HAARDSTEDENGELD UFFELTE 1754

OSA 868 en 869 (bladz. 1973 t.e.m. 1976)

Laatste Wijziging: 18-7-2005


bladz.1973    
  Ingevolge ordne van de
Heeren Drost en gedeputeer-
den in dato den 10 mey 1754
soo heb ik ondergeschreven
scholtes met assumptie van
de schatbeurder Jan Snoek
en ondergeschreven Eygen-
erfdens tot Uffelte dit Heer-
stedenregister van Uffelte
opgemaakt, zijnde na enkelt
gerekent.
 
 
  Remmelt Remmels 4-0-0
  Willem Lijsen 3-0-0
  Roelof Alten 3-0-0
  Jacob Thijs 2-0-0
  Jan Hoxen 2-0-0
  Jacob Roelofs 1-0-0
  Jan Harms Snoek 3-0-0
  Geert Ossen 4-0-0
  Jacob Harms 2-0-0
  Roelof Thalen 3-0-0
  Willem Jans Withaar 4-0-0
    31-0-0
bladz.1974    
  Jan Jacobs Snoek 2-0-0
  de weduwe van Henrik Buennink 3-0-0
  Jan Engberts 2-0-0
  Albert Jans 2-0-0
  Roelof Jans 2-0-0
  Harm Gelmers 2-0-0
  Geert Jans 2-0-0
  Jan Klaas 2-0-0
  Willem Coenderts 2-0-0
  Willem Remmels 2-0-0
  Karst Jans 3-0-0
  de weduwe van Jan Timmer 1-0-0
  Stallink 2-0-0
  Jan Coenderts 1-0-0
  Hilbert Coenderts 1-0-0
  Roelof Willems 2-0-0
  Geugien Stevens 2-0-0
  Klaas Bril 3-0-0
  Willem Henriks 4-0-0
  Geert Thijs 2-0-0
    42-0-0
bladz.1975    
  IJde Arents heeft remis  
  Mense Smeenk 3-0-0
  Lambert Timmerman 2-0-0
  Lugien Henriks heeft remis van het capitaal of hooftgelt  
  Lubbegien Stevens 1-0-0
  Steven Jannes 1-0-0
  Jan Jonkers schoemaker 2-0-0
  Roelof Roelofs 2-0-0
  Roelof Geugies 3-0-0
  Peter Smeenge 4-0-0
  Jan Peters 2-0-0
  Steven Jans 4-0-0
  Harm Mulder voor 2 peerden bedrijf en voor de molen 3-0-0
  Hubert Everts 2-0-0
  Geert Hilberts 2-0-0
  Roelof Meeuws 3-0-0
  Derk Tuyn 3-0-0
  Hilbert Klaas 1-0-0
  Reynt Henrik 2-0-0
  Klaas Jager 2-0-0
  Pauwel Wever bij Klaas Jager over heert voor sijn ampt 1-0-0
    43-0-0
bladz.1976    
  Gerrit Wever 2-0-0
  Willem Huyskes met de winkel 4-0-0
  Hilbert Coerts 1-0-0
  Jan Tuyn 2-0-0
  Wolter Coops 2-0-0
  Otte Snijder 2-0-0
  Jan Berents tot Holtinge 4-0-0
  Jan Jans 1-0-0
  Jan Alberts 4-0-0
    22-0-0
  Certificeer ik onder geschre-
ven scholtes dat op heden
dato ondergeschreven door
mij scholtes, schatbeurder en
Eygenerfdens dit Heerste-
dengelt of register in voor-
ge voorschreven is opge-
maakt ingevolge resolu-
tien over het heerstedengelt
genomen, in agt genomen hebben
de volle drie vierendeel
en halve huysen en keuterijen
gelijk tegenswoordig bevonden
worden, met 2, 3, en 4
peerden ter essche varende
 
 

HOME  TERUG Haardstedengeld Auteur: Huib Gaal