Privacy Statement


Dit is de privacyverklaring van vdBaan-Media. vdBaan-Media is gevestigd in Alphen aan den Rijn, De Oude Wereld 108.

Het Kamer van Koophandelnummer van vdBaan-Media is: 56574010. vdBaan-Media is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

vdBaan-Media is een éénmans bedrijf en heeft derhalve geen Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). Indien je klachten of vragen hebt kun je contact met de eigenaar van vdBaan-Media opnemen. Dit kan per post aan vdBaan-Media, De Oude Wereld 108, 2408 TM Alphen aan den Rijn, of per e-mail via info@vdBaan-Media.nl

In deze verklaring leg ik uit wat het algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Beschreven wordt welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe ik jouw privacy waarborg en welke rechten je hebt. Ik gebruik geen cookies.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die ik verwerk van klanten van vdBaan-Media.

Wat is het algemene privacybeleid van vdBaan-Media?

 • vdBaan-Media respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.vdBaan-Media.nl van haar (potentiële) klanten en relaties. 
 • vdBaan-Media stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • vdBaan-Media deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting. 
 • vdBaan-Media is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt vdBaan-Media altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamel ik jouw persoonsgegevens en hoe kom ik hieraan?

vdBaan-Media verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • je gegevens invult of achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • de website van vdBaan-Media bezoekt;
 • een zakelijke relatie met vdBaan-Media hebt;

De meeste gegevens die ik van jou verzamel lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kan ik de gegevens uit mijn database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Ik verzamel geen persoonsgegevens via cookies omdat ik die niet plaats.

Voor welke doelen verzamel ik jouw persoonsgegevens?

vdBaan-Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Communicatie. Ik gebruik je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld om je te informeren over de dienstverlening.
 2. Daarnaast gebruik ik je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te informeren.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Ik verwerk jouw gegevens omdat ik deze gegevens nodig heb voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat ik een wettelijke verplichting heb, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat ik daar een gerechtvaardigd belang voor heb.
Als je vdBaan-Media toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt vdBaan-Media? 

vdBaan-Media verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen. 

1. Acquisitie
    vdBaan-Media kan jou per post rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. 
    Ik gebruik jouw gegevens voor het maken van een leveringsfactuur

2. Gepersonaliseerde aanbiedingen/gericht adverteren
    Gegevens gebruik ik ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van mijn klanten.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens? 

vdBaan-Media bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? 

Soort gegeven
- Naam (voornaam/achternaam)
- Bedrijfsnaam
- Adres / Woonplaats
- Telefoonnummer
- Email adres

Bewaartermijn en reden
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van vdBaan-Media. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart ik maximaal één jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Deel ik jouw gegevens? .

vdBaan-Media verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt vdBaan-Media jouw gegevens alleen aan andere als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveilig ik jouw gegevens? 

Ik beveilig jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die ik tref zijn:

 • mijn software is geüpdatet en ik maak gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens? 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vdBaan-Media. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vdBaan-Media.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal beoordelen of ik gehoor moet en kan geven aan jouw verzoek. Ik reageer hier zo snel mogelijk op. . 

Indien je klachten hebt over de gegevensverwerking, dan verzoek ik jou dit zo snel mogelijk te melden. Uiteraard hoop ik hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van vdBaan-Media wijzigt? 

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en de diensten kunnen veranderen. Ik behoud mij dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.