LIDMATEN UFFELTE

Boek 58 LTO Havelte (xeroxcopie)

Laatste wijziging: 20-07-2005


1694 lidmaten Havelte <...-...>
<226-227>
Wijffien Peters
Peter Jans
Jan Lubbers Eppinge
Jan Coerts met sijn hysvrouwe
Griete Jans
Jan Geuchies
Geuchien Jans
hyt Uffelt <1694>
Marigien Luytjes
Hendrick Smit met sijn huysvr. Aeltien
Jentien Offeringe
Angenis Swavinck
Aeltien Sloavinck
Jan Siddebour met sijn huysvr. Marigien
Marigien Godefridus
Barbera Genadius
Marigien Evers
Jan Lentes met sijn huysvrouwe
Hille Evers
Hilbert Geerts met sijn huysvr. Grietien
Tymen Jans
Coop Wolters met sijn huysvr. Annegien
Remmelt Bartels met sijn huisvr. Roeleffien
Jan Remmelts
Geert Huybers
Jan Mulder met sijn huysvr. Lammegien
Jan Alten
Claes Hendrix met sijn huysvr. Harmentien
Meister Roeleff
Peter Roelefs met sijn huysvr. Elysabeth Jans
Grieties weduw van Peter Smeengk
Hendrick Hendrix met sijn huysvrouwe Aeltien
Hendrick Willems met sijn huysvr. Roeleffie Oostinck
Jan Vrens met sijn huysvrouwe Syartien
Luystien Jans de weduw van Vrens Coenders
 
<228-229>
 
Lammegien weduw van Willem Bartels
Albert Jans Rolde met sijn huisvr. Berentien
Paulus Godefridus
Gerrit Paulus
Roeleffien Karsten
Lammegien de weduw van Jan Coenders
Andries Jans met sijn huysvrouwe Grietien
Berent vant Wolt met sijn huisvrouw
Grietien Coenders weduw van Lucas Nammick
Hilligien Remmelts weduw van Hendrik Tymens
Tymen Hendrix
Geessien Hendrix
Beertien Jacobs weduw van Jacob Remmels
Hilbert Claes
Jan van Ruynen met sijn huysvrouwe Marigien
Grietien Roelefs
Anne Gerrits
Roeleff Remmelts met sijn huysvr.
Ale Mengers
Lubbe Swavincke
Femmichien de weduw van Harmen Jacobs
Lammichien de weduw van Kien Jan..
Luytien Remmelt weduw van Jan Luytjes
Hendrick Jans met sijn huysvrouwe Roeleffien Hendrix
Harmen Roelefs Oost.. met sijn huysvr. Hendrickien
Jan Sickinck met sijn huysvrouwe Marigien
Jacob Tijs
Tijs Jacobs met sijn huysvr. Grietien
Claes Coenders met sijn huysvr. Lammichien
Fenne de weduw van Helper
Aeltien Coninck de weduw van Remmelt Gelmers
de predicant van Havelt met sijn huysvrouwe
Johanna Hoff
Styntie Lodewij.
Jentien Roelefs
Op Holtinge
Harme Alberts scheper
Willem Geers met sijn huysvrouwe Vrouwe
Jentien B......

<230-231>
Jan met sijn huysvrouwe Lamme
uyt Uffelt 1695
Coert Everts
Lucas Roelefs
Tale Lamberts
Jan Talen met sijn vrouwe Lammigien
uyt Oversinge
Aeltien Jan Coerts jonge dochter
Anno 1696 tegen paschen haer belijdenisse gedaen
Roeleffien Borgers jd.
Hendrickien Alberts jd.
Femmichien Jans Cruyt jd.
Hendrickien Jans huysvrouwe van Jan Zok
uyt Uffelt
Annichien Alberts Tap woonende in onse huys te Uffelt
sijn tot ons met attestatie van Ruynen gecomen en die vertoont aen ons den 13 juny 
1696
Bartelt Jacobs en sijn huysvrouwe Roeleffien Alberts
Marigien .lbers huysvrouw van Albert Jacobs
Geuchien Jans en sijn huysvrouwe Grietien Roeleffes
Hilegien Tijlen van Echten
met attestatie sijn tot ledematen aengenomen den 19 juny 1696
Jan Zol
Jan Karsten met sijn huysvrouwe Grietien Raggers
Hillegien Smeenge en Annichien Smeenge
Anno 1696 den 11 september sijn tot ledematen wederom aengenomen uyt Hesselt
Hendrick Tymens
Hendrickien Eppinge jd.
Beertien Borgers jd. (met attestatie vertrokken den 21 decemb. anno 1711) 
uit Uffelt
Vrens Jans schoemaker
Lummichien Roelefs jd.
1696 voor kerstijt
Margien Karsten de huysvrouwe van Jan Wychers
Anno 1697 hebben haer belijdenisse gedaen voor paschen den 2 april 1697
Harmen Meijerinck en sijn huysvrouwe Vrougien
Annichien Hendrix jd.
Geesien Bartels jd.
Anno 1697 hebben haer belijdenisse gedaen den 11 juny
Evert Oltes Jongeh...
Geesien Kiers huysvrouwe van Jan Hendrix te Uffelt
hebben haer belijdenisse gedaen den 17 septemb.
Gerrit van Echten alhier comende woonen int huys van
Met.. Marie
Lammichien Hendrix huysvrouwe van Hendrick Wolters
hebben wederom haer belijdenisse gedaen den 20 december van Uffelte
Roeleffien Harmens jd. van Uffelte
Hillichien Hendrix jd. van Uffelte

<232-233>
Hebbe haer belijdenisse gedaen voor paschen den 22 april 1698
Jan Struuck a Bentheim en sijn huysvrouw Aleyda Carpenter is litmaet 
geweest eer sij hier is komen te trouwen
Jan Geerts scheper en sijn huysvrouwe Albertien Claes beyde van Uffelt
1698 voor kerstijdt sijn tot ledematen aengenomen
Geesjen Roeleffs huysvrouwe van Geert Claes Tijn
Vrouwgien Jans Eppinge jd.
Roeleffien Eytsen jd.
1699 voor paschen sijn tot ledematen 1699 aengenomen
Roeleff Jans boeckweyte
Grietien Geers huysvrouwe van Pe.er Jans Epping
Roeleffien Jans jd. met attestatie van't Wolt
Den 16 juny 1699 hebben attestatie van Ruynen medegebracht
Hendrick Berents en sijn huysvrouwe Klaesjen
Lambert Jans van Ruynen oock attestatie mede getoont 1699 den 20 
december heeft
Jentien van Leggelo zijnde dienstmaecht van Roeleff Remmelts Echten haer 
belijdenisse gedaen
Hebben attestatie mede gebracht to kerstijt vant Wolt
Roeleffien Roelefs huysvrouwe van Tale Lambers van Meppelt
Geessien Roelefs Echten
Hebben haer belijdenisse gedaen den 7 juny 1700
Jentien Hilbers huysvr. van Coert Evers
Arentien de dochter van Geert Huybers
Roeleff Luytjes
Attestatie getoont
Jan Hendrix de ..... herder tot .....
Jentien Alberts weduw van Weerwille hoorende onder Ruynerwolt

<234-235> alleen Uffele uit gehaald zie hier onder
<236-237>
<238-239>
<240-241>
<242-243>
<244-245>
<246-247>
<248-249>
<250-251>
<252-253>
<254-255>
<256-257>
<258-259>
<260-261>
<262-263>
<264-265>
<266-267>
juli 1710
Jan Jans schoenmaker
Coendert Janss schoenmaker
Willem Hendrik
Jan Hendrik Egten
Harm Gelmers
Jentien Alberts
Tijs Geerts en Jentien Kiers egtgenoten
Jan Coenders en Geesjen Andries echtgenoten
Hillichien Jans (jun 1717 met att. naar Steenwijk)
1711 paschen
Remmelt Hendrix
28 junii
Arentjen Hilbers
Vrougien Janss van Holtinge
21 dec. 1712
Roelof Hendrix jg.
Roelof Roelofs
Geert Hilberts
Roelof Harms
Helmich Janss Beekman
Geert Janss Jonker jm.
Jannis Stevens jm.
Roelof Willems
Frenk Janss
Evert Geerts
Jan Engberts
Hendrikjen Harms jd.
Pietertien Klaas jd.
Aaltien Hendrik huisvr. van Frenk Jans
Roelof Roelofs snijder
paaschen 1713
Koendert Klaas jm.
Willemtjen Jans huisvr. van Hendrik Roelofs
Geesjen Roelofs huisvrouw van Evert Hendrix
21 junii
Hendrik Jacobs
31 aug. 1716
Bartelt Willems en Roelofjen Jans sijn huisvrouw met att. van Wapserveen
13 sept.
Klaas Hilberts
23 dec.
Mattien Egberts
22 ma. 1717
Femmigien Hendrix wed. van Hessel Namink
Roelofjen Arents
Albert Jans jm.
Klaas Jans Siddebour jm.
21 dec.
Trijntjen Pieters jd.
Margien Frerix jd.
Grietjen Jans Smeeng jd.
1718 15 april
Coendert Andries jg.
Jantien Symens jv.
Fijgien Siemens jd.
Grietjen Hendrix jv.
Grietjen Tijs jd.
Grietjen Jans jd.
Aaltjen Harms jv.
Klaas Lubbers Bril jm. te Holtinge
1719
Vrougjen Jans van Holtinge
Hilligjen Jans nu huisvr. van Coendert Andr....
Geertjen Jans jd.
Jan Jans Coenderts kleermaker jm.
Hilligjen Willems Douwen jd.
1721
Aaltjen Jans wed.
1722
Geert Willems menger
Hendrik Jans
Pietertjen Tijs
1724
Jan Pieters jg. Mr. timmerman
1725
Annigjen Garryts
Jantien Jans Talen jd.
Roelofjen Willems jd.
Jantjen Roelofs jd.
Klaasjen Jans
Margien Alberts
Jacob Jans
1727
Jan Jans schoolmeester te Uffelte
Klaas Willems timmerman
Geesjen Garryts sijn huisvr.
Evert Coerts jg.
Pieter Willems Smeenk
Roelof Jans Seenk jg.
Poechien Arents j.vr.
Geesjen Jans jd.
1728
Albert Jans
Jan Jacobs Snoek jg.
Willem Remmelts jg.
Jan Frens jg.
Jan Harms en sijn huisvrouw Geietjen Berents
1730
Steven Jans te Holtinge
Roelof Jans Smeenk
Jantjen Snoeks

<268-273>
Lijst der ledematen gemeente Havelte Ds R.T.Jourcamp predikant aldaar 13 dec. 
1735

<274-275>
Uffelte <1735>
Jan Thalen en Roelefien Remholds z.huysvr.
Jantien Jans
Lammechien Klaasz.
Koendert Klaasz. Grietjen Thijsz. z.huysvr.
Grietjen Kornelis
Geesjen Hilberts
Jan Evertz.
Albert Jans
Henrik Roelofs Echten
Jan Harms Snoek en Grietjen Berends z.h.
Otto Geerts en Annechien Roelofs z.h.
Jan Willems en Luytjen Jans z.huysvr.
Jantien Berends
Jan Jacobs Snoek en Jentien Snoek z.h.
Henrik Frens Buning
Jannes Stevens
Thijsz Geerts en Jentien Kiers z.huysvr.
Lukas Roelofs
Harm Gelmerts, Jentien Alberts z.huysvr.
Albertien Klaasz.
Klaas Jans en Martien Egberts z.huysvr.
Henrikjen Wolters
Geesjen Willems
Willem Remholds
Geesjen Roelofs
Jakob Jans en Grietjen Henriks z.h.
Jan Koenders en Jentien Jans z.huysvr.
Jan Koenderts en Geesjen Andries z.huysvr.
Jutjen Jans
Aaltjen Jans
Willem Henriks en Marchien Frederiks z.h.
Mijntien Egberts
Grietjen Smeenks
Geertjen Henriks
Jantien Jans
Jantien Simons
Klaas Lubberts en Pietertien Klaas z.huysvr.
Steven Jans
Jan Jans en Lammechien Lukas z.huysvr.
Jan Vrends
Albert Jans en Albertien Henriks z.huysvr.
Willem Roelofs Smeenks
Hillichien Peters Smeenks
Peter Smeenks en Geesjen Geuchies Eppinge zijn huysvr.
Roelofjen Willems Smeenks
Jantien Roelofs Smeenks

<276>
Elisabeth Jans
Jan Peters
Henrikjen Alberts
Evert Geerts en Henrikjen Henriks z.huysvr.
Geert Hilberts en Hillichien Koops z.huysvr.
Jentien Henriks
Roelofjen Jans
Marchien Alberts
Jutjen Willems
Roelof Alberts en Roelofien Arends z.h.
Jan Derks Tuyn en Aaltien Jans z.h.
Klaas Willems en Grietjen Jans z.huysvr.
Jan Alten en Egbertien Helprigs z.h.
Jentien Roelofs
Henriks Roelof en Willemtien Jans z.huysvr.
Grietjen Henriks
Henrik Jans en Grietjen Henriks
Steven Jans en Vrouwgien Jans z.huysvr.
Koop Wolters en Annechien Roelofs
Annechien Tiemens
Pietertien Tiens
Roelofjen Jans

<...-...>
Lijst der ledematen door Hendrik Dekker predikant 1 jan. 1753
Alleen Uffelte afschrift 3-6-1991 R.A.Assen
1753 25 sept.
Frerik Willems Zantinge met att. van Steenwijkerwold
1754 13 sept.
Pauwel Gerrits en Vrouwtje Klaas te Uffelte, haar attestatie van Meppel 
afgelevert
19 maart 1755
Klaas Klaasen
Wilm Coenders
Lammechje Coenderts
Toyntje Annen
uit Holtinge
Albertje Jans
den 20 maart Uffelte
Klaasje Hendriks
Holtinge
Roelof Jans huisvr Heyltje Jans
1 april Uffelte
Geert Jans
Geuchje Steevens
Jan Jans
Roelof Jans Snoek
Hendrikje Roelofs
Grietje Geerts
Geesje Alberts
Trijntje Roelofs
Geesje Meeuwes
Holtinge
Marchje Andries
 

HOME Lidmaten Havelte en Uffelte Auteur: Huib Gaal