HAARDSTEDENGELD UFFELTE 1742

OSA 868 en 869 (bladz. 1957 t.e.m. 1959)

Laatste Wijziging: 18-7-2005


bladz.1957    
  ingevolge resolutie van de Heeren
Ridderschap en Eygenerfdens op den
Landag van den 13 meert 1742
hebben wij ondergeschreven scholtes
schatbeurder en eygenerfdens tot
Uffelte opgemaakt volgende
enkelt Heerstedenregister
tot Uffelte
 
 
  Remmelt Remmelts 4-0-0
  Steven Jans 4-0-0
  Albert Jans 4-0-0
  Jan Reynts hout geen peerden 1-0-0
heeft remis de weduwe van Jan Arents 0-0-0
  Evert Snijder voor sijn bedrijf en ampt 2-0-0
  Snoek Harms 3-0-0
  Otte Geerts 4-0-0
  Albert Alberts 3-0-0
  Roelof Snoek 4-0-0
  de weduwe van Jan Withaar 4-0-0
  Jan Jacobs Snoek 2-0-0
  Henrik Frens 4-0-0
  Jannes Stevens weduwe 4-0-0
  Roelof Jans 2-0-0
  Griete Thijs 1-0-0
  Harmen Gelmers met sijn ampt 2-0-0
  Geert Jans 2-0-0
  Klaes Jans 2-0-0
heeft remis Roelof Aelderts ______
    52-0-0
bladz.1958 Willem Remmels 3-0-0
  Roelof Helwigs 1-0-0
  Karst Jans Tijmens 4-0-0
  Geert Thijs 2-0-0
  Jan Coenderts Snijder voor sijn bedrijf en ampt 2-0-0
  Jan Ody 2-0-0
  Willem Henriks 4-0-0
  Steven Jans weduwe 2-0-0
  Jan Engberts 4-0-0
  de weduwe van Jacob Franken 1-0-0
  Mense Smeink 4-0-0
  de weduwe van Berent Henriks 1-0-0
  Roelof Roelofs 1-0-0
  Andries IJdel 1-0-0
  Klaes Bril 4-0-0
  Jan Jonkers schoemaker 2-0-0
  Albert Jans 3-0-0
  Peren Willems 4-0-0
  Jan Perens timmerman voor sijn bedrijf
  voor het ampt
2-0-0
1-0-0
  Wolter Henriks 4-0-0
  Harm Mulder 3-0-0
  voor dat op een ander jaar mulder is 1-0-0
  Evert Geerts 2-0-0
  Geert Hilberts 2-0-0
  Coendert Willems 1-0-0
  desselfs soon Willem Coenderts als timmerman 1-0-0
  Jutte? Willems 1-0-0
  Jan Alten 4-0-0
    67-0-0
bladz.1959    
  Roelof Alberts 4-0-0
  Klaes Willems voor sijn bedrijf en ampt 2-0-0
  Albert Wolters 4-0-0
  Hilbert Coerts 1-0-0
  Jan Tuyn voor sijn bedrijf 2-0-0
  voor dat op een ander jaar mulder is 1-0-0
  Henrik Roelofs 2-0-0
  de weduwe van Henrik Klumpert 1-0-0
  Harm Lijsen 2-0-0
  Lugien Henrik dog hout een peerd 1-0-0
  Harm Coops 2-0-0
  Jan Berents 4-0-0
    26-0-0
Uffelte angeslagen in 66-0-0
het Enkelde heerstede-   52-0-0
gelt op 145-fl   145-0-0
   
Dat dit heerstedenregister tot Uffelte
door mij scholts, de schatbeurder Jan Jacobs
Snoek nevens 2 erfboeren die waren de
EE. Willem Henriks en Remmelt Remmelts
invoegen voorschreven aldus is opgemaakt
sulks certificeren wij door onse ondertekeninge
actum Uffelte den 29 october 1742.
 
 
  Jan Snoek schatbeurder R. Steenbergen
  Willem Hendiryckx scholtes
  Remmelt Remmels
 
 

HOME  TERUG Haardstedengeld Auteur: Huib Gaal