Opzegging ligplaats. (versie 19 oktober 2021)

Een ligplaats moet altijd schriftelijk worden opgezegd door een e-mail/brief te verzenden naar de Ligplaatsadministratie van WSV De Eendracht. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van deze opzegging.

De periode voor verhuur van ligplaatsen loopt van 1 april tot 31 maart. Hierna aangeduid als verhuurperiode.

Tijdig (6 maanden vooraf) opzeggen van ligplaats

Zegt u de ligplaats 6 maanden (= vr 1 oktober) vr begin van de verhuurperiode op, dan heeft u recht op 15% restitutie over het reeds betaalde liggeld van de huidige verhuurperiode.

Opzeggen volgens opzegtermijn (= 3 maanden)

Indien vr 1 januari (= 3 maanden opzegtermijn) de ligplaats vr begin van de verhuurperiode opzegt, is over deze verhuurperiode geen liggeld verschuldigd.

Als voor 1 januari vr begin van de verhuurperiode niet is opgezegd gaat stilzwijgend de verhuur over deze verhuurperiode in.

Korting bij opzegging ligplaats n opzegtermijn:

Als na 1 januari de ligplaats vr begin of tijdens de verhuurperiode wordt opgezegd, dan is het mogelijk korting over het liggeld van deze verhuurperiode te ontvangen. De hoogte van deze korting hangt af van de opzegdatum. Zie onderstaande tabel. Recht op winterberging vervalt.

Tabel korting liggeld bij opzegging n 1 januari (= voor begin verhuur periode) of tijdens de verhuurperiode.

Bij opzegging in januari (= voor begin verhuurperiode)

80% korting

Bij opzegging in februari (= voor begin verhuurperiode)

70% korting

Bij opzegging in maart (= voor begin verhuurperiode)

60% korting

Bij opzegging in april (= tijdens verhuurperiode)

50% korting

Bij opzegging in mei (=tijdens verhuurperiode)

40% korting

Bij opzegging na 31 mei en vr 1 oktober(=tijdens verhuurperiode)

15% korting

Bij opzegging na 1 oktober (=tijdens de verhuurperiode)

0% korting

 

 

-Verkoop boot

Bij verkoop van de boot mag u niet de rechten/plichten (= reeds betaalde of nog te betalen liggeld) van uw ligplaats overdragen aan de koper. Blijft de boot na de koop nog een periode in onze haven liggen dan moet u n de koper dit bij ons aanmelden.

 

 

Adressen:

Email adres van de Ligplaatsadministratie van WSV De Eendracht:

Ligplaatsadministratie van WSV De Eendracht

 

Post adres van de Ligplaatsadministratie WSV De Eendracht:

Postbus 119

3750 GC Bunschoten Spakenburg