HAARDSTEDENGELD UFFELTE 1774

OSA 868 en 869 (bladz. 2002 t.e.m. 2004)

Laatste Wijziging: 19-7-2005


bladz.2002    
  Register over de Heersteden
van de Boerschap Uffelte
opgemaakt ingevolge re-
soluitie of aenschrijven-
ge van Haar Ed.Mog. de
Heeren Drost en Gedepu-
teerden staaten der land-
schap Drenthe in dato den
28 mey 1774.
 
 
  Rem. Remmels 4-0-0
  Pouwel Roelofs mede winkelier 3-0-0
  Roelof Alten 3-0-0
  Jacob Thijs weduwe 2-0-0
  de weduwe Jan Hoxeen 2-0-0
  Jan Hodi 1-0-0
  Harmtien Roelofs als inwoonster bij Jan Hodi 1-0-0
  de weduwe Jan Harms Snoek 2-0-0
  Jan Jans Egten 3-0-0
  Claas Wolters Soer 3-0-0
  Wolter Coops 3-0-0
  de weduwe Roelof Jans 3-0-0
  de weduwe Jan Snoek 3-0-0
  Geugien Stevens 3-0-0
  Derk Volkers 1-0-0
  Jan Volkers 2-0-0
  Roelof Jans 2-0-0
  Jan Arents word van de diaconie van Ruinderwold
  onderholden, en geniet het remis.
 
    41-0-0
bladz.2003    
  Harm Gelmers 1-0-0
  Frerik Willems 2-0-0
seer behoeftig Jan Klaasen en inwoonster de weduwe 0-0-0
seer behoeftig Jacob Hendriks 0-0-0
  Willem Conders timmerman 3-0-0
seer behoeftig Pouwel Wever word van de diaconie ondersteund dog
  heeft nog geen remis
0-0-0
  Willem Remmels 2-0-0
  Jan Karsten 3-0-0
seer behoeftig Gerrit List Wever 0-0-0
  Jan Koenders 2-0-0
  Jan Rijkken 2-0-0
  Roelof Willems 2-0-0
  de weduwe van H.Timmerman 1-0-0
  Reint Hendriks winkelier 3-0-0
  Hilbert Baving 2-0-0
  Roelof Willems Snoek 2-0-0
  Hendrik Geers 1-0-0
seer behoeftig en in woonder Roelof Coops 0-0-0
  de weduwe Mense Smeenk 2-0-0
  de weduwe L.Conders 1-0-0
  Lubbegin Stevens 1-0-0
seer behoeftig Hendrik Snijder 0-0-0
  Steven Jannis 2-0-0
  Jan Jans schoemaker 2-0-0
seer behoeftig Jenne de weduwe van Harm Michiels is met haar drie
  lamme deerniswaardige kinderen
0-0-0
    24-0-0
bladz.2004    
  Harm Geers 1-0-0
geniet remis Pieter Bouwer  
  Roelof Dorenbos 2-0-0
  Pieter Smeenk 2-0-0
  Geert Jans 1-0-0
  Geertien Hendriks 1-0-0
  Hilbert Coenders 3-0-0
  Willem Lijsen 2-0-0
  Hubert Everts van Rossen 2-0-0
  Berent Tuin 2-0-0
  Klaas Klaasen 2-0-0
  Geert Jans 3-0-0
  Hilbert Claasen 2-0-0
  de weduwe Hilbert Coers 2-0-0
  Jan Claasen timmerman 2-0-0
  Willem Claasen timmerman 2-0-0
  Willem Arents winkelier 4-0-0
  Gerrit Weydeman wever 2-0-0
  en schoonsoon Pieter Doggen als timmerman voor sijn ampt 1-0-0
seer behoeftig Jacob Coops 0-0-0
  Geert Tuin 2-0-0
seer behoeftig Roelof Soer 0-0-0
  Otte Wolters 2-0-0
  Roelof Derks Tuin 3-0-0
seer behoeftig Roelof Jans 0-0-0
  Jan Alberts 3-0-0
    46-0-0
   
Lucas Schenkel verlaats meester
 
   
Dat dit register ten overstaan van mij
scholts, Hendrik Eleveld als schatbeurder
en twe eygen erfdens, als waren Rem
Remmels, en Roelof Willems Snoek
is op gemaakt en vervaardigt, en daar
bij in agt genomen volle, drie vierendeel
en halve huisen, als mede de keuter-
wooningen en personen die eenige
neeringe of handteringe doen, of met
eenig ampt of officie sijn voorsien
waar van heerstede geld moet worden
betaald, sulks certificeere ik scholts
onder mijnen amptseed, en wij schatbeurder
en eygen erfdens onder onsen gedanen
eed. En verklaare ik scholts dat de schat-
beurder en eygen erfdens hier voren ge-
noemt, den eed volgens het formelier
an mij door haar Ed.Mog. de Heeren
Drost en Gedeputeerden gesonden na
het formeren van het register hebben
gepresteert, en hebbe ik scholtus,
schatbeurder, en eygen erfdens desen
getekend actum Havelte den 24 augus
1774
 
    Rem Remmels
  Alb. van Riemsdijk Roelof Willems Snoek
  scholtus    1774  
  Hend. Eleveld  

HOME  TERUG Haardstedengeld Auteur: Huib Gaal