Dermoid Sinus

 

Wat is een Dermoid Sinus?

 

De Dermoid Sinus (Dermoid = huid, Sinus = opening/tunneltje) is een aangeboren, erfelijke afwijking bij de Rhodesian Ridgeback. Het is een zogenaamd "neuraalbuisdefect", vergelijkbaar met een "open-ruggetje" bij babys.

Tijdens de embryonale fase treedt er een scheiding op tussen de cellen die het ruggemerg gaan vormen en de cellen die later de huid vormen. Bij pups met een DS gaat er tijdens die scheiding iets mis, waardoor er een opening blijft bestaan in de huid, die als het ware een tunneltje vormt naar beneden, soms tot aan het ruggemerg. Niet altijd lopen ze zo diep door, soms zit er alleen een "dipje"in de huid en soms zit de DS vast op een spier onder de huid.

De DS komt vrijwel uitsluitend voor op de middenlijn, de denkbeeldige lijn tussen neuspunt en staartpunt. Een enkele keer wordt er wel een DS gezien op een andere plek, meestal op de kop of aan de basis van het oor. De DS zit meestal vr of achter de ridge, zelden er op. Ook ridgeloze pups kunnen een DS hebben.

Het aantal pups dat met DS geboren wordt is niet helemaal duidelijk, omdat niet iedere fokker eerlijk is over het voorkomen van DS in zijn of haar nesten. Bovendien worden DS pups meestal al snel geeuthanaseerd. Schattingen lopen uiteen van 2 tot 15 %, maar uit een Australisch onderzoek naar de werking van foliumzuur bij de preventie van DS, bleek dat zelfs 16 % van de pups (zonder foliumzuur toevoeging) met DS geboren werd. In mijn ervaring (uit verhalen van collega fokkers) ligt het percentage inderdaad wel dicht bij dat getal.

We mogen dus wel stellen dat DS een groot probleem is binnen ons ras. Helaas komt er vanuit fokkers en verenigingen weinig informatie over de DS naar buiten. Blijkbaar schaamt men zich nog steeds voor pups met DS.

Het euthanaseren van pups met DS is een onderwerp waar vaak heftig over gediscussieerd wordt. Zeker is in ieder geval dat het euthanaseren van pups en dit vervolgens niet vermelden aan pup-kopers zeer schadelijk is voor het ras. Immers, als er met de nestgenootjes gefokt wordt zonder er rekening mee te houden dat er een verhoogde kans bestaat op doorgifte van de DS, wordt het probleem steeds wijder verspreid!

Operatie van pups met DS is tegenwoordig zeer goed mogelijk. De ingreep is niet bijzonder zwaar en het herstel verloopt, met de juiste nazorg, meestal voorspoedig. Het is meestal goed mogelijk om de gehele DS te verwijderen, waardoor de pup volkomen "genezen" is na de operatie en de herstelperiode. Het is wel belangrijk dat de DS operatie uitgevoerd wordt door een specialist op dit gebied.

Uiteraard mag er met geopereerde honden nooit gefokt worden! Zij dragen immers zeker het defect in hun genen en hebben een grote kans om dit door te geven aan hun nageslacht! Castreren zorgt ervoor dat er geen "ongelukjes" kunnen gebeuren en is dus zeer aan te raden voor geopereerde honden.

Informatie en voorlichting is essentieel bij het beperken van erfelijke aandoeningen binnen een ras. Zolang we honden met ridges fokken, zullen er helaas honden met DS geboren worden, maar als we eerlijk en open zijn over fokresultaten en onze verantwoording voor iedere individuele pup serieus nemen, kunnen we de gevolgen van deze afwijking hopelijk zoveel mogelijk beperken, voor het gehele ras n voor aangedane pups.

Hieronder volgt nog wat meer uitgebreide informatie over de Dermoid Sinus.