uit een huwelijk. 17/54
09-03-1811 ??-03-1811 1811 den 9 van Lentemaand door Hendrik Plus aangegeven dat op den .. dezer is overleden zijn vrouw en voordogter Fijgien Frans oud 17 jaar ongehuwd, gewoond hebbende aan de Wal. Nalatende een stief en haar volle moeder en eene zuster met 2 halfbroers en eene halve zuster uit 2 huwelijken. 17/45
14-03-1811 09-03-1811 1811 den 14 van Lentemaand door Lukas Geerts aangegeven dat op den 9 dezer is overleden zijn vader Geert Lukas oud 52 jaar gewoond hebbende te Eursinge nalatende niet anders als 2 kinder uit een huwelijk. 17/46
01-04-1811 29-03-1811 1811 den 1 van Grasmaand door Jacob Fredriks aangegeven dat op den 29 van Lentemaand is overleden zijn dogter Hillegien Jacobs oud 9 week gewoond hebbende te Uffelte waar van vader en moeder nog in leven zijn. 17/57
02-04-1811 02-04-1811 1811 den 2 April door Egbert Eisen aangegeven dat op dals dezen is overleden zijn dienstmeid Jentjen Roelofs oud 60 jaar ongehuwd gewoond hebbende te Eursinge nalatende niet anders als een nigt en eenige nigten kinder.
17/58
03-04-1811 02-04-1811 1811 den 3 April door Jan Dedden aangegeven dat op den 2 dezer is overleden zin dogter Grietje Jans Dedden oud 1 1/8 jaar gewoond hebbende te Eursinge waar van vader en moeder nog in leven zijn, voorts nalatende 2 zusters uit een huwelijk. 18/46
04-04-1811 02-04-1811 1811 den 4 April door Roelof Jochem aangegeven dat op den 30 van Lentemaand is overleden zijn vader Jochem Hendriks oud 58 jaar gewoond hebbende in het Legeveld nalatende zijn vrouw met 2 kinder uit een huwelijk, en 3 voorkinder van zijn vrouw. [origineel niet gevonden] 18/?
24-04-1811 21-04-1811 1811 den 24 April door Jan Roelofs aangegeven dat op den 21 dezer is overleden zijn dogter Roelofje Jans oud een jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende niet anders als vader en moeder. 18/55
02-05-1811 26-04-1811 1811 den 2 Meij door Kier Geerts aangegeven dat op den 26 April is overleden zijn zoon Geert Kiers ongehuwd oud 17 jaar gewoond hebbende te Eursinge nalatende niet anders als zijn vader en eene zuster uit een huwelijk. 18/54
07-05-1811 02-05-1811 1811 den 7 Meij door Kornelis Lukas aangegeven dat op den 2 dezer is overleden zijn kind Berend Cornelis oud 1/4 jaar gewoond hebbende aan de wal. Waar van vader en moeder nog in leven zijn.
18/56
01-07-1811 01-07-1811 1811 den 1 July door Hendrik Plus aangegeven dat op den 1 sten dezer is overleden zijn zoon Willem Hendriks Plus oud 5 jaar gewoond hebbende aan de Wal. Waar van vader en moeder nog in leven zijn. Voorts nalatende een broeder en eene zuster met eene halfzuster uit twee huwelijken.
19/55
    Notitie ............. de
penningen door schultussen
van Havelte, Nyeveen Ruiner- 
wold, Vledder en de Wijk als 
gecombineerden zijn genegetieerd
ten dienste tot de werving en
het contingent door hunne schult-
ambten tot 12 ballaellons
vrijwilligers moctende leveren

1809 Oogsmaand 24. Van de Boer van Havelte een capitaal groot /830
tegens 4 1/2 pcent ingaande
20/21
    Goede vriend R.D.Postma

In hoope .... .... U.E. in een
goede welstand mag aantreffen
gelijk ik u langs dezen mijn
welzijn bekent maken.

Ik verzoeke U.E. aanstaanden
zaterdag bij mij te komen'
ten einde, om zondag voor mij
de kerkdienst waarte nemen.
Ik wilde graag eens uit.
Indien gij niet kunt zoo schrijft
mij nog voor aanstaanden zaterdag

[enzovoort]

Zijt gegroet.
Ik ben uw vriend
Lukas Jans
Schoolmeester

Norg. den 12 January 1800

[Langs de kantlijn staat "In haast geschreven"]
22
    [achterkant? gebruikt als klad papier] 23
    Annigjen Kimmel 23

HOME

Havelte - Aangegeven lijken 1808-1811

Auteur: Huib Gaal