HAARDSTEDENGELD HAVELTE 1794

OSA 868 en 869 (bladz. 2019 t.e.m. 2022)

Laatste Wijziging: 20-7-2005


bladz.2019    
  Register over de Heersteden van Havelte opgemaakt
door mij scholtes en twee Eygenerfdens ingevolge
anschrijving van hun edelmogende Heren Drost en
gedeputeerden staten der landsdag
Drenthe ... ... ...
in dato den 17 juny 1794
 
 
  de predicant H.Dekker 1-0-0
  de g..tter Andries Bav.se 2-0-0
  ...... ....... in de camer 1-0-0
  Roelof Jans 2-0-0
  Geugien Dorenbos 3-0-0
remis diaconie Westerbork 0-0-0
  Jan Frerik Meeuwes 2-0-0
  Hendrik Hendriks timmerman 2-0-0
  Hilbert Baving 3-0-0
  Jan Meeuwes 4-0-0
  Derck Lucas Jans Dedden 3-0-0
  Jan Engberts 2-0-0
  Jan Tuin 2-0-0
dood arm in de camer Egbert Kast 1-0-0
zeer arm Jan Cornelis 1-0-0
  in de camer Roelof ..... 1-0-0
behoeftig Wijnant Alberts Snijder 2-0-0
arm de wed. Roelof Hilbers 1-0-0
  een kint daar bij in huis dat uyt naajen gaat 1-0-0
behoeftig nog in een camer Egberts Zans..s 1-0-0
  meester P.Berkhof winkelier 2-0-0
  ette B.Eppinge logementhouder 3-0-0
  de scholtus J.van Riemsdijk 2-0-0
  coopman N.van Riemsdijk 2-0-0
  Jan Bertels 2-0-0
  Frens Jans 1-0-0
  Hans Jans 1-0-0
  W.Kymmell captz. 2-0-0
remis diaconie Albert Slenger 0-0-0
remis diaconie Jan Bertels 0-0-0
    50-0-0
bladz.2020    
zeer behoeftig Berent Egberts 1-0-0
  Jan Eysen 3-0-0
  Coop Borgerts 3-0-0
  Hendrik Roelofs 3-0-0
  raatsheer Kymmell 3-0-0
  Jan Jans Pyst Snijder 2-0-0
zeer behoeftig Geert Lucas 1-0-0
  de wed. Jan Alberts 3-0-0
  Hendrik Elevelt 4-0-0
  Jan Eppinge 3-0-0
  Beertje Arents 1-0-0
behoeftig Geert Diphoorn 1-0-0
  Geert Kiers 3-0-0
  Harm Nymeyer 3-0-0
  Jan Mijlofs 2-0-0
  Harm Wolters 1-0-0
  Egberts Coops Eysen 2-0-0
  Hendrik Alberts 2-0-0
  Roelof Wygers 2-0-0
  Harm Jans IJdel 2-0-0
  Frans ..... Snijder 2-0-0
remis diaconie Jan Kijl 0-0-0
  Harm Teunis 2-0-0
  Jan Pieters 3-0-0
  Roelof Egberts 1-0-0
  de wed. Albert Harms 2-0-0
  Willem Egberts 2-0-0
remis diaconie de wed. Jan Willems 0-0-0
doot arm Jan Jans Wever 2-0-0
  Albert Jans 2-0-0
  wed. Coop T..nik 2-0-0
  Geesje Jacobs herbergiersens 3-0-0
doot arm Marcus de Zode in een camer 1-0-0
  Jawbus schoemaker 2-0-0
remis diaconie Pouwel Jans 0-0-0
  Tone Jans in een kamer 1-0-0
    72-0-0
bladz.2021    
zeer behoeftig Pieter Soeten 2-0-0
  Lubbert Jans 2-0-0
  Wolter Doot 1-0-0
doot arm Arent Casteel 1-0-0
doot arm Evert Otter 1-0-0
  de wed. Jan Hendriks 1-0-0
  Coop Wolters 2-0-0
  Jan Hendriks schoemaker 2-0-0
  Egbert Hendriks 2-0-0
remis diaconie Coert Scheper 0-0-0
  Jan Struik 2-0-0
  Jan Sol 3-0-0
remis diaconie de wed. Lambert Wever 0-0-0
doot arm Steven Soldaat 1-0-0
  Coert Fokkens in de camer 1-0-0
  Wolter Vedder 4-0-0
  Jan Pouwels 2-0-0
  Roelof Symens 1-0-0
  de pander 1-0-0
  Tomas Lucas 2-0-0
  Harm Jacobs 2-0-0
  Luigien Otter 1-0-0
  Albert Brinkman 1-0-0
  Wolter Lucas schoemaker 2-0-0
  Teunis Reynders 3-0-0
  Hendrik Wolters 2-0-0
  Egbert Hendriks timmerman 2-0-0
  Jochem IJsebrants bakker 2-0-0
zeer behoeftig Albert Otter 1-0-0
  Evert Arents 2-0-0
  Pieter Jans timmerman 2-0-0
  Berent Buitkamp Smit 2-0-0
zeer behoeftig Hendrik Jans 1-0-0
  Jan Rijken 3-0-0
  Roelof Huiberts tapper 2-0-0
  Andries Offerijns smit 2-0-0
  een ledige huisje of smitterije 0-0-0
  Jan Pijper tapper 2-0-0
remis diaconie Roelofje Tabak in de kamer 0-0-0
    61-0-0
bladz.2022    
  Claas Alberts 1-0-0
  Roelof Volkers? 2-0-0
  Jan? Luigies 2-0-0
remis diaconie Willem Pander 0-0-0
  Leutien? Jans 1-0-0
  Jacob H....k 1-0-0
  Hendrik Gerberants 2-0-0
  Hendrik Ge...ts 1-0-0
zeer behoeftig Jacob Jans 1-0-0
  Hendrik Hans timmerman 2-0-0
behoeftig Harm Hendriks 1-0-0
  Albert Wygers 1-0-0
    15-0-0
15+50+72+61=198 
   
Dat dit register over Havelte ..... de
geoidragende? en verlaatshuisjes? ten overstaan
van mij schultus door de schatbeurder Hendrik
Elevelt, en twee Eygenerfdens tot Havelte
die zijn Jan Eppings en Jan Pieters
in vooren voorschreven is opgemaakt en
vereewegt, en daar bij in agt genomen volk
die veen en halve huisen, als mede
kuiderwoningen?, en personen die eenige mening
of hantteceninge doen, of met eenig ampt
of officien zijn voorsien of niet 2, 3 en
vier peerden ter essche varen waar van
Heerstede geld moet worden betaalt waar
bij in mengine hebben angetekent der welke
remis van het hooft gelt genoten, zulks
certificeren ik scholtus, onder mijnen ge-
danen eed en schatbeurder en eygen erfdens
hier voren gemelt onder onzen tans gedane
eed en waar bij ik schultus verklaar
dat de schatbeurder met de eygenerfdens
den eed volgens .....lien ons over
 
 

HOME  TERUG Haardstedengeld Auteur: Huib Gaal