HAARDSTEDENGELD UFFELTE 1692

OSA 868 en 869 (bladz. 1941 en 1942)

Laatste Wijziging: 18-7-2005


bladz.1941    
  Haert en aen tieckeninge
van de peerde weiden sooals
tot Uffelte met maij 1692
sal worden gebruickt
 
 
  Aeltien Jans (pw1) 4-0-0
  Helpert Jans 3-0-0
  Claes Coenders 4-0-0
  Jacob Thijs 3-0-0
  Jan Sickinge 3-0-0
  Jan Evers 1-0-0
  Harmen Ostinge 3-0-0
  Hendrick Jans (pw2) 4-0-0
  Jacob Harmens 3-0-0
  Roeloff Hendricks 2-0-0
  Jacob Snoeck 4-0-0
  Jan Steevens 4-0-0
  Roelof Remmels 4-0-0
  Jan Roelofs 2-0-0
  Arent Jans 1-0-0
  Thijs Geerts 2-0-0
  Gelmer Schoemaecker 2-0-0
  Jan Jans Ruynen 2-0-0
  Jan Frens 1-0-0
  Aldert Roeloffs 3-0-0
  Hendrick Tijmans (pw3) 4-0-0
  Hessel Lucas 1-0-0
  Lense Sacken 2-0-0
    62-0-0
 
pw1 soo ...-1-.geeft
pw2 soo ....
pw3 ..
pw4 2.
pw5 2.
pw6 ...
pw7 ...
 
bladz.1942    
  Aendrias Jans 2-0-0
  Jan Coenders weduwe 1-0-0
  Jan Hendricks 1-0-0
  Albert Rolden 3-0-0
  Bartelt Willems 4-0-0
  Willem Roeloffs 2-0-0
  Egbert Jans 4-0-0
  Hendrick Schaper 2-0-0
  Albert Jans 1-0-0
  Sijmen Everts (pw4) 2-0-0
  Jan Frens schoemaker 2-0-0
  Hendrick Willems 4-0-0
  Hendrick Hendricks 4-0-0
  Peter Smeenge 4-0-0
  Albert Jacobs (pw5) 2-0-0
  Roelof Roelofs snider 2-0-0
  Abert Jans 2-0-0
  Jan Alten 1-0-0
  Jan Jans Mulder 2-0-0
  Geert Huiberts (pw6) 2-0-0
  Jan Remmels 1-0-0
  Remmelt Bartels 3-0-0
  Hilbert Geerts timmerman 2-0-0
  Coop Wolters 2-0-0
  Pauli Goedvris 2-0-0
  Barbara Genadi 1-0-0
  Coert Evers 3-0-0
  Theile Lamberts 4-0-0
  Roelof Harmens 2-0-0
  Hendrick Harmens 1-0-0
  Roelof Geers (pw7) 1-0-0
  Jan Harmens 2-0-0
  Roelof Alten 2-0-0
  Willem Alberts 3-0-0
  Willem Geerts 2-0-0
  (opgeteld 78?) 77-0-0
      62-0-0
    139-0-0
bladz.1943    
armen Lubbert Geerts  
  Tuenis Berents  
  Anno Wolters
 
 
  desen door ons onder ge.. volmacgten
als voor desen daer toe beedight in bij
wesen van ... scholtes Meeckhoff alsoo
gedaen op den 3 maij 1692
 
 
H.Meeckhoffs
1692
scholtes
Albert Wolde
Timmien Hendrycks
  

HOME  TERUG Haardstedengeld Auteur: Huib Gaal