HAARDSTEDENGELD UFFELTE 1784

OSA 868 en 869 (bladz. 2014 t.e.m. 2016)

Laatste Wijziging: 19-7-2005


bladz.2014    
  Register van de Heersteden
over't Carspel Uffelte, opge-
maakt ten overstaan van mij
scholtus door de schatbeurder
en twe Eygen Erfdens hier onder
genoemt, ingevolge anschrijvinge
van Hun Edelmogende de Heeren
drost en gedeputeerden staten
der Landschap Drenthe ... ... ...
in dato den 30 augustus 1784
 
 
  de weduwe van Remmelt Remmelts 4-0-0
  Pouwel Roelofs winkelier 3-0-0
  Helprig Alten 3-0-0
  Frank Jacobs 2-0-0
  de weduwe van Jan Hoxen 2-0-0
  de weduwe Geugien Claas 1-0-0
  Wolter Coops 2-0-0
  Jan Jans 3-0-0
  Claas Wlters Soer 2-0-0
  Jan Roelofs 2-0-0
  Jan Scheper 2-0-0
  Jacob Snoeken 2-0-0
  Geugien Stevens 3-0-0
  Derk Volkers 1-0-0
  Jan Bartels 2-0-0
  Harm Geerts seer nootdriftig 1-0-0
  Roelof Coeling 2-0-0
  Harm Gelmers 1-0-0
  Willem Freriks 2-0-0
  Jan Clasen Siddeboer seer behoeftig 1-0-0
    39-0-0
bladz.2015    
  Pouwel Wever allernootdriftigs 2-0-0
  Remmelt Willems 2-0-0
  Jan Carsten 3-0-0
  Gerrit List Wever 2-0-0
  Jan Coenderts 2-0-0
  Hilbert Coenderts 2-0-0
  Willem Roelofs 2-0-0
  de weduwe van Hendrik Timmerman 1-0-0
  Reynt Hendriks 2-0-0
  Hilbert Baving 2-0-0
  Roelof Willems 2-0-0
  Hendrik Geerts 1-0-0
  Roelof Coops in de camer seer behoeftig 1-0-0
  Claas Jans 2-0-0
  Willem Arents Huiskes winkelier 2-0-0
  Roelof Soer seer arm 1-0-0
  Jan Jans schoemaker 2-0-0
  Hendrik Jans 2-0-0
  Claas Reynts 1-0-0
  Grietien Otten snijdersche? 2-0-0
  Janne Mighiels woont vrij in en om huisje en seer arm 1-0-0
  Roelof Dorenbos 2-0-0
  Jan Ody 3-0-0
  Arent Huiskes 2-0-0
  Steven Jannis 2-0-0
  Hendrik Jongerman 2-0-0
    48-0-0
bladz.2016    
  Huibert Everts 2-0-0
  Roelof Huiberts timmerman bij Huibert Everts in huis 1-0-0
  Berent Tuin 2-0-0
  Willem Lijsen 2-0-0
  Hilbert Claas 1-0-0
  de weduwe Hilbert Coers 2-0-0
  Pieter Doggen timmerman, ten allen tijden seer behoeftig 2-0-0
  Jan Clasen timmerman doot arm 2-0-0
  Harm Snoek 2-0-0
  Wijbe Andries 2-0-0
heeft remis van't capitaal en geniet nog van de
dyaconye Jan Huiskes 0-0-0
  Geert Tuin 2-0-0
  Geugien Pieters seer behoeftig 2-0-0
  de weduwe van Otto Snijder ten allen uytersten arm 2-0-0
  Jan Lijsen 3-0-0
  Andries Jans 3-0-0
  Hendrik Schipper 1-0-0
  Mense nyt Costverloren aller armst 1-0-0
  Roelof ....... dient bij Claas Jans
als mulders knegt, en om dat men
niet weet of een mulder als keuter
betalen moet of niet, zo hebben
wij hem hier gezet
1-0-0
   
Dat dit register ten overstaan van mij scholtus
door de schatbeurder Hendrik Elevelt van Haar..
.t. en twe Eygen Erfdens die zijn Roelof Willems
en Jan Roelofs van Uffelte, is opgemaakt en ver-
vaardigt, en daar bij in agt genomen, volk
drie
 
 

HOME  TERUG Haardstedengeld Auteur: Huib Gaal