Prive afvalwaterzuiverings installatie met een helophytenvijver ( rietvijver, helofytenvijver )

Samenvatting

Drs. W. Apon  Meedhuizen (Groningen)     (12-10-2007)      (wim-aponxxx@kpnmail.nl       De letters x moet worden weggelaten)
Eerst twee schematische tekeningen:

Het voortraject

Het volume van de beerput is ongeveer 6 m3.


De helofytenvijver

Het volume van het watervoerende zand is ongeveer 20 m3.
De binnenmaten van de vijver zijn ongeveer 3 bij 6 m2.


Er is een gat gevraven van 3 bij 6 m2 en 70 cm diep.
Dit is goed voor afvalwater van 5 a 6 personen.
Het materiaal uit dit gat ligt als een wal om het gat heen.

Het gat wordt met 1 mm dik rubberfolie afgedicht.


De vijver is opgevuld met 24 m3 drainzand, 1 m3 sterk ijzerhoudende mijnsteen
en 1 m3 schelpgruis.De vijver is klaar en in gebruik genomen.

Deze luchtfoto toont de grootte en de ligging van de helofytenvijver.
Het riet (liesgras - Glyceria maxima) is bijna volgroeid.
De diepte van het zand is ongeveer 1 m.
 

 

Beschrijving

Onder het huis zit een beerput met een volume van ongeveer 6 m3 waarop alleen  het toilet is aangesloten.
De uitgang van de beerput loopt via een buis naar de verzamelput. Eventuele vaste bestanddelen kunnen in
de verzamelput bezinken waardoor ze niet in de vijver terecht zullen komen.
Al het andere water dat uit het huis komt, (t.w. keuken, wasmachine, afwasmachine en de douche,
het regenwater is afgekoppeld en volgt een andere weg naar de sloot) valt in het eerste
compartiment van de vetput.
Het vet blijft hier drijven en onderin loopt het
water naar het tweede compartiment van de vetput.
Het water loopt vervolgens over de rand van de vetput in de pompput.
Hier komen het water uit de vetput en de beerput samen.
Een klein dompelpompje met ingebouwde vlotter pompt het water vervolgens via een
dikke slang van ongeveer 15 meter lengte naar de vijver.
De vijver is ongeveer 3 bij 6 meter groot en kan hierdoor het afvalwater
van 5 a 6 personen zuiveren. Er ligt een pakket van 1 meter dik zand in.
De vijver is vanaf de bodem tot 15 cm onder de top van het zand met
water gevuld. Op en in het zand groeit een dichte massa riet (Liesgras - Glyceria maxima).
Aan het begin van de vijver is een slootje gegraven.
Het pompje pompt ongeveer 50 liter water per keer in dit slootje.
De afmetingen van het slootje zijn zodanig gemaakt dat deze hoeveelheid
water ruim kan worden opgevangen, zonder dat het over de overloop of over
rest van de vijver zal lopen.
Het water stroomt nu gedurende een aantal dagen door het zand van de vijver naar de andere kant.
Door het liesgras wordt er veel zuurstof in het zand gebracht.
Er leven hier dus zuurstofminnende bacterien die het water zuiveren.
De output van de vijver wordt gevormd door weer een soort slootje.
Het water loopt vanuit dit slootje door een dikke plastic buis naar de sloot.
Het water dat in de sloot komt is schoon en kraakhelder.

20-9-2010
Ik heb de installatie nu ongeveer 5 jaar in gebruik.
Het werkte al die tijd perfect.
Het lokale waterschap is al komen kijken, en ze hebben de boel goedgekeurd.
Ik betaal nu veel minder aan allerlei belastingen.
2 maal per jaar moet ik het riet wat inkorten ( 30 Minuten werk) en
1 maal per jaar maak ik het pompje schoon door het met kraanwater te
bespuiten. 1 maal zat het inwendige vlottertje dat de pomp aan en uit
schakelt vast door vuil. Schoonspuiten was de oplossing.
Al met al ben ik zeer tevreden met deze uiterst goedkope oplossing om
mijn afvalwater te zuiveren.10-7-2013
Ik heb de installatie nu ongeveer 8 jaar in gebruik.
Hij werkt nog steeds prima. Zelfs tijdens de laatste strenge
winter is de boel niet bevroren en bleef naar behoren
werken, zonder dat ik er iets aan hoefde te doen.
Wel vond ik dat het riet wat minder goed ging groeien.
Daarom heb ik een gedeelte van het riet verjongd.
Dat wil zeggen het riet van het achterste gedeelte van
de vijver weggehaald en het zand daar wat door elkaar
gehusseld. Toen er weer nieuwe verse pollen riet
in geplant.

Als iemand mocht besluiten ook zo een zuiverings installatie te willen,
dan ben ik bereid om met raad en daad te helpen.
Mijn e-mail adres is: wim-aponxxx@kpnmail.nl ( de letters x moeten worden
weggelaten.

Einde samenvatting

Voor een uitgebreide foto-beschrijving van de bouw: http://home.kpn.nl/huiu55wi/index.htm