HAARDSTEDENGELD UFFELTE 1794

OSA 868 en 869 (bladz. 2025 t.e.m. 2027)

Laatste Wijziging: 19-7-2005


bladz.2025    


13 1794
Register over de Heersteden
van Uffelte opgemaakt
door mij scholtes en twee
eygen erfdens ingevolge an-
schrijvenge van Hun Edelm
de Heeren drost en gede-
puteerden Staten der Land-
schap Drenthe .. .. ..
in dato den 17 juny 1794
 
 
  Hendrik Geerts op de vaart 1-0-0
  de wed. Remmelt Remmelts 4-0-0
  de wed. Pouwel Roelofs 2-0-0
  Harm Carsten 3-0-0
  Frerik Jacobs 2-0-0
  Hendrik Willems 2-0-0
  Geert Jans 1-0-0
  Hendrik Wolters 2-0-0
  Bartelt Roelofs 2-0-0
  Claas Woters Soer 2-0-0
  de wed. van Roelof Jans 3-0-0
  Coop Snoeken 3-0-0
  Jacob Snoeken 3-0-0
  Hendrik Leuning 3-0-0
  Hendriks Jans Snijder 2-0-0
  Jan Bartels 2-0-0
zeer behoeftig Harm Coesier 1-0-0
  Roelof Coeling 2-0-0
  Harm Gelmers 1-0-0
  Willem Freriks 2-0-0
  Jan Wanning 2-0-0
behoeftig de wed Remmelt Willems in de camer 1-0-0
  Hendrik Willems 2-0-0
  Pouwel Gerrits Wever 3-0-0
    51
bladz.2026    
  Jan Jans 2-0-0
  Jan Carsten 3-0-0
  Gerrit List Wever 2-0-0
  Willem Hendriks Hatman 1-0-0
  Hilbert Scheper 2-0-0
  Berent Gerrits 2-0-0
  Jacob Derks 1-0-0
  de wed. Reynt Hendriks 2-0-0
  Roelofje Baving 2-0-0
  de wed. Roelof Willems 2-0-0
behoeftig Roelof Soer 1-0-0
  Hendrik Geerts in de camer 1-0-0
  Klaas Jans 3-0-0
  Willem Huiskes winkel 2-0-0
  Albert Huiskes timmerman in de kamer 2-0-0
  Jan Schoemaker 3-0-0
  ....... een ledig huis 0-0-0
  Roelof Remmelts 2-0-0
  Wybe Monis 2-0-0
  in de camer Hartwijk Snijder 2-0-0
  zeer behoeftig Lucas Hilberts 1-0-0
  Albert Dorenbos 2-0-0
  Jan Odij 3-0-0
  Arent Huiskes 2-0-0
  Steven Jannes 2-0-0
zeer behoeftig Hendrik Jongerman 2-0-0
  de wed Huibert Everts 2-0-0
  Lucas Jannis 1-0-0
  Jacob Coops 2-0-0
behoeftig Egbert Gerrits Wever 1-0-0
  Jan Hilberts 2-0-0
zeer behoeftig Pieter Doggen timmerman 2-0-0
behoeftig Egbert Harms 1-0-0
  Jan Claas Jager timmerman 2-0-0
    62-0-0
bladz.2027    
  Claas Jans Jetten 1-0-0
  Wilhelmus Kruithof 1-0-0
behoeftig Hendrik Been 1-0-0
  Harm Snoek 3-0-0
behoeftig Coen. de Jod 1-0-0
  Harm Lijsen 3-0-0
onder de diaconie en geniet remis
van hooftgelt Jan Huiskes 0-0-0
  de wed. Geert Tuin 2-0-0
  Geugien Pieters 1-0-0
zeer behoeftig de wed. Otto Snijders 2-0-0
  Jan Lijsen 3-0-0
  Andries Jans 3-0-0
  Albert Coeling 1-0-0
    22-0-0
transport 51-0-0
      62-0-0
    135-0-0
  nog is er een Roelof ------ die
als molenaarsknegt op de Uffelter
molen maalt, en wijl men
niet weet of deselve vrij is of
niet wort deselve hier promissoir
opgegeven
 
 
  Dat dit register ten overstaan van mij scholtus
door Hendrik Elevelt als schatbeurder, en twee
geerfdens van Uffelte als waren Jannes Stevens en Wybe
Monis in voegen voorschreven is opgemaakt is
en vervaardigt, en daar bij in agt genomen sulk drie vieren
heel en halve huisen, als mede de keuterwoningen
en personen die lenigen neringe of handtecinge doen, of
met eenig ampt of officie zijn voorsien, of met 2/3 en
vier peerden ter essche varendt, waar van Haarstede geld
moet worden betaalt waar bij hebben angetekend
zulk remis van hooftgelts genoten, sulkes certefi-
ceren, ik scholtes onder mijnen ampts eed en schat-
beurder en eigenerfdens daar voren scholts, onder on...
nie gedaanen eed waarbij ik scholtes verklaar, dat
de schatbeurder voornoemt met de geerfdens den eed
volgens formalier ons voorgeschreven, in handen
van mij scholtens hebben afgelegt.
Dis onse vertekeninge in Havelte den 4 november 1794
 
 
  J. van Riemsdijk Hend. Eleveld
  scholtes 1794 Jannes Steevens
      Wybe Andries Monys  

HOME  TERUG Haardstedengeld Auteur: Huib Gaal