home hetnet han-san hackm han van bakel anne-marie jilesen claudia van bakel kantinka van bakel merlijn van bakel brons bronzen beeld sculptuur mal giet uniek enkelstuk bronsgiet rvs staal ijzer metaal fantasie realis organi biolo
logopedie praktijk spreekuur maas en waal beneden-leeuwen appeltern wamel maasbommel dreumel druten boven-leeuwen alphen stotter dyslectie dislect dislec kwijl brabbel peuter kleuter kind taal spraak spreek spreken hersen mond keel stemband broca cortex presenteren presentatie voordragen
nieuwe school voortgezet basis vmbo hvo vwo atheneum gymnasium mavo roc kleine klas 7 leerlingen mentor begeleid orient oriŽnteren onderzoek praktijk werkplek stage fiets auto financ reflectie cognitie sociaal emoti schoolgeld belonen straffen keuze kiezen ontwikkel huiswerk begeleiding
geluiden cartoons uitvindingen visie planeet mens dier

MindMapping
...
een
andere vorm
van communicatie...

Nu veel
taal-linguÔstiek
dus
verbale "meiden" communicatie...

TERUG NAAR HOOFDPAGINA
MindMapping

...

Er is enige data op internet te vinden :

WikiPediaMindMap voor algemene linked info in Nederlands)

Demo1MindMap: Een MindMap met geen/weinig InterLining maar wel SUPER-duidelijk. Van www.conceptdraw.com !

MindMap als criminele analyse (let op de 15sec reclame vooraf...!)

Voorbeeld complexe MindMap; een eerste opzet van www.IDIAgram.com doch ook zonder InterLining en diepere lagen !Onderzoeken tonen aan dat op scholen teveel verbaal en schriftelijk wordt gecommuniceerd.
Dit is vooral functioneel voor meiden/vrouwen omdat zij meer verbaal ingesteld zijn.
Uit diezelfde onderzoeken (Jelle Jolles in Nederland bv) blijkt dat jongens/mannen
meer gebaat zijn bij structuur/gezag als non-verbale sturende communicatie en
qua overdrachtsvorm/communicatievorm juist op het somatische en ruimtelijk-visuele vlak goed opereren,
doch op het schriftelijk vlak ook meer uitval tonen (oa dyslectie; zie subpagina Logopedie svp).

Dit lijkt een enorme open deur, ware het niet dat juist gaande de jaren 1950-1980
de stromingen als vrouwen-in-het-primair-onderwijs en feminisme er flink toe
bijgedragen hebben juist een verbale communicatievorm te laten prevaleren.
De onderkenning van verschillen tussen jongens en meiden is zelfs in 1975-1995 taboe geworden,
en heeft zo veel kennis en ervaring verloren laten gaan (en nu afgedaan als lacherige feiten...).

MindMapping is zo'n non-verbale en non-schriftelijke communicatie-vorm en kan kinderen en zeker specifiek jongens
enorm helpen bij zaken als plannen, ordenen, verbanden zien/ontdekken.
Het roept natuurlijk dan de vraag op of eea ook functioneel zinvol voor meiden is...
Sinds 2007 is er een onderzoeks-instituut opgericht om meer onderzoek te doen naar
dit soort leer-vorm-fenomenen bij kinderen (5 t/m 20 jaar).
Dat instituut staat onder leiding van eerdergenoemde Jelle Jolles.
Doch (oa via het subjectieve WikiPedia) zijn voldoende andere onderzoekenden met info te vinden.

Extra opvallend is dat door de introductie door Han en Paul via Philips-Beeld-Eindhoven
niet alleen productie- en R&D- bedrijven gaande 2000 interesse kregen in MindMapping (MindManaging)
doch sinds circa 2007 ook niet-commerciŽle (non-profit) organisaties MindMaps willen toepassen.
Recent vinden ook promoties plaats bij vele medische organisaties (oa ook Logopedie).
Die interesse is in feite in gang gezet via de Klynische Psychologie die via Justitieel/Crimineel-onderzoek
het interessante nut van MindMapping ontdekten (zie bovenstaande 3de link).


Leuk TekenSpel: Zelf een lijn trekken en dan schetsend laten "groeien"...:

Oefenen met PCmuis schetsen...Deze HyperLinkConsole gaat in ieder geval MindMapping testen op BasisScholen (PO).

Snel even 3 voorbeelden met TreeStruct en InterLining (complexer) aangemaakt.
InterLining wordt overzichtelijker als je bv met een professioneel programma als MindManager
een niveau dieper kijkt in een cirkeltje (identiteit). Ook kun je dan dieper kijken in een lijn !
Nu heb ik hier getracht in feite meerdere niveau's in 1 plaatje te vangen om InterLining te tonen...

!


!
TERUG NAAR HOOFDPAGINA
wil je meer weten ?:

Kan ik een keer komen praten over MindMapping ?

Kun je svp voorbeeldjes compact opsturen per eMail, zeker mbt interconnected-lines ?

!