HAARDSTEDENGELD UFFELTE 1764

OSA 868 en 869 (bladz. 1985 t.e.m. 1987)

Laatste Wijziging: 18-7-2005


bladz.1985    
  Register over de Heersteden
van de Boerschap Uffelte
opgemaakt ingevolge reso-
lutie of aenschrijvinge
van haar Edelmogende de
Heeren Drost en Gedeputeer-
den staaten der landschap
Drenthe in dato den 3
july 1764
 
 
  Remmelt Remmels 4-0-0
  Willem Lijsen 3-0-0
  Roelof Alten 3-0-0
  Jacob Thijs weduwe 2-0-0
  Jan Hoxeen 2-0-0
  Jacob Roelofs weduwe 1-0-0
  Jan Harms Snoek harbergier 3-0-0
  Wolter Coops 3-0-0
  Claas Wolters Soer 3-0-0
  Roelof Jans Snoek 3-0-0
  Willem Withaar 4-0-0
  de weduwe van Jan Snoek 3-0-0
  Geugien Steevens 3-0-0
is behoeftig Jan Gerrit Doot 0-0-0
  en Meijer Albert Jans  
  heeft het remis van't capitaal, en geniet het selve nog.  
    37-0-0
bladz.1986    
    37-0-0
  de weduwe Albert Jans 2-0-0
  Roelof Jans 2-0-0
  Jacob Hendriks 1-0-0
  Harm Gelmers 1-0-0
  seer behoeftig Jacob Coops Vos 0-0-0
  seer behoeftig en Broer Roelof Coops Vos 0-0-0
  seer behoeftig Jan Claasen 0-0-0
  Willem Timmerman 3-0-0
  Pouwel Wever 2-0-0
  Willem Remmels 2-0-0
  Karst Jans 4-0-0
  Gerrit List Wever 2-0-0
  Harm Megiels 2-0-0
  Hilbert Coenders 1-0-0
  Roelof Willems 2-0-0
  de weduwe Hendrik Timmerman 1-0-0
  Reint Hendrik 2-0-0
  Claas Claassen 3-0-0
  Willem Hendriks 4-0-0
  Hendrik Geers 2-0-0
  Mense Smeenk 3-0-0
  Lambert Coenders timmerman 2-0-0
  Lubbe Stevens 1-0-0
    79-0-0
bladz.1987    
    79-0-0
  Steeven Jannes 2-0-0
  Jan Jans schoemaker 2-0-0
  Roelof Roelofs Maat 2-0-0
  Roelof Geugies Dorenbos 3-0-0
  Pieter Smeenk 4-0-0
  de weduwe Jan Pieters 1-0-0
  de Meijer Hendrik Kruit 1-0-0
  Steven Jans 4-0-0
  Harm Mulder 3-0-0
  Huibert Evers 2-0-0
  Berent Tuin 2-0-0
  Pouwel Roelofs winkelier 3-0-0
  Derk Jans 3-0-0
  Hilbert Claasen 2-0-0
  de weduwe Hilbert Coerts 2-0-0
  Claas Willems timmerman 2-0-0
  de soon Willem voor het ampt als timmerman 0-0-0
  Willem Arents winkelier 4-0-0
  Gerrit Weijdeman wever 2-0-0
  Geert Jans 1-0-0
  Geert Tuin 2-0-0
    126-0-0
bladz.1988    
    126-0-0
seer behoeftig Arent Sijmes 0-0-0
seer behoeftig Otte Wolters 0-0-0
hebben remis van't capitaal
en genietent Jutte Lucas 0-0-0
selve nog Yda Arents
  Holtinge
0-0-0
  Geert Jans 4-0-0
  Jan Jans 1-0-0
  Jan Albers 4-0-0
    195-0-0
  Dat dit Register ten overstaan van mij
scholtes de Ette Lucas Benthem als schat-
beurder, en twee Eygen Erfden als wa-
ren ----(door gehaald)---- Pieter
Smeenk, en Mense Smeenk is opgemaakt
en vervaardigt, en daar bij in agt geno-
men, volle drie vierendeel, en halve
huisen, als mede de keuterwoningen
en personen die eenige neeringe of
hanteringe doen, of met eenig ampt
of officie sijn voorsien, waar van Heer-
stedegeld moet worden betaalt, sulks
certificeren
 
 

HOME  TERUG Haardstedengeld Auteur: Huib Gaal