Havelte - Akten van aangifte van overlijden 1806-1811

Laatste wijziging: 05-02-2009

Aangifte datum Overl. datum Afschrift DTOB nr. 61; bladz. 1-58; Havelte - Akten van Aangifte van overlijden 1806 - 1811 blz.
    Lijst .... Sterflijst
 
1
    [Ik ..... dubbel geschreven? doorgedrukt?]
 
1
    Ik Berend Gerrits geve kennis dat
overleden is mijn zoon Gerrit Berends
oud 15 jaaren
ongehuwd Uffelte den 1 Feb. 1806
 
1
    Ik Harmen Jans geve bij dezen
kennis dat overleden is mijn vrouw
Trienten Jans
 
1
    oud 85 jaar
s'mest voornen mestal
gehuwd geweest met Jan Reinderts
nalatende 3 kinderen Havelte den 3 Febr. 1806
 
1
    Ik Hendrik Jutten geve bij dezen kennis dat overleden is mijn vrouw Jantien Koops oud jaren in 't lak woonagtig onder Havelte behorende nalatende 4 kinderen.
Havelte den 5 Febr. 1806
 
1
    Ik Egbert Alberts geve bij dezen kennis dat overleden is mijn meuje Hilligjen Egberts oud 84 jaar ongehuwd.
Aktum Havelte den 7 Febr. 1806
 
2
    Ik Steven Lamberts geve bij dezen dat overleden is mijn kind Annigjen Stevens oud 5 weken
Aktum Havelte den 8 Febr. 1806
 
2
    de voornoemde vader geve bij dezen kennis dat overleden is mijn zoon Lambert Stevens oud 5 jaar
Aktum Havelte den 11 Febr. 1806
 
2
    Jan Coops Dedden geve bij dezen kennis dat overleden is mijn moeder Aaltien Jans Kruid gehuwd geweest met Jan Roelofs Eppinge nalatende 3 kinderen.
Aktum Havelte den 23 Febr. 1806
 
2
    Ik Geert geve bij dezen kennis dat overleden is mijn kind Roelofjen Geerts oud 4 jaren.
Aktum Havelte den 25 Febr. 1806
 
2
    ... sucsessie, asomma : b.nnen de betaafse .. gemenebest in te vorderen bij hen Hoogmogende gearresteerd den 4 Oktober 1805 dat overleden is mijn vrouw Trientje Harms oud 85 jaar gehuwd met Jan Reinderts gewoond hebbende te Havelte
Aktum Havelte den 3 Febr. 1806 nalatende 3 kinderen 
3
    Hermen Jans
Ik ondergetekende hier in te vullen, de kwaliteit van lijkbezorger over de begraaffenis in 't sterfhuis te behorend onder Havelte geve bij dezen kennis en zulks ter voldoening aan het 2e artikel ter ordonnantie op 't 2e gt sucsessie alomme binnen de bataafse... gemenebest in te vorderen bij hun hoogmogende gearresteerd den 4 Oktober 1805 dat overleden is mijn vrouw Jantien Koops oud 50 jaren. Gehuwd met Hendrik Jutten 
3
    ik ondergetekende als toeverzigt hebbende over de begrafenis in het sterfhuis te Havelte geve bij dezen kennis en zulks ter voldoening aan het 24 Art. der ordonnantie op het regt der successie alom binnen de Bataafsche gemenebest in te vorderen bij hun Hoog Mogenden gearristeerd den 4 October 1805. dat overleden is Klaasjen Hendriks Talen oud 70 jaren den 5 Jan. 1807.
Havelte den 6 Jan. 1807. Andries Broek
3
    [als eerder, maar sterfhuis te Uffelte]
dat overleden is mijn zoon Gerrit Berends oud 15 jaaren. Gewoond hebbende te Uffelte, ongehuwd.
Aktum Uffelte den 1 Febr. 1806. Berend Gerrits
4
    [zelfde blad nog een keer]
sterfhuis te Havelte
dat overleden is Klaasjen Hendriks Talen oud 70 jaren den 5 Jan. 1807
Havelte den 6 Jan. 1807. Andries Broek
4
    sterfhuis te Lageveld
dat overleden is Geert Hendriks Diphoorn den 4 Februarij oud 65 jaren gewoond hebbende in 't Lageveld gehuwd nalatende 4 kinder uit twee huwelijken.
Havelte den 9 Februarij 1807. Jan Jans Klunder
5
    sterfhuis te Havelte
dat overleden is Wijcher Geerts den 23 Januarie 1807, oud 48 jaren.
Havelte den 28 Jan. 1807. Andries Wijchers Tuin
5
    sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Reint Willems oud 50 jaren den 21 Febr. 1807 gewoond hebbende te Uffelte gehuwd nalatende eene weduwe en 2 kinders
Havelte den 24 Febr. 1807. Klaas Jans
6
    sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Klaas Times den 22 Febr. 18.. oud 95 jaren gewoond hebbende te Uffelte ongehuwd en zonder k..
Havelte den 24 Febr 1807. Wigerhans Roderemond
6
    ik ondergetekende verklaar dat den 14 September overleden is mijn dogter Trijntje Klasen oud 15 jaaren gewoond te Havelte.
Havelte den 18 September 1807. Jantje Hendriks weduwe Klaas Evers
7
    ik ondergetekende verklaar dat overleden is mijn vader Hendrik Harms Nel oud 66 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende eene dochter.
Ruinerwold den 17 September 1... Geesje Hendriks wonende bij Jan Gerryts Geert op Ruinerw...
7
    ik ondertekende verklare d.. overleden Jan Hendriks oud 12 j... gewoond hebbende in het Lage.... den 27 Febr. 1807.
Hendrik Hendriks. Havelte den 2 Maart 1807
7
    sterfhuis in het Lageveld
dat overleden is Anna Garbrands den 3 Maart oud 25 ongetrouwd zonder kinders hebbende gewoond in het Lageveld.
Jacob Hendriks. den 4 Maart 1807 [er staat nog een merkteken lijkt op E Hind]
8
    sterfhuis in Heusinge
dat overleden is Aaltien Kiers out 60 ... gehuwd nagelaten 2 k... uit het huwelijk ge.... in Heusinge
den 6 meer. 180. Wolter Herms
8
    Andries Harms oud 88 jaar gestorven den 6 maart 9
    Beken ik ondergetekende dat overleden is mijn kind Deeltjen Roelfs den 15 Maart oud 8 weken gewoond hebbende te Havelte den 16 Maart 1807 Roelof Bokkens 9
    beken ik ondergetekende dat overleden is kind Lukas Egberts den 30 Maart oud 13 jaren gewoond hebbende te Havelte, den 3 April 1807. Egbert Thijs 9
    beken ik ondergetekende dat overleden is Geert Hendriks Pouwels den 4 Maart 1807 oud 35 jaren ongetrouwd en zonder kinders Jan Hendriks Pouwels den 5 Maart 1807 9
    beken ik ondergetekende dat overleden is mijn kind Harm Gelmers oud 11 weken 26 april Gelmer Harms den 1 Mei 1807 9
    Beken ik ondergetekende dat den 8 Augustus overleden is mijn man Wolter Alberts Dood oud 60 jaaren nalatende eene weduwe en 5 kinders Havelte den 13 Augustus 1807 Geessien 10
    sterfhuis Havelte
Dat overleden is den 31 Mei 1807 Berend Eppinge oud 68 jaren nalatende eene weduwe en zes kinders hebbende gewoond te Havelte Femmegin Santing Havelte den 4 Juny 1807
10
    ik ondergetekende geve bij dezen kennis dat overleden is mijn kind Roelof Jans den 29 8ber oud 18 weken gewoond hebbende te Uffelte Jan Roelofs Havelte 1 9ber 1807 11
    [allemaal handtekeningen] 12
    dat overleden .. ... Jans den 22 dezer ... .. jaar gewoond hebbende ... .. darp nalatende haar man ...n kind uit een huwelijk. Havelte deb 25 van Zomermaand 1810. ..bert Alberts 13
    sterfhuis te Eursinge
dat overleden is Grietje Klasen den 2 Augustus oud 27 jaar gewoond hebbende te Eursinge waar van haar man met 3 kinder uit een huwelijk nog in leven zijn. Havelte den 3 Augustus 1808. Geert Jans
13
    dat ........ is Niesje Jans den 10 dezen ... .. .aar gewoond aan de wal nalatende 1 kind ... ... huwelijk. Havelte den 15 Augustus 1808. ..nelis Hendriks 14
    sterfhuis op de Veendijk
dat overleden is Jakob Hendriks den 24 April oud 54 jaar gewoont hebbende op den veendijk nalatende zijn vrouwe en twee kinder uit een huwelijk. Havelte den 29 April 1808. Hendrik Jacobs
14
    sterfhuis te Uffelte
..t overleden is Trijntje Geugjes ... 61 jaar gewoond hebbende te ..felte nalatende haar man ..t een kind uit een huwelijk. Havelte den 20 Mei 1808. Andrys Jans
15
    sterfhuis in het darp
dat overleden is den 25 Meert Evert Jans Bruins oud 70 tig jaar. Eenmaal gehuwd nagelaten 3 kinder en zijn vrouw gewoont in het Darp. Havelte de 26 Meert 1808. Jan Pieters schoonzoon van Evert Jans Bruins
15
    sterfhuis te Uffelte
..t overleden is den 21 April Annegien ..aas oud 86 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende vijf kinder ..t een huwelijk. Havelte den 26 April 1808. Wolter Klaes
16
    sterfhuis aan de Wal
dat overleden is Jan Kornelis d. 10 Meert 1808 oud Een jaar en dus ongehuwd. gewoond aan de wal. Havelte d. 15 meert 1808. X Dit kruismerk heeft Albert Alberts knegt van Knielis Hindriks Borgers, in mijn presentie getrokken. R.D.Postma
16
    sterfhuis in het legeveld
..t overleden is Gerrit Harms ...2 Meert 1808 oud 16 jaar .ehuwd gewoont in het legeveld. Havelte den 16 Meert 1808. . Dit kruismerk heeft Harm Gerrits in mijn presentie getrokken. R.D.Postma
17
    sterfhuis in het Darp
dat overleden is een ongedoopt kind van Jan Alberts den 18 Febr. 1808, oud 10 dagen ongehuwd gewoont in het darp. X Dit kruismerk heeft Jan Alberts in mijn presentie getrokken. R.D.Postma
17
    sterfhuis vav Eursinge
..t overleden is Geert Berends ... 17 Febr. 1808 oud 1 3/4 jaar ....huwd gewoond te Eursinge. Havelte den 19 Febr. 1808. . Dit kruismerk heeft Berent Geerts in mijn presentie geterokken. R.D.Postma
18
    sterfhuis te Havelte
dat overleden is Libechien Tomas den 22 Januarij 1808 oud 7 week ongehuwd gewoont te Havelte. Havelte den 23 Januarij 1808. Tomas Lukas
18
    sterfhuis in het legeveld
dat overleden is Jakob Geerts den .6 Febr. 1808 oud 20 jaar ongehuwd gewoont in 't legeveld. Havelte den 18 Febr. 1808. - dit kruismerk heeft Pieter Geerts in mijn presentie getrokken. R.D.Postma
19
    sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Roelfjen Bartelds den 15 dezer oud 65 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende een zoon uit een huwelijk. Havelte den 21 van Slagtmaand 1809. Geert Harems
19
    sterfhuis .. darp
dat overleden is Egbert Jans .. dezember oud 2 1/8 jaar ..gehuwd gewoond hebbende ..t darp, waarvan vader .. .eder nog in leven zijn voorts ....tende een broeder. Havelte den 21 van Wintermaand 1809. Jan Corneelis
20
    sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Grietje Aalderts den 5 dezer oud 46 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende haar man met 2 kinder uit een huwelijk. Havelte den 8 van Sprokkelmaand 1810. Jannes Steevents
20
    sterfhuis te Eursinge
dat .....lden is Klaas Kobus Blok ... 9 dezen oud 9 weken gewoond ..de bij den vaart onder Eursinge, ....van vader en moeder nog .. ..ven zijn voorts nalatende ... halfbroeder. Havelte den 12 van Sprokkelmaand .... Jacobus Willems Blok
21
    sterfhuis in 't Legeveld
dat overleden is Jan Bartelds den 24 dezer oud 50 jaar gewoond hebbende in 't Legeveld nalatende zijn vrouw met . kinder uit een huwelijk. Havelte den 28 van Hooimaand 1810. Jentien Alberts
21
    sterfhuis te Uffelte
dat overleden .. Jan Roelofs Odij de 25 dezer ... 67 jaar gewoond hebbende .. Uffelte nalatende zijn vrouw met 6 kinder waar onder zijn twee voorkinder ..n hem. Havelte den 31 van Herfstmaand 1810. ..mmegen Egberts
22
    sterfhuis te Holtinge
dat overleden is Jan Lijzen den 23 dezer oud 68 jaar gewoond hebbende te Holtinge nalatende zijn vrouw met 4 kinder uit een huwelijk. Havelte den 26 van Grasmaand 1810. Jan Jans
22
    sterfhuis .. Havelte
dat overleden is .altjen Pieters oud 75 jaar gewoond hebbende .. .velte nalatende niet anders ... haar man. Havelte den 30 van Grasmaand 1810. ..der Henrikus Spanjaard. R.D.Postma
23
    sterfhuis te Eursinge
dat overleden is Harm Jans den 14 dezer oud 74 jaar gewoond hebbende te Eursinge nalatende 2 kinder uit een huwelijk. Havelte den 16 van Louwmaand 1810. Jan Herms
23
    sterfhuis aan de Veendijk
dat overleden is Annegje Jans Buitingden 17 dezer oud 83 jaar gewoond hebbende aan de veendijk nalatende 2 kinder uit een huwelijk. Havelte den 18 van Louwmaand 1810. Gerriet Hilbers Dam
24
    dat overleden is Steeven Jans den 18 dezer oud 80 jaar gewoond hebbende in het Darp nalatende een broeder en een halfbroeder uit twee huwelijken. Havelte den 20 van Lentemaand 1810. B.Eleveld als dišken 24
    sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Harm Karsten den 17 dezer gewoond hebbende te Uffelte nalatende een vrouw met 4 kinder uit een huwelijk. Havelte den 21 van Lentemaand 1810. E.Karstens
24
    sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Albert Berends Snoek den 5 dezer oud 1/4 jaar gewoond hebbende te Uffelte. Waar van vader en moeder nog in leven zijn voorts nalatende 2 broeders en een zuster. Havelte den 9 van Grasmaand 1810. Beerent Hermens Snoek
25
    sterfhuis te Havelte
dat overleden is Grietje Geerts den 5 dezer oud 87 jaar gewoond hebbende te Havelte nalatende 5 kinder uit twee huwelijken. Havelte den 9 van Bloeimaand 1810. Jentien Jans
25
    sterfhuis aan de wal
dat overleden is Jochem IJzebrands den 23 dezer oud 74 jaar gewoond hebbende aan de wal nalatende zijn vrouw met drie kinder uit een huwelijk. Havelte den 25 van Zomermaand 1810. Jacob Jochems
26
    sterfhuis in het Legeveld
dat overleden is Jan Jans den 5 dezer oud 19 dagen gewoond hebbende in het Legeveld. Waarvan vader en moeder nog in leven zijn. Havelte den 8 van Wijnmaand 1810. Jan Uilken
26
    sterfhuis in het Legeveld
dat overleden is Jan Jans den 7 dezer oud 1 1/2 jaar gewoond hebbende in het Legeveld. Waar van vader nog in leven is. Havelte den 9 van Wijnmaand 1810. Jan Geerts Diphooren
27
    sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Jentje Berends den 16 dezer oud 75 1/4 jaar gewoond hebbende te Uffelte, nalatende 7 kinder uit een huwelijk.
Havelte den 21 van Sprokkelmaand 1810. Jan Jans Jonkers
27
    sterfhuis in het Legeveld
dat overleden is Margien Koops Klunder den 15 dezer oud 20 week gewoond hebbende aan de Veendijk waar van vader en moeder nog in leven zijn voorts nalatende eene zuster.
Havelte den 20 van Lentemaand 1810. Koop Jans Klunder
28
    sterfhuis te Havelte
dat overleden is Jan Haskero den 6 dezer oud 80 jaar gewoond hebbende te Havelte nalatende een vrouw met 2 kinder uit een huwelijk.
Havelte den 11 van Louwmaand 1810. X dit kruismerk heeft Hendrikje Wessels in mijn pretentie getrokken. R.D.Postma
28
11-01-1810   sterfhuis te Havelte
dat overleden is Annigje Reints den 8 dezer oud 45 jaar, gewoond hebbende te Havelte nalatende haar man met 3 kinder uit een huwelijk.
Havelte den 11 van Louwmaand 1810. Hendrik Hendriks Jonker
29
29-10-1809 28-10-1809 sterfhuis in het darp
dat overleden is Dirk Mol? den 28 dezer, oud 46 jaar gewoond hebbende in het darp nalatende 3 kinder uit twee huwelijken.
Havelte den 29 van Wijnmaand 1809. B.Eleveld als de diaken
29
08-11-1809 03-11-1809 sterfhuis agter Uffelteres
dat overleden is Lammert Roelofs den 3 dezer oud een jaar gewoond hebbende agter Uffelteresch, waar van vader en moeder nog in leven zijn.
X dit kruismerk heeft Roelof Lamberts in mijn prezentie getogen. R.D.Postma Havelte den 8 Nov.1809.
30
26-09-1809 23-09-1809 sterfhuis achter Uffelteresch
dat overleden is Jochem Alberts den 23 dezer oud 31 jaar gewoond hebbende achter Uffelteresch, nalatende een vrouw met 2 kinder uit een huwelijk.
Havelte den 26 van Herfstmaand 1809. Steven Alberts
30
04-10-1809 01-10-1809 sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Klaas Jans den 1 sten dezer oud 3/4 jaar dus ongehuwd gewoond hebbende te Uffelte, waarvan vader en moeder in leven zijn.
Havelte den 4 van Wijnmaand 1809. Jan Klaasen
31
18-06-1809 17-06-1809 sterfhuis in 't Legeveld
dat overleden is Hendrik Harms den 17 dezer oud 27 jaar ongehuwd gewoond hebbende in 't Legeveld, waar van vader en moeder nog in leven zin, voorts nalatende een broer en twee zusters.
Havelte den 18 Junij 1809. + Dit kruismerk heeft Harm Gerrits in mijn presentie getogen. R.D.Postma
31
17-09-1809 15-09-1809 sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Jantje Everts den 15 Sept. 1809 oud 32 jaar gewoond hebbende te Uffelte nalatende haar man met 2 kinder uit een huwelijk.
Havelte den 17 September 1809. + Dit kruismark heeft Lambert Roelofs in mijn presentie getogen. R.D.Postma
32
10-03-1809 10-03-1809 sterfhuis te Uffelte
dat overleden .. Lieve Hendriks boes den 8 deze oud 70 jaar ongehuwd gewoond hebbende te Uffelte, nalatende een neef.
Havelte den 10 Meert 1809. Berent Snoek
32
10-04-1808 07-04-1808 sterfhuis te Eursinge
dat overleden is Jan Hendriks den 7 dezer oud 16 week gewoond hebbende te Eursinge, waarvan vader en moeder nog in leven zijn, voorts nalatende een zuster.
Havelte den 10 April 1808. + dit kruismerk is Hendrik Geerts eigen getogen merk. R.D.Postma
33
19-01-1809 13-01-1809 sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Jantje Ottens den 13 dezer oud 45 jaar, gewoond hebbende te Uffelte, nalatende haar man met 4 kinder uit een huwelijk.
Havelte den 19 January 1809. Arent? Pyters
33
30-01-1809 24-01-1809 sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Berend Willems Statman den 24 dezer oud 18 jaar ongehuwd gewoond hebbende te Uffelte nalatende dus vader en stiefmoder en twee zusters een halbroer uit twee huwelijken.
Havelte den 30 January 1809. Willem Statman
34
22-11-18 17-11-18 sterfhuis te Eursinge
dat overleden is Roelof Willems den 17 dezer oud 11 jaar gewoond hebbende te Eursinge, waarvan de moeder en twee zusters nog in leven zijn.
Havelte den 22 November 18.. Grietyn Roelofs
34
23-11-1808 18-11-1808 sterfhuis in het darp
dat overleden is Albert Jans 18 dezer oud 80 jaar gewoont hebbende in 't darp, nalatende 2 kinder uit twee huwelijken. Havelte den 23 November 1808. Jan Alberts
35
15-07-1810 14-07-1810 sterfhuis in het legeveld
dat overleden is Harm Ger... den 14 dezer oud 60 jaar gewoon. hebbende in het Legeveld nala.... zijn vrouw met 3 kinder u.. een huwelijk.
Havelte den 15 van Hooimaand 1810. Jannes Her...
35
01-01-1808   [links op de kop]
Permissie wordt mits deze
verleend tot het begrav
van het lijk N.N. gewoont
te Havelte, als zijnde ing
[enz.]
Havelte d. 1 January 1808. R.D.P.
36
    woonende in de woltstraat
de huijs van Ee bootermarkt
hij ... een ider wie zulks
als meede dat bij de zelve
alle zoerte van beste gekamde
en opregte groninger kouse
te prijsen
in gunst en recommandesia

Zoomermaand
36
07-09-1808   Grietje Jacobs
Havelte den 7 September 1808
37
28-10-1809   Jan Meewes
Havelte den 28 van Wijnmaand 1809
37
05-11-1808   Jannes Reinders
Havelte den 5 November 1808. Hermen Jans
38
12-10-18   Hendrikje Alberts
Havelte den 12 van Wijnmaand 18.. Remmelt Remmel..
38
26-08-1808   Jan Hendriks Kruit
Havelte den 26 Augustus 1808. Fredrik Jans
39
31-12-1808   Roelofje Gerrits
Havelte den 31 December 1808. Geert Harems
39
05-09-1808   Jacob Alberts
Havelte den 5 September 1808. Hillechyn Jans
40
27-12-1808   Jentje Koops Snoek
Havelte den 27 december 1808. Koop Jans Snoek
40
30-05-1808   Jan Eizen
Havelte den 30 Meij 1808. E.Eissen
41
29-07-1808   Geesje Jans
Havelte den 29 July 1808. Jan Leffers
41
22-05-1808   Hans Roelofs
Havelte den 22 Mey 1808. Aalten Berens
42
27-07-18   Egbert Bartels
Havelte den 27 July 18.. Roelof Bartels als diaconen
42
15-03-1808 09-03-1808 sterfhuis agter Uffelteresch
dat overleden is Jantien Pieters d. 9 meert 1808 oud 73 jaar eenmaal gehuwd nagelaten 4 kinderen gewoond agter Uffelteresch.
Havelte d. 15 Meert 1808. + dit kruismerk heeft Jan Engberts in mijn presentie getrokken. R.D.Postma
43
09-03-1808 05-03-1808 sterfhuis van Uffelte
dat overleden is Egbert Puit? den 5 meert 1808 oud 70 jaar gehuwd gewoont te Uffelte nagelaten drie kinderen.
Havelte d. 9 Meert 1808. x dit kruismerk heeft Albert Jakobs in mijn presentie gtrokken. R.D.Postma
44
09-03-1811 09-03-1811 sterfhuis aan de wal
dat overleden is Fijgien Frans den 9 dezer oud 17 jaar gewoond hebbende aan de wal, nalatende een stiefvader met haar volle moeder en eene zuster met twee halfbroers en eene halfzuster uit 2 huwelijken.
Havelte den 9 van Lentemaand 1811. Hendrik Plus
45
14-03-1811   Geert Lukas
Havelte den 14 van Lentemaand 1811. Lukas Geerts
46
03-04-1811   Grietje Jans Dedden
Havelte den 3 April 1811. G.Z.Dedden
46
13-10-1810   Aaltje Jans
Havelte den 13 van Wijmaand 1810. Jan Roelofs
47
07-11-1810   Margien Geerts
Havelte den 7 van Slagtmaand 1810. Jan Jans Klunder
48
15-  -1810   Geert Lamberts Westerhuis
Havelte den 15 van 1810. Klaas Per...? Wester...?
48
16-11-1810   Hilligien Jans
den 16 van Slagtmaand 1810. ...t Lukas
49
23-   Jacob ... Klunder
Havelte den 23 van .... .. Klunder
49
14-12-1810   ...ik Jakobs
Havelte den 14 van Wintermaand 1810. ..ityn Lefferts
50
13-09-1810   Annegien Hendriks Kollen
Havelte den 13 van Herfstmaand 1810. Hendrik Collen
50
21-09-1810   Hans Hendriks
Havelte de 21 van Herfstmaand 1810. Willen Hendriks
51
18-   Berend Lamberts
Havelte de 18 van ...... Lambert Westerh...
51
02-   Roelof Alberts
Havelte den 2 van ...... ...gien Roelfs
52
02-01-1811   Roelof Berends
Havelte den 2 van Lauwmaand 1811. Berend Geerts
52
17-01-1811   Margien Klazen
Havelte den 17 van Louwmaand 1811. Jan Hendriks
53
07-02-1811   Hendrik Alberts
Havelte den 7 van Sprokkelmaand 1811. Pieter Willems
53
06-03-1811   Tijme Jans
Havelte den 6 van Lentemaand 1811. Jan Geerts
54
03-05-1811   Geert Kiers
Havelte den 3 Meij 1811. Kier Geers
54
01-07-1811   Willem Hendriks Plus
Havelte den 1 sten Julij 1811. Hendrik Plus
55
24-04-1811   Roelfje Jans
Havelte den 24 April 1811. Jan Roelofs
55
07-05-1811 02-05-1811 sterfhuis aan de Wal
dat overleden is Berend Kornelis den 2 dezer oud 1/4 jaar gewoond hebbende aan de Wal waarvan vader en moeder nog in leven zijn.
Havelte den 7 Mey 1811. Kornelis Lukas
56
01-  -1811 29-  - 1811 Sterfhuis te Uffelte
dat overleden is Hillegien Jacobs den 29 van Lentemaand oud 9 week gewoond hebbende te Uffelte, waarvan vader en moeder nog in leven zijn.
Havelte den 1 van Grasmaand 1811. Jacob Fredriks
57
02-04-1811 02-04-1811 sterfhuis te Eursinge
dat overleden is Jantjen Roelofs den 2 dezer ongehuwd oud 60 jaar gewoond hebbende te Eursinge, nalatende een neef en eenig nigten kinder.
Havelte den 2 April 1811. E.Eisen
58

HOME

Havelte - Akten van aangifte van overlijden 1806 - 1811

Auteur: Huib Gaal