Jan Bakker homepage

Coetsie, Coetse, Coetzee
Gedachten en lopend onderzoek Jan Bakker

Input, info en hulp van Philip Coetzee.
Johannes Keyts
geboren ca 1685 of 1688 te Stellenbosch, Cape Colony, South Africa
(Relatives: Martina H. C. SOLANO)
Er is verwarring over deze en onderstaande Keyts; lijkt dezelfde maar met andere geboorteplaats of er moet een “Kamperveen” in Zuid Africa zijn geweest.

Johannes Keyts
geboren ca 1685 te Campen (Camperveere of Camperveen), overleden tussen 25 januari 1728 en 3 juli 1729, ca 44 jaar oud te Zuid Africa – Cape Town.
Johannes is, op 42 jarige leeftijd getrouwd, op 25 januari 1727 of 1728 te Zuid Africa – Cape op Good Hope, met
Maria (of Margaretha) Coetsie (Coetse, Coetzee, Couché), oud 38 jaar, gedoopt 23 october 1689 waarschijnlijk te Coetzenburg, overleden te Zuid Africa – Cape Town.
Johannes maakt zijn testament op in 1728 en het werd uitgevoerd in 1729, waarschijnlijk bij zijn overlijden.
Jacob(us) van der Schulp,
geboren ? te ?
Jacobus is getrouwd met Maria Elison,
geboren ? te ?
beiden zijn burgers van Amsterdam.
zie verder deel Elison.
Uit dit huwelijk:

Sara (Zarah) [Jacobz] Van Der Schulp (Vandenschulp),
geboren in 1654 te Amsterdam, overleden in februari 1727 of 1728 te Zuid Africa – Cape Town, getrouwd ca 1679 met Dirck Coetse.
zie ook sprokkelingen Coetse
Ger(h)ard Coetse (Couché, Coetzee, Coetsie),
geboren ca 1630 in Nederland,
Gerard trouwd in ca 1653 met Margaretha (Margarita) Claesdogter (Claasdochter, Claasdogter) [film nr 1903697].
Beiden zijn burgers van Kampen.

GERARD COETSIE and his wife Margaretha Claesdogter lived in the town of CAMPEN in The Netherlands. Their son DIRK COETSIE was born in Kampen in 1665.
He went to South Africa on board of the ship "Asia" and landed in Cape town 8 may 1679. Dirk Coetzee is the ancestor of ALL (white) South Africans with this very common name. Looking at his fathers name Gerard Couché he might have been from France, but if he was a Hugenot I would not know. I think the man that came here in 1655 was Dirk Joshua Coetzee. Somewhere I saw it spelt as Coetsee. My uncle in Ladismith (Western Cape Province), Nicholas (a.k.a. Colas)Coetzee, at one stage had quite an extensive family tree. You can probably contact him if you want. It was told to me that Coetzee is not an original Dutch surname, but that it came from the Huguenots fleeing from France to the Netherlands during some oppression from the Catholics (just after the Edict of Nantes?). The original French surname was supposed to be Cauchy or something similar - I'm guessing at the correct spelling. It can also just be wishful thinking, I just type it as I recall!
Uit de genealogy newsgroup South Africa.

Uit dit huwelijk:

Dirck Coesie (Coetse) (van Campen)
geboren in 1655 te Campen ?, overleden 25 juni 1725 te Papendorp, Zuid Africa - Cape Town.
Dirck is getrouwd rond 1679 met Sara (Zarah, Jacobz) van der Schulp (Vandenschulp) , geboren in 1654 te Amsterdam, overleden in februari 1727 of 1728 te Zuid Africa - Cape Town.
Zij vertrokken in het najaar, op 19 december 1678 van het eiland Texel in Holland met het VOC schip "de Asia" naar Zuid Africa. Dirck was adelborst.

Aantekening VOC rekeningen: Dirck Coesie van Campen – adelborst naar de kaap voor de somme van fl 10,- per maand. Hij komt op 8 mei 1679 met het schip de Asia aan bij de Kaap waar hij gaat wonen in Kaapstad.De Asia is op 19 december vanuit Texel vertrokken.
Testament van Dirck zegt: Couché, in 1682 reeds twee zoons.

Op 8 mei 1679 zijn zij geland op Kaap de Goede Hoop.
Dirck had van zijn oom Jan Coesie uit Amsterdam geld geleend voor het kopen van land in Zuid Africa.
Hiermee zal hij als Heemraad en Capitijn der Vrijburgers zijn bezit hebben gekocht.
Zij woonden 4 jaar aan de Kaap en daarna in hun boerderij te Stellenbosch.
Op 9 augustus 1714 maakten zij hun testament op........
Uit dit huwelijk:

1 Jacobus Coetzee
gedoopt 16 juni 1680, trouwde op 27 november 1724 met Elisabeth Glam (van de Kaap).

2 Gerrit Coetzee
gedoopt 31 januari 1682, jong overleden.

3 Gerrit Coetzee
gedoopt 5 september 1683, trouwd op 7 juni 1722 met Susanna Loefke.
Uit dit huwelijk:
9 kinderen.
Gerrit trouwd opnieuw op 22 augustus 1751 met Johanna van Beulen, dochter van Jan Janz von Böllen en Anna van die Kaap.
Uit dit huwelijk:
één zoon: Dirk Coetzee, geboren 1735, gedoopt 13 februari 1735, trouwd op 20 april 1784 met Adriana Martha Mulder, geboren 1749, gedoopt 28 september 1749.

4 Margaretha Coetzee
gedoopt op 1 februari 1686. Zij trouwd op 18 november 1717 met Matthys Krugel.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.

5 Jan Hendrik Coetzee
gedoopt op 1 februari 1688. Hij trouwd op 15 oktober 1713 met Anna Elisabeth Paal (dochter van Helmer PAL & Jacoba NORDEN).
Uit dit huwelijk:
Johannes Jacobus COETZEE geboren 16 november 1727, ~ Drakenstein 11.01.1728, ?
Tafelberg, Agter Rhenosterberg __.__.1806, getrouwd te Kaapstad op 23 december1749 met Johanna CLOETE, dochter van Gerrit CLOETE en Huibrecht SLABBERT), * 15.11.1733, ~ Kaapstad 25.12.1733.

6 Maria Coetzee
gedoopt op 23 oktober 1689.
Maria trouwd op 31 oktober 1717, 28 jaar oud, met Johan Hendrik Stempel Mulder, geboren van Ruinen te Drente.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Zij trouwd opnieuw op 25 januari 1728 met Johannes Keyts, van Kamperveen.
Maria trouwd voor de derde keer met Pieter Bisseux.

In april 1696 vertrekt de VOSMAAR, een schip van de Hugenoten met emigranten naar South Africa en meert in oktober 1696 af in de Table Bay in South Africa.
Aan boord is Pierre Bisseux van Middelburg uit Picardy, 3 jaar oud, met zijn ouders Jacques Bisseux van Middelburg, overleden op 11 juni 1723 uit Picardy, van beroep bakker en Marie le Févre, uit Chateau-Thierry, overleden in 1700.

Maria Coetsee, oud 40 jaar, weduwe van Johannes Keyts is op 3 juli 1729 met de 36 jarige Pierre getrouwd.
Pierre (Pieter) Bisseux VAN MIDDELBURG, geboren in 1693, overlijd in 1735 op 42 jarige leeftijd.

7 Cornelius Coetzee
gedoopt op 13 februari 1692
Cornelius trouwd op 25 februari 1740 met Geertruy Gerrits, dochter van Casper Gerrits.
Uit dit huwelijk 10 kinderen.
Hij trouwd opnieuw op 15 december 1750 met Aletta Lubbe.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.

8 Dirk Coetzee
gedoopt op 28 oktober 1694, overleden ca 1725, ongehuwd.

9 Sara Coetzee
gedoopt op 28 oktober 1694.
Zij trouwd op 7 december 1710 met Matthys Greeff.
Uit dit huwelijk 1 kind.
Sara trouwd opnieuw met Jan Jurgen Roos, van Elsenburg, Stellenbosch. Overleden in 1722.
Uit dit huwelijk 1 kind.

10 Judith Coetzee
gedoopt op 3 januari 1700. Ongetrouwd overleden.

Also interesting that there was a Keyts Fontein farm.
Tried to find it at http://www.saexplorer.org.za/online/index.html , but no luck yet (the system is a pain to use, just keep enlarging the map with the layer option set on "erf" enabled ..the Hexrivervalley is near Worcester ..the Hex River mountains between Ceres and De Doorns...e.g. see Breede Valley) possibly in this area??? http://www.aerialphoto.co.za/hexvalley.htm more: http://www.grapeland.co.za/
The Roodewal could also be given as Rooiwal. If the Johannes had Keyts Farm at some stage it may be mentioned in his will.
DEPOT KAB
SOURCE NCD
TYPE LEER
VOLUME_NO 1/19
SYSTEM 01
REFERENCE 289 PART 1
DESCRIPTION:
NOTARIAL PROTOCOL. NOTARY, JJF WAGENER. DECLARATION. PIETER DU TOIT REGARDING THE GRAZING RIGHTS TO THE FARMS CAPE KEYTS FONTEIN AND ROODE WAL IN THE HEX RIVER VALLEY AND CONCERNING FRANCOIS DU TOIT AND LOUISA DE BRUYN WIDOW OF THE LATE LAURENS ERASMUS.
STARTING 17980000
ENDING 17980000

From Philip Coetzee.

In het Centraal Bureau Genealogie (CBG) van het Nationaal Archief in Nederland uit Den Haag zijn in het dossier “Coetzee” oude stamkaartjes te vinden met veelvuldig de naam Coets en veelvuldig de voornaam Gijbert.
Ook Coetsius en de naam Gijsbertus Wilhelmus komt voor.
Deze komen uit het archief te Arnhem.

Uit het dossier Coetzee in Den Haag:
Stamvader Dirk Coetzee geboren 1655, in 1670 in Afrika aangekomen te Kaapstad en later Stellenbosch, gestorven in 1721 of 1722.
Hij trouwde met Zara Jacobsz van der Schulp, overleden in 1728 te Kaapstad.
Dr C Pama uit Zuid Africa heeft in Nederland uitgebreid gezocht in Kampen naar Coetzee, Coetze, Coetse, Coeuche en Coetce in geboorteregister van ca 1655 en niets gevonden.
Ook niet van Gerard Couché en Margaritha Claasdogter.
Ook in Amsterdam niets over hem en Sara van den Schulp.

Margaretha Claesdogter (Claasdochter, Claasdogter)
Uit: Doopboek der Ned. Hervormde Kerk te Kamperveen 1689 – 1761
28 feb 1694 Janna d.v. Gerrit Klaas
19 feb 1695 Klaas z.v Gerrit Klaas
11 aug 1709 Jannighiem d.v. Jan Warner Keijsen: doop
Verder Claas Claasz, Klaas Jan, Claes Klaesz.

Te Amsterdam heeft een Claes Claesz, de zoon van Claes, een erf in eigendom van 1625 tot 1626 op de Prins Hendrikkade, het Kamperhoofd !
Zou hier de "Kampen" toevoeging vandaan kunnen komen?
(Claesz, Claes erf Hendrikkade, Prins ("Kamperhoofd") 1625-1626, uit archief Amsterdam)

Verder wonen er tussen 1550 en 1720 vele (ca 120) Claes, Claesdr en Claesdoghters in die tijd in Amsterdam.
Idem een aantal Elisons, waaronder een Jan Elison,Coetse'n, waaronder een Dirk en een Lourens Woutersz Schulp met een huis aan de Langestraat van 1608-1609.

Ik denk dat het niet Campen bij Zwolle maar Campen in Zeeland moet zijn.
Dit gezien de familie banden.
Keyts komt uit Zeeuws Vlaanderen, Philip Bisseux uit Middelburg.
De naam Couche (de la Couche) komt voor in de omgeving van Breda tussen 1700 en 1800.
Verder vind je dan Couchin in Breda rond 1700 en Couck tussen 1584 en 1600.
Info uit Doopboeken RK Brugstraat 1582-1613.
Former there was a place called CAMPEN in Zeeland. It moved by the flood of 1530 (St Felix-kwade zaterdag) and 1532. It was situated near the place Kamperland. (Johan Hoekman)
Campen / Kampen's in Holland

Uit de voortreffelijke “Topografische Gids van Nederland” van Frank van den Hoven.

Camp NH buurtschap, voonmalig dorp NW van en gemeente Schoorl. Gelegen aan de Noordzee.
Wordt door het Camperduin van de zee gescheiden. De gemeente werd vroeger ook wel Schoorl, Groet, Harger en Camp genoemd. 1840 2/13. De voormalige Herv. kerk is in de oorlog in 1799, samen met enkele huizen, vernield.
Campagne LB buurt in Maastricht/Buitenwijk Zuid- west, gem. Maastricht. 1997 651/1.441.
Campen ZL buurtschap NW van Hulst, gemeente Hontenisse. T/m 1935 gem. Stoppeldijk. 0/n gem. Vogelwaarde. 1840 9/58. Rond 1840 was er een overzetveer over het Hellegat op het Land van Axel. Ook waren er van het haventje van Campen marktschuiten op Rotterdam en Middelburg.
Campen, De FR (Op de Campen) buurtschap NW van Witrnarsum, gemeente Wunseradiel.
Campen, De FR buurtschap NO van Langedijk, gemeente Ooststellingwerf.
Campen, De FR streek ZO van Tzurn, gem. Franekeradeel. In 1840 stond er slechts één huis.
Campen, De GR (1840 De Kampen) buurtschap gelegen aan het Reitdiep, gemeente Zuidhorn. T/m 1989 gem. Oldehove. 1840 5/29.Gelegen aan gelijknamige straat. Het was tot vorige eeuw een eigen Rechtstoel of Grietenij. Behoorde oorspronkelijk tot de Rechtstoel Zuurdijk en Wehe, in Hunsingo, maar door het verlopen van de kil van het Reitdiep kwam het in het Westerkwartier te liggen.
Camperduin NH (Camperduin aan Zee) buurtschap en streek NW van en gemeente Schoorl.

Kamersven NB wijk in de gemeente Budel.
Kamp FL wijk in de gemeente Lelystad.
Kamp LB buurtschap in de gem. Bergen. 1840 6o/8o(!).
Kamp LB deel van Klein Haasdal, Z van Schimmert, ZW van en gem. Nuth, én buurtschap N van en gem. Nuth.
Kamp, De GR wijk in de gem. Scheemda.
Kampen en Soetelingkerk, Oud- ZL buurtschap in de gem. Noord-Beveland. T/m 1994 gem. Wissenkerke. Voorm. heerl., bevatte de plaatsen Kamperlandsveer en Stroodorp.
Kampen FR (Fr. De Kampen) (1840 De Kampen) buurtschap in de gem. Wunseradiel. 1840 2120.
Kampen OV stad en gemeente. In 1958 vergroot met de gem. Schokland. 1840 gem. 1.58119.072, verdeeld in st.Kampen 1.392/7.760, b.Brunnepe 81/431, b.Buiten de Venepoort 14/99, b.Zwartendijk 17/130, b.Buitendijks 6/42, b.Haatland 10/62,
b.De Weerden 8/57, b.'t Kamper-Eiland 36/334, b.Raas 9/82 en b.Mandjesweerd 8/75.1997 gem. 33.000. (PPS, OK van Zwolle 1807, PK 1812).
Kampen ZL (Campen) buurtschap in de gem. Hontenisse. T/m 1935 gem. Stoppeldijk. 0/n gem. Vogelwaarde.
Kampen, De FR buurtschap bij Tzum, gem. Franekeradeel. 1840 1/10.
Kampen, De GR buurtschap in de gem. Zuidhom. T/m 1989 gem. Oldehove. 1840 5/29.
Kampen, De NH (De Kamper) buurtschap in de gem. Niedorp. T/m 1969 gem. Nieuwe Niedorp.
Kampens Nieuwland ZL (Campens Nieuwland), buurtschap in de gem. Noord-Beveland. T/m 1994 gem. Wissenkerke. 1840 24/170.
Kampereiland OV (1840 't Kamper-Efland) streek in de gem. Kampen. 1840 36/334. (BB 1873, was BH Kamperveen).
Kamperhoek ZL (Camperhoek) buurtschap in de gem. Hontenisse. T/m 1935 gem. Boschkapelle. 0/n gem. Vogelwaarde.
Kamperland ZL (Camperland, 1883 Kamperland), dorp in de gem. Noord-Beveland. T/m 1994 gem- Wissenkerke. (BH 1864, HK 1870).
Kamperlandsveer ZL buurtschap in de gem. Noord- Beveland. T/m 1994 gem. Wissenkerke. Tot eind vorige eeuw was er een veer op Veere.
Kamperpoort OV voorm. voorstad, thans wijk in de gem. Zwolle. 1840 338/2.027.
Kampersche Hoek Zl buurtschap in de gem. Terneuzen.
Kampershoek LB (Kampers = familienaam) buurtschap in ged. gem. Nederweert, ged. gem. Weert. Industrie.
Kamperveen OV buurtschap in de gem. IJsselmuiden. Zelfst. gem. t/m 1936.1840 gem. 81/499, verdeeld in b.Het Zuid-Einde 27/159, b.De Zande 23/157 en b.De Hoogeweg 31/183- (BH 1853, wordt BB Kampereiland 1873).
Kamperzeedijk OV buurtschap in de gem. Genemuiden, verdeeld in Kamperzeedijk-Oost en Kamperzeedijk-West. (BB 1876).

Gedachten over Coetsie, Coetse, Coetzee

In de originele documenten van de VOC, het schip Asia en de notaris in Zuid Africa is mijns inziens duidelijk de naam geschreven als Dirck Coetsie.
Als Dirck zijn vrouw afkomstig is uit de Elison familie, wat zeer wel denkbaar is, dan komt deze uit een rijke, welgestelde familie met aanzien.
Gezien het feit dat men altijd trouwde in families van gelijk niveau zal ook de familie van Dirck van gegoede komaf zijn.
Dan zal hij ook zeker goed kunnen lezen en schrijven en zal geen genoegen nemen als zijn naam niet correct wordt opgeschreven door een klerk.

Het lijkt dan ook juister om van deze naam Coetsie of Coetse uit te gaan als afstamming en niet van de naam Couché.
Van dit laatste is ook geen bewijs terug te vinden in de originele documenten.

De naam Coetse (maar ook Coets, Coetsius) komen voor in de kerkboeken van Delft, het Nationaal archief, het archief van Leiden, Amsterdam en Nijmegen. In de kerkboeken van Delft komt ook de naam Claesdoghter voor.

Iets anders wat opvalt is dat Dirck ook wordt aangeduid als Dirk Coetse van Campen.
Van Campen is in Holland een veel voorkomende naam en wat nu als Coetse een tweede voornaam was en zijn achternaam Van Campen ?
Dus niet "uit" Campen.

De naam van zijn vrouw Sara wordt geschreven als Sara Jacobz en soms als Sara Jacobs vander Schulp ("Vander" aan elkaar).
Het zou wel eens kunnen zijn dat Jacobs een patroniem is en dat Sara gewoon de dochter van Jacob is afkomstig van de schelp (schulp is oud Nederlands voor schelp).
Er is b.v. een buurtschap "Schulpstet" in de gemeente Castricum bij Amsterdam.
De naam Jacobs komt veel voor in de oude archieven.


Internet sprokkelingen:

Tekstvak:


jakins; Entries: 28438 Updated: Sat Aug 25 09:47:58 2001 Contact: Teunis Kruger
http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=REG&db=:973005&id=I21616
--------------------------------------------------------------------------------
Descendant Register, Generation No. 1
--------------------------------------------------------------------------------
1. Jacob VAN DER SCHULP was born ABT 1630 in , Vollenhove, overijsel, Netherlands, and died DEC. He married Maria ELISON ABT 1656 in , Vollenhove, overijsel, Netherlands. She was born ABT 1638 in , Vollenhove, overijsel, Netherlands, and died DEC.

Child of Jacob VAN DER SCHULP and Maria ELISON is:+ 2 i. Sara VAN DER SCHULP was born ABT 1660 in Amsterdam, Netherlands, and died DEC.
--------------------------------------------------------------------------------
Descendant Register, Generation No. 2
--------------------------------------------------------------------------------
2. Sara VAN DER SCHULP (Jacob VAN DER SCHULP1) was born ABT 1660 in Amsterdam, Netherlands, and died DEC. She married Dirk COETZEE ABT 1680 in , Cape, South Africa, son of Mr COUCHE and Margaretha CLAASDOGTER. He was born 1655 in Kampen, Netherlands, and died 25 JUN 1725 in Papendorp, Cape, South Africa.

Child of Sara VAN DER SCHULP and Dirk COETZEE is:+ 3 i. Sara COETZEE died DEC.
--------------------------------------------------------------------------------
Not confirmed, but possible

-------------------------------------------------------------------------------------------

}

Alderliefste, Andries, Bakker, Berends, Berghuis, Bernouw, Bloem, Bloom, Boer, Bonne, Bos, Brinkmeijer, Buren, Buijs, Chikh, De Kleer, De Jong, De Wit, Doeksen, Douwes, Eikelaar, Ebertsen, Freeman, Fries, Graaf, Gravenhorst, Hacker, Heerding, Heitstra, Hessels, Hoeksema, Hof, Hofland, Hofmeester, Hogewoning, India, Jacobs, Keijts, Knijf, Kooyman, Krassenburg, Kreukniet, Krook, Kruit, Leenderts, Los, Louwes, Mackaay, Meijer, Molendijk, Mournetas, Muezerie, Noman, Nijhuis, Pals, Randolfi, Ratz, Roerink, Roos, Rotgans, Ruig, Rutz, Schotvanger, Sevensma, Smit, Sorgdrager, Spanjer, Stierman, Stuijts,Swart, Sybesma, Van Doorne, Van Keulen, Van Looien,Van Rees, Van den Berg, Van den Meer, Van der Ploeg, Van der Putte, Van IJsselmuiden, Verduin, Veltens, Wagenaar,Wolfswinkel, Wortel, Zorgdrager, Bakker, De Cock, De Vriend, Florijn, Fonseca, Gerlich, Haasbroek, Koek, Meserie, Meuzerij, Mieserie, Mieserien, Miserie, Miserien, Monseri, Monsserie, Moseri, Moucherie, Moucheron, Mucheri, Mucherie, Mucherij, Mucherrij, Mucherin, Muchery, Muchiri, Muezerie, Musari, Muserie, Muserij, Muscheri, Muscherij, Muschery, Musiri, Musrij, Musseri, Musserie, Mussrie, Musurit, Muzerie, Muzerij, Nieuwkerk, Pronk, Rietveld, Schwenke, Spruijtenburg, Steenbergen, Tonnet, Van der Blom, Van der Kleij, Van der Kooy, Van der Toorn, Van Kampen, Van Harmelen, Van Vliet, Van Wijk, Vaz, Velsen, Keyts, Keits, Kijts, Kyts, Kiets, Keijst, Ridderikhoff, Jansen, Bakker, Muezerie, Flink, van der Meer, Grobbe, Baars, Nuiver, Verhage, Colijn, Adriaanse, van Ooijen, van Dijk, Blokker, van Bochhove, van de Pelt, van 't Hart, Middelkoop, Burggraaf, Sterk, van Weverwijk, van Hoogdalem, van Dalen, Ercom, Geselschap, van Genee, Merts, Akkerman , Berends , Boers , Bruins , Claassen , de Witte , Franke , Frowijn , Geerlings , Grauwmeijer , Grobbe , Grobben , Hans , Harkink , Haverkamp , Heideman , Hesselink , Hindriksen , Hofland , Hofmans , Horstman , Jolink , Keijts , Klaasse , Kosters , Krom , Loman , Molendijk Oldekamp , Plaum , Plomp , Poel , Ronke , Rotterink , Schiphorst , Schuurmans Sijgers , Smoes , Tebes , Tip , Tukkers , van Ulzen , Veldman , Vugten , Wams , Wessels , Bolten, De Vriendt, De Vrint, De Vrindt, Faivre, Freund, Muezerie, Steenbergen, Ter Bruggen, Van Hoorn, Van der Splinter, Van der Vet, Adam, Metz, Meeder, Gettinger, Wilkens, Nanning, Koppenaal, Schouwers, van den Dulk, van Roermond, Laforne, Kijtz, Kytz, Geitz, Gitsinger, Gielen, Kelk, Coetse, Koetzee, Elison, Kranen, Flink, van der Meer, Baars, van Ooijen, van Dijk, Ridderikhoff, Sterk, Coetzee, Coetse, Elison, Nieboer, Nijboer, Bolten, Faivre, Joop Baars, Leon Baars, Bep Baars, Terschellinger DNA, Terschellinger linken, Terschellinger foto's, Rutz, Bernouw, Pribadi Tours,