Jan Bakker homepage

Stamboom van de familie Keijts deel 1

 
 

 

Te Indonesia: 4°34’60” South, 139°22’60”East – 913 m hoog

 
 

door Jan Bakker

E-mail: janbakker


Waar zou de naam Keijts vandaan kunnen komen ?


In de Tora is hetvolgende te vinden:  Torah: Gen 41:1-44:17, Haftorah: 1 Kings 3:15-4:1
Mi Keytz, means "from the end" or "completion". It was the end of two full years, from the time the butler and baker were released from prison till Par’o dreamed and the wine bearer remembered his promise to Yoseph.
Yoseph’s experience in prison must have been akin to what .......
(Completion = voltooiing, voleindiging, aanvulling.)
Een aanwijzing voor het ontstaan van de naam Keijts ?
The Hebrew expression for the Time of the End or the End Day is "YOM KEYTZ".
Zomaar van internet: Di goldene Keyt > La chain dór.
De naam duikt het eerst op, voor zover ik nu heb achterhalen in 1349 in Potsdam.
“Etwas später (1349) ist auch der "Kytz zu Postamp" erwähnt”
Ook in Rhineland, Preussen  is de naam Kyts veel voorkomend.
Het lijkt er dus op dat de voorouders van de Keijtsen afstammen van familie uit Duitsland.
Er is echter ook een uitgebreide familie “Keyt” te vinden in Engeland en o.a. Amerika met overigens adelijke voorvaderen. Of er een koppeling zit tussen deze familie en de “Hollandse” Keijtsen weet ik nog niet en ook via het uitgebreide bulletin board en de Keyt(s) mailgroep ben ik nog niet verder gekomen.

( Key, in het Engels, is overigens “sleutel” )

Het onderstaande verhaal van Thomas Ray McElroy, een afstammeling van John Keyt, is ook een zeer goede mogelijkheid voor de naam Keyts.


Keyte Origin

The tracing of a family to its origin is a difficult matter, and very few families in existence today can do so.

To give the origin or beginning of the Kites as a family name, we have a very interesting legend that takes us back to the time of Alfred the Great, the Saxon King of England in the ninth century.

At that remote period the Danes were a set of heathens, who roved the country like wolves, and the fertile fields and the well provisioner smokehouses of King Alfred’s subjects were so tempting to these robbers that a constant warfare was kept up for years. These incessant predatory incursions kept the King’s subject in a state of fear and uncertainty, and greatly hindered their domestic pursuits. Their pirate ships infested the seas and for years the inhabitants along the coast were at their mercy.

Emboldened by their successes in this robbers’ welfare, they frequently organized large armies, and great battles were fought between the Danes and the Saxon’s.

The Army of King Alfred was composed of clans, commanded by chieftains, who were generally men belonging to the nobility, or were otherwise distinguished among the laity. As our legend has it, just before one of these battles began, and as the clans were marching to the battlefield, a beautiful bird was seen to alight on the banner of one of these clans. The bird was a kite, and a great victory was gained that day, and in the three succeeding battles this clan was victorious.

The incident of the kite lighting on the banner became known throughout King Alfred’s army, and was regarded as an omen of success and gave confidence to the soldiers as well as their commanders, and nerved them to deeds of greater valor that must have contributed to little to their final triumph. This clan became famous and was ever afterwards called “The Bird of Kite Clan”.

When the war was over and the army disbanded, the chieftain of this clan took the name of Kite, and proud of his pedigree, he went to his home and began to build up the fortunes of the Kite family.

The daughter of this chieftain became the wife of the King, and in his most cherished plans for the education and upbuilding of his subjects, she exerted her gentle character and religious consecration helped to make him the greatest, the most famous and the most beloved of all English rulers. The Kite coat of arms evidently had in its conception the incident of the Kite Lighting on the banner. It was, however, many centuries after this occurrence that this honor was conferred upon the family. But the story had been repeated and handed down from one generation to another, and when the opportunity came that it could be perpetuated, it was emblazoned the most prominent figure on the Kite coat of arms. This story of the conception of the Kite coat of arms is verified by the “Dooms Day Book” in England, which was published centuries ago.

The history of the Keyt family reaches back to the 900’s A.D., with written records going back as far as the late 1500’s.

With different spellings such as Keyt, Keyte, and Kite emerging from the 1500’s, and written records only going back that far, it is difficult to tell where the family split and changed its name.

After John Keyt immigrated to the United States in the early 1700’s, the family name experienced two changes. One branch changed the pronunciation from “Kite” to “Keet” and another changed the spelling from “Keyt” to “Kyte”. At some point before all of that, Keyte lost the e and became Keyt. So with written records proving these changes, it seems likely that the Kites and Keyts in the United States and around the world are related, going back to the 500 year period after the name’s creation..

Submitter: Thomas Ray McElroy
Source URL:
http://www.geocities.com/thomas_mcelroy/Thomas_Ray_McElroy_home.htm

Als dit de afstamming lijn is, dan is er ook een familie wapen !

John (John Keyt) is in het (oud) Hollands: Johannes, een naam die in het verleden veelvuldig voorkomt in de familie.


In Holland en ook wel andere landen was het gebruikelijk om de zoon van een persoon het toevoegsel “s” mee te geven als de zoon van.   Keyt is dan Keyts geworden.
In ca 1800 is de naam “gemoderniseerd”en is de “y” vervangen door de “ij”.
Keyts wordt dan Keijts.
In het woordenboek van voornamen is te vinden:
Kei, Kaey, Kay, Keije, Keijen = Friese naam – Vleivormen uit de kindertaal van verschillende Friese namen van Gerrit, Cornelis.
Keith: Schotse naam > betekend bos / woud
Kay: Cornelis > Gerhard > Kei.
Gijsbert > Gysbert > Bert > Brecht > Gijsbrecht = kind van voorname ouders
            (Gysbrecht, kleinzoon van de Johannes uit Indie?)
Johannes > Jan > Jene (zie kampereiland !!) > John >

Als eerste nu de Keijts'en zonder nog een koppeling met onze familie, (Informatie uit de collectie Blois van Treslong en Centraal Bureau voor Genealogie, gecombineerd met info van internet), gesorteerd globaal op datum.
Informatie tussen stippellijnen komt uit verschillende, nog ongekoppelde bronnen.

De "fictieve" stamboom van Keijts voor 1720:

(Info niet fictief; samenstelling wel)
Gegevens zonder nog een koppeling in globale opvolging van data (geboorte, huwelijk of overlijden voor zover bekend)

zie ook www.studybuddy.nl/nederland/contentindo1.html voor achtergrond informatie over Nederlands Indie en de VOC.

Geschichte von Potsdam

Der Burgvogt der Askanier, die später Markgrafen von Brandenburg waren,. ließ im 12. Jh. eine eigene Burg bauen. In ihrem Schutz entstand eine dt. Siedlung.
1317 wird Potsdam (Potztupium, Postamb) erstmals als Stadt bezeichnet
Etwas später (1349) ist auch der "Kytz zu Postamp" erwähnt, der Sitz der Potsdamer Kiextischer an der Neustädter Havelbucht (als Kiez oder Kietz, slaw. "Hütte", bezeichnete man kleine Slawensiedlungen, die sich häufig nahe dt. Ortschaften und im Schutz von Burgen bildeten). Fischerei in havelländischen Gewässern war offensichtlich der älteste Potsdamer Erwerbszweig.
L’l; mSeit 1409 wurden Gilden der Wollenweber und Gewandschneider registriert.
Im Jahre 1411 begann mit dem Burggrafen Friedrich VI. von Nürnberg eine mehr als 500 Jahre dauernde Herrschaft der Hohenzollern über Brandenburg, dessen erster Markgraf er wurde.
Während des 30jährigen Krieges wurde Potsdam weitgehend verwüstet, sein Aufschwung begann dennoch gegen Ende dieser Kriegszeit, als Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst und Begründer der brandenburgisch-preußischen Großmacht, das Städtchen zur Residenz erhob.


Johann v. Kytz
dochter:
Gertrud v. Kytz, geboren in 1430 te Fliesteden, Rhineland, Preussen
Uit Jaarboek CBG 1987 pag 42/43
4 febr. 1530, Deurne.

Willem Emerts, Mathijs Henrix als man van Margriet, Peter van Doerne als man van Katherine en Jan Aert Cortsmeets als man van Petere, mede voor Mette hun zuster, tezamen wettige kinderen van Goyart Verasdonck transporteren een hoeve en hofstad op Vreyckwijck aan Jan Goyarts Verbeersdonck, hun wettige broeder.

IVd. GEVARD VAN DOERNJZ GEVARDSZ., vermeld 1427-1504, trouwt voor 31 dec. 1464, trouwt met N.N.
Kinderen (allen vermeld in het testament van zijn oudste zoon d.d. 20 jan. 1504):

1. GEVAERT GEVAERTSZ. VAN DOERNE, schout van Deurne ca. 1480-1506, bezat vele goederen in Deurne en wijde omgeving, t Wierden 6 juli 1506.
Hij had slechts natuurlijke kinderen:
Bij Aleyt Smombers:
a.         Henrick, later priester,
b.         Henrickske.

Bij Jenne Keyts van Heze:
c.         Gevart, later ook priester,
d.         Lijntken, trouwt Ansem Gijsbrechtsz. Verasdonck, vermeld in 1520.
2. CLAES, volgt vc.
3. MECHTELD VAN DOERNJZ, t na 31 dec. 1464 en voor 1498 (haar kinderen Joest en Lijnken in leven in 1504).
4. HENRICK VAN DOERNE, t na 18 jan. 1466 en voor 1498.
5. JOESTKEN VAN DOERNB, vermeld in 1464, t voor 1498, tr. FRANCK CLUYTINCK.
6. MARGRIET VAN DOERNE, t Leuven voor 1498 (haar zoon Henrick woont in 1504 te Goes). [Misschien was zij de vrouw van Steven Henricksz. Deckers, vermeld in 1464 en 1466.1
7. LYSBETH VAN DOERNF, t voor 3 1 dec. 1464 (haar kinderen wonen in 1504 in Uden).
Gevard had bovendien een natuurlijke dochter: Kathelijn, die met haar kinderen in 1504 in Amsterdam woont.


Jan Kytz, geboren in 1520 te LAC Of Tallinn, Harjumaa, Estonia, Ussr, getrouwd met Christina Wippels
John Keyts, geboren 20 oktober 1566 te Bourn, Cambridge.
Valtinus Keytz, (geboren geschat 1573) getrouwd op 2 mei 1598 met Margaretha Schreber in Doebeln, Leipzig, Sachsen.
Schwedische Matrikel von Vorpommern
Familiennamen in Schwedisch Pommern 1692 bis 1698 (Dörfer)
in der Veröffentlichung von Franz Schubert
Nach der Kreiseinteilung von 1935

Hinweis:
Die Schreibweise entspricht der in der Kartei (Abschrift) der Landesbauernschaft.
Kreis Randow:
Keytz


Joannes Keitz, gedoopt op 30 november 1642 in de katholieke kerk te Wittlich, Rheinland, Preussen.
Zoon van Joannes Keytz en Margaretha.
                                                           ^^^^^^^

Zou de bovenstaande Joannes dezelfde kunnen zijn als de hieronder vermelde Johannes (of Joannes Keijts ?

                                                           vvvvvv


Johannes (of Joannes) Keijts,
(zou geboren kunnen zijn rond 1640, is reeds in 1665 in Indie (Banda).
Hij overlijd op 19 mei 1690 in Dera.
Johannes was getrouwd met Anna (Johanna) Boomuijt (of Boomrijt / Boomnijt).
Uit dit huwelijk o.a.

1          Jacob Keijts, geboren ca 1667 te Banda
2          Willem Keijts, geboren te Banda ?

Achtergrond informatie Johannes Keijts:

Johannes was in dienst van de V.O.C., de Verenigde Oostindische Compagnie, eerst als boekhouder en langzaam opklimmend tot chef van de V.O.C. missie in Siam.
Hij plant als eerste de Hollandse vlag in Irian, wordt gouverneur, maakt diverse reizen, wordt daarbij een invloedrijk man in Siam (Bangkok), gaat op audientie bij de Franse koning, runt het gezantschap in Perzie; kortom een belangrijk en reislustig man.
Zijn kinderen duiken op in Ceilon, het huidige Sri Lanka waar diverse plaatsen als Kayts herinneren aan de Keijtsen. Ook nu nog leven er Keijtsen, waaronder een bekende schilder, George Keyts, op Sri Lanka.
Ook in Zuid Africa duikt de naam op.
Hij overlijd uiteindelijk terwijl hij op de terugreis is van Ispahan (Isfahan ?) in Dera (Derâa in het huidige Israel ?).
Deze reis heeft hem o.a. door de woestijn daar gevoerd.
Hij wordt aldaar begraven.

Bij gebrek aan hout wordt hij in eenharpkist begraven. Het graf wordt met stenen afgedekt

 

1665 Johannes Keijts is reeds in Indie en boekhouder te (D)Japara op Noord-Java.
29 sept 1665 Op de reede van Timor arriveert over Bima en Japara het Jacht de Meijboom met o.a. een missive van den boekhouder Joannes Keijts tot Japara. Hij was daarna onderkoopman en hoofd van de eilanden Aij en Rhun (Molukken).

19 okt 1665

De boekhouder Johannes Keijts, had bij absentie van den coopman van der Straaten een schenckagie aan de andere tweede persoon van het rijk, Keey Wiera d’Jaja, gezonden, bestaande uit ½ picol massoy en 20 flesjes rooswater, te samen bedragende 30 ropia.

7 febr.1673 Johannes Keijts wordt bevorderd tot koopman
  juli 1673 Johannes Keijts is hoofd van de eilanden Aij en Rus. Aij of Ay, nu Ai en Run i.p.v. Rus, ook “Poelou Ron”, Banda groep.
14 sept.1674 Johannes Keijts krijgt de keus om op Aij te blijven of als opperhoofd naar Lonthur (Molukken) te gaan. (Lonthor, grootste eiland Banda groep).
6 dec. 1674 Joannes Keijts wordt benoemd tot opperkoopman.
19 juni tot 6 sept 1678 19 juni tot
6 sept 1678   in deze periode maakt hij met de schepen de Roch en de Spiering een tocht van Banda naar Nieuw-Guinea en terug. Hij ontdekt twee baaien die hij resp. de Rijklof van Goensbaai en de Speelmans- baai noemt.
Banda eilanden veroverd in 1622 door Jan Pieterszn Coen; deze laat de lokale bevolking uitmoorden
1678 In 1678 wordt de eerste Hollandse vlag gepland op de West kust van Irian, New Guinea door Keyts. Hij is in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie.

 

Tekstvak:

Uit boekindex Universiteit Leiden
http://iias.leidenuniv.nl/institutes/kitlv/bki902000.html
J.H.F. Sollewijn Gelpke
Johannes Keyts; In 1678 de eerste Europese bezoeker van de Argunibaai in Nova Guinea, BKI 153-3 (1997):381-96.

Beschikbaar bij:
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Reuvensplaats 2, 2311 BE Leiden
Postbus 9515, 2300 RA Leiden
kitlv@kitlv.nl    www.kitlv.nl

Oberbefehlshaber der Retourflotte 1658, dritter Kommandant des Kaps von 1666-68, abgesetzt, nach Batavia zurückberufen, dort aber rehabilitiert. Gouverneur von Banda (1677-80), von Malakka (1680-84), Extraordinarrat (1682-87), Ordinarrat (1687). Auf seine Anordnung hin unternahm Joh. Keyts eine Expedition nach Neu Guinea, wo er einer Bucht im Südwesten den Namen "Qualberghs-baai" gab.

 

29 sept1678 Joannes Keijts is Secunde van Banda.
29 dec.1678 Joannes Keijts wordt regerende van Banda.
1678   Gouverneur Keyts van de Banda-eilanden zie Kesultan Tidore

 

Tekstvak: Vertaling van Kesultan Tidore uit het Maleis door (oom) Jan Bakker – oud leraar in Indonesie.

In de een of andere verklaring tussen de sultan van Tidore en de Verenigde Oostindische Compagnie (V.O.C.), opgemaakt in het jaar 1660 eiste de sultan van Tidore dat Tapoea (Nieuw-Guinea) en de eilanden, die daarbij horen, deel uitmaken van het Sultanaat Tidore.

Soekarno eiste, dat het Sultanaat Tidoer deel ging uitmaken van Oost-Indonesie en dat West-Tapoea (Nieuw-Guinea) daarbij hoort. Soekarno eiste, dat de vorsten van de Vorsteneilanden, “Ruja Ampat” in de “Vogelkop” (deel van West Tapoea) ooit verbonden worden met het Sultanaat Tidore.
Zijn beide claims van de sultan van Tidore en Soekarno historisch gezien juist ?
Gouverneur Keyts van de Banda-eilanden rapporteerde in het jaar 1678 dat hij geen bewijzen heeft gevonden van de macht van Tidore in West-Papoea.
In het jaar 1679 schreef Keijts verder, dat de Sultan van Tidore zich niet hoefde te bemoeien met West-Tapoea.
Volgens rapporten van kapitein Thomas Forrest (1775) en van de gouverneur van Ternate was bewezen dat de macht van de sultan van Tidore in West Tapoea zeker niet zichtbaar was.
					≈

P.S. Ternate en Tidore liggen aan de Westkust van “Halmaheira” en dat ligt weer tussen Sulawesi en Tapoea.
De Banda eilandel van gouverneur Keijts zijn een groep kleine eilanden ten zuiden van Ceram (Seraue) en van Ambon.
Hoewel de Banda eilanden vrij klein zijn, waren ze van groot belang door de teelt van kruidnagelen, nootmuskaat enz.
Vandaar dat ze een aparte gouverneur hadden.
De V.O.C was niet altijd even zachtzinnig.
Vanwege prijzenpolitiek lieten ze ijskoud een groot aantal plantages vernietigen, “Hongi tochten”
 zodat de prijzen omhoog vlogen in Europa. En daardoor had de gewone bevolking praktisch geen middelen van bestaan.
De sultan van Bone (Celebes oftewel Sulawesi) had zelfs noord-Australie een tijdlang in bezit.
Oom Jan is zelf twee jaar geleden op Banda geweest en heeft daar nog wat kennissen. Hij gaat vragen of zij nog wat te weten kunnen komen over gouverneur Keijts.
Maar tijdens de strijd tussen Mohammedanen en Christenen zijn vorig jaar alle V.O.C gebouwen en monumenten vernield, dus veel verwacht hij er niet van.
Oom Jan is ook op Ternate en Tidore geweest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 dec.1682 Joannes Keijts wordt naar Batavia opgeroepen en qualiteit en met gage.
8 apr. 1684 Joannes Keijts wordt benoemd tot Opperhoofd in Siam. Geaccordeert 7 augustus 1688. Siam was het huidige Thailand en de VOC had aan handelpost in het huidige Bangkok
1685-1688 Johannes Keijts is in de periode opperhoofd in Siam.
1685-1688 Joannes Keijts heeft ült. dec. 1685 een saldo van 10440 RSD bij de compagnie.

 

Tekstvak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn nagelaten kinderen Jacob Keijts en Willem Keijts, te Point de Galle in Ceilon (nu Sri Lanka).
Testamentenregister 1690 fol. 598.

1 januari 1686 Johannès Keijts, Chef de la Compagnie de Hollande à Siam.  
 

Hij is samen met de Ambassadeur van Holland op audiëntie bij de koning van Frankrijk en de Koning van Siam in Siam.
Uit: Mémoire de l’Abbe de Choisy, 1 januari 1686. A bord de l’Oiseau.

M. l’ambassadeur tint sa parole et dit au roi encore davantage, jusqu’à offrir de parler de cette prétendue ligue au chef de la Compagnie de Hollande à Siam . A cette époque Johannès Keijts

 
7 aug, 1688 Joannes Keijts gaat terug naar Batavia.  
30 aug.1689 Joannes Keijts wordt toegevoegd als 2e aan Johan van Leenen bij diens Perzische Ambassade en tevens om te resideren als Directeur in Perzie.  
5 okt. 1689 Joannes Keijts vertrekt met het Gezantschap naar Perzie. Zijn vrouw en zijn zoon zijn bij hem aan boord van het schip Kasteel van Batavia. Ook gaat mee zijn geheimschrijver, van Hoorn. Deze overlijdt tijdens de reis.  
19 mei 1690 Joannes Keijts overlijdt tijdens de reis van Ispahan (Isfahan ?) in Dera (Derâa in het huidige Israel ?). Hij wordt aldaar begraven. Bij gebrek aan hout wordt hij in eenharpkist begraven. Het graf wordt met stenen afgedekt Ispahan = City of Roses in Iran. Persian
Of Dera Ismail Khan =  Pakistan
1690 In het testamentenregister te Batavia van 1690 fol. 559 komt voor Johannes Keijts en Anna Boomuijt (of Boomrijt / Boomnijt).  
1690 Joannes Keijts Directeur van Perzie.  
     

 

Galle

Formerly POINT DE GALLE, port and city, Sri Lanka (Ceylon), situated on a large harbour on the island's southern coast. Galle dates from the 13th century, possibly much earlier, but it became the island's chief port during the period of Portuguese rule (1507-c. 1640). Under Dutch rule it was the island capital until 1656, when Colombo replaced it. The rise of Colombo's port in the second half of the 19th century led to Galle's decline, but congestion at Colombo has caused some shipping to be diverted to Galle. The city, 65 miles (105 km) southeast of Colombo, has good road and rail connections; a cement factory is in operation there. A fort and other buildings remain from the early colonial period. Pop. (1983 est.) 88,000.

Sailing to Galle

For the Dutch East India Company (V.O.C.), Galle was a key trading hub, second only to Batavia. The warehouses were packed with trade items from all parts of Asia. Fleets of ships came to Galle each year for trade, supplies, and repairs. Evidence of the complex organization behind these maritime activities is to be found in the many surviving Dutch buildings in Galle, the extensive historical archives in Colombo and the Netherlands, and the wrecks of five Dutch East Indiamen in the Bay of Galle.

1691/93                In het testamentenregister 1691193 fol. 91 komt een rekening voor van Johannes Keijts. Directeur van Perzie.


1          Jacob Keijts, geboren in 1667 te Banda, zoon van van Johannes (of Joannes) Keijts.

Jacob is getrouwd met Catharina van Genee, overleden ca 26 oktober 1703 te Veere.
Uit dit huwelijk:

1          Johan Keijts, geboren ca 1694.

Jacob is opnieuw getrouwd na 1703 te Batavia met Johanna de Bevere, gedoopt te Dordrecht op 12 november 1672, dochter van Mr Gerard de Bevere, heer van Strevelshoek en Maria Heussen.
Gerard de Bevere, geboren op 25 augustus 1649 te Dordrecht, vertrekt met zijn familie op 23 september 1685 naar Oost-Indië en overlijdt daar op 13 mei 1690.
Gerard was o.a burgemeester van de achten, Luitenant des 4en kavels van den Voetboog, raad, schepen en weesmeester te Dordrecht, welgeboren man van den Hove en Hooge Vierschaar van Zuid Holland, gecommiteerde ter Admiraliteit in Zeeland, dijkgraaf, advocaat fiscaal en presiderend schepen te Batavia.

Jacob trouwde op stand !

Zijn familie bestaat dan uit:

-           Zijn vrouw, Maria Heussen (getrouwd op 9 april 1669 te Leiden)
-           Dochter Cornelia Johanna de Bevere, gedoopt op 13 september 1671 te Dordrecht.
-                      Dochter Johanna de Bevere, gedoopt op 12 november 1672 te Dodrecht
-                      Zoon Willem de Bevere
-                      Dochter Christina de Bevere, gedoopt op 24 augustus te Dordecht
-                      Zoon Nicolaas Jan de Bevere
-                      Zoon Pieter de Bevere, gedoopt op 2 april 1685 te Dordrecht

Gerard’s eerste vrouw, de moeder van Johanna, overlijd in 1686 te Batavia en Gerard trouwd in augustus 1687 opnieuw met Anna Eling, weduwe van N. Kavelier, in leven commandeur van Coromandel.
In 1691 woonde Johanna bij haar stiefmoeder en trouwde Jacob Keyts.

Achtergrond informatie Jacob Keijts:

Plm. 1667

Jacob Keijts, geboren te Banda O. Indie zoon van Johannes Keijts en Anna Boomuijt (of Boomrijt / Boomnijt)

 
     

7-12-1693

Jacob Keijts, oud 26 jaar, geboren te Banda, Oost Indie, wordt Poorter van Veere ten overstaan van den heer Burgermeester Verelst en Evert van Genee, schepen van de stad Maresoort ?

Ga Veere Nr. 921 SA fol. 19

1694

Woont in Veer.

Heeft het pakhuis in ’t Sijnons Oomstratie

GA Veere Haardstedengeld

17-5-1694

Jacob Keyts is Schepen van Veere en werkt in den Hage voor de Hoge Raeden in Holland

 

19-4-1697

Jacob Keijts, Schepen van Veere en Juffr. Catharina van Geene, zijn huisvrouw, maken hun testament

GA Veere Inv. Nr.584

25-7-1698

Jacob Keijts, raadslid van Veere

Zeeuwsche Oudheden door J.Ermerins Stad Veere

 

Jacob Keijts, woont in ’t huis Groot Zeelandia in de Cappelstr.

GA Veere Inv.nr. 1428

1698

Woont in Veere

’t huis 5 schellingen

’t pakhuis 2 schellingen

GA Veere

Haardstedengeld

26-10-1703

Jacob Keijts, Schepen en Raad van Veere heeft de voogdij aangenomen over zijn zoon Johan Keijts, oud omtrent 9 jaren in verband met het overlijden van zijn vrouw

GA Veere

Inv.nr 41

28-4-1707

In verband met zijn vertrek naar Oost Indie wordt hij als Raadslid vervangen door Anthonij Marinissen.

Zeeuwsw Oudheden. Stad Veere door J.Ermerins

 

Jacob Keijts trouwd te Batavia met Johanna de Bevere, gedoopt te Dordrecht op 12-11-1672, dochter van Mr. Gerard de Bevere en Maria Heussen.

Ned. Leeuw

Jr. 1944

Blz 89

26-10-1713

Jacob Keijts gehuwd geweest met Catharina van Genee overleden en nalatende Johan 9 jr. oud

Weesboek Veere

Copie op microfilm in C.B.G Den Haag

 

Genee:
Ten overstaan van de heer Huigens Genee wordt Jan van Daalen poorter van Vere op 3 feb 1694.
Jan Janse van Guinea, geboren ca 1575 te Sint Annaland, Zeeland.
Getrouwd op 12 april 1614 met Engelken Jacobs, Serpenisse, Zeeland.
Jan Jans van Guinea, geboren ca 1615 te Scherpenisse, Zeeland
Vader: Jan Janse van Guinea
Moeder: Engelgen Jacobs
    Jaquemijntien Jans VAN GENEE  
 Sex:  F 
 Christening:  Apr 1617 
  Scherpenisse, Zeeland, Netherlands 
Parents:
 Father:  Jan Janse VAN GUINEA  
 Mother:  Engelken JACOBS  

Bevere:
Op 23-03-1686 ziet Gerard van Beveren, coopman te Amsterdam, af van een rechtshandeling: dat hy afziet van appel in de zaak tegen Cornelis van Coten, pachter en maker van het Zandpad.

Mr. de  Bevere is Advocaat-Fiscaal en President Schepen te Batavia.
Op 25-4-1733 passeerd bij Notaris T.Vosch van Avezaat te Utrecht een akte waarin Maria Johanna de Boodt tot Burggravesteyn Johanna van Beveren begraaft.
Zie Utrechts archief.

Cornelis van Beveren, dichter, 1591-1663 te Dordrecht.
Willem van Beveren, dichter, 1624 te Dordt.
Beveren zal waarschijnlijk "uit Beveren" betekenen.
(Veel Bevere in Breskens en omgeving rond 1600-1700)
(Bevere is een plaats in Belgie; verder gezocht op Hausen, Hussen, Huessen, Husen, Haussin; Er is een plaats Heussen in Pruisen en een Heusden in Noord Brabant)
Maar kan ook Heusden zijn geweest.

 

Tekstvak:

 

 


2          Wilhelmus Keijts, genoemd Willem, geboren rond 1675, overleden op 1 september 1698 te Amsterdam, zoon van Johannes (of Joannes) Keijts.

Willem is getrouwd tussen december 1696 en november 1697 met Johanna de Vogel, overleden op 17 oktober 1704 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk: Geen kinderen bekend.
Achtergrond informatie Willem Keijts

4 dec. 1696

Johanna de Vogel huisvrouw van monsr. Keijts is getuige bij de doop van een kind van Willem Oortweert en Agatha Taetwael.

Batavia, Holl.Kerk doop 1688/1727 fol. 16.

 

17 nov.1697

Wilhelmus Keijts en zijn vrouw Johanna de Vogel zijn getuigen bij de doop van een kind van Nicolaas Bots en Helene de Vogel.

Batavia, Holl.Kerk doop 1688/1727 tol. 17.

 

1 sept. 1698

Willem Keijts van ’t Nijelant te Amsterdam overleden

 

27 febr. 1699

Johanna de Vogel, wed. Willem Keijts hertrouwd te Amsterdam met Casparus Commelin, ged. Amsterdam 14 okt. 1668, overleden Amsterdam 25 dec 1731.

Casparus Commelin hertrouwd 17 juni 1705 te Amsterdam met Maria van den Bosch, ged. Amsterdam, begraven Amsterdam 24 okt. 1736. Zij is weduwe van Jan Oorthoorn.

 

17 okt. 1704

Johanna de Vogel overleden/begraven Amserdam

 
     
     

Er komen veel Vogel’s en de Vogel voor in Brabant tussen 1600 en 1800.
Johanna de Vogel trouwde opnieuw, op 27 februari 1699 met Casparus Commelin, gedoopt op 14 oktober in de oude kerk te Amsterdam, overleden op 25 december 1731 te Amsterdam.
Casparus was poorter van Amsterdam, geneesheer, hoogleraar in de botanie en schrijver.
Casparus en Johanna kregen een zoon, Casparus, en een dochter Jacoba (vernoemd naar hun oom) die beide zijn getrouwd en kinderen kregen.
Zij kregen vervolgens twee zonen, genoemd Willem, en twee zonen genoemd Johannes welke alle vier slechts enkele maanden hebben geleeft.


Adolf Keijts, (geschat geboren 1651 waarschijnlijk te Dordecht), overleden voor 6 augustus 1676, getrouwd met Clara van Montenier.
Clara hertrouwd op 6 augustus 1676 te Batavia met Govert Karis.
6 aug. 1676     Clara van Montenier van Amsterdam weduwe van Adolf Keijts (van Dort-krankenbroeder) hertrouwt te Batavia met Govert Karis.

BS Batavia bl. 391.
(Afkorting “van Dort” wordt algemeen gebruikt als komende van Dordrecht)\
(Johanna de Bevere komt ook uit Dordecht !)


Johannes Keyts ,geboren ca 1685 of 1688 te Stellenbosch, Cape Colony, South Africa
(Relatives: Martina H. C. SOLANO) 
Er is verwarring over deze en onderstaande Keyts; lijkt dezelfde maar  met andere geboorteplaats of er moet een “Kamperveen” in Zuid Africa zijn geweest.
Johannes Keyts, geboren ca 1685 te Camperveere (veen), overleden tussen 25 januari 1728 en 3 juli 1729, ca 44 jaar oud te Zuid Africa – Cape Town.
Johannes is, op 42 jarige leeftijd getrouwd, op 25 januari 1727 of 1728 te Zuid Africa – Cape op Good Hope, met Maria (of Margaretha) Coetsie (Coetse, Coetzee, Couché), oud 38  jaar, gedoopt 23 october 1689 waarschijnlijk te Coetzenburg, overleden te Zuid Africa – Cape Town.

Maria is de dochter van Dirk Coetsie (Coetse, Coetzee, Couché), geboren in 1655 te Kampen, overleden op 25 juni 1725 te Papendorp, Zuid Africa – Cape Town en Sara (Zarah) [Jacobz] Van Der Schulp (Vandenschulp), geboren in 1654 te Amsterdam, overleden in februari 1727 of 1728 te Zuid Africa – Cape Town, getrouwd ca 1679.
Sara is de dochter van Jacob van der Schulp (Sara Coetze, Coetzeë) en Maria Elison.

Zie voor Coetsie, Coetse, Coetzee, Couché: Coetzee

Zie voor Elison, Victorijn, Brockenolle, Schulp, Claesdogter: Elison

Aantekening VOC rekeningen: Dirck Coesie van Campen – adelborst naar de kaap voor de somme van fl 10,- per maand. Hij komt op 8 mei 1679 met het schip de Asia aan bij de Kaap waar hij gaat wonen in Kaapstad.De Asia is op 19 december vanuit Texel vertrokken.
Dirk was de zoon van Ger(h)ard Couche (Coetzee, Coetse), geboren ca 1630 in Nederland, getrouwd in ca 1653 met Margaretha Claesdogter (Claasdochter, Claasdogter) [film nr 1903697].


Also interesting that there was a Keyts Fontein farm.
Tried to find it at http://www.saexplorer.org.za/online/index.html , but no luck yet (the system is a pain to use, just keep enlarging the map with the layer option set on "erf" enabled ..the Hexrivervalley is near Worcester ..the Hex River mountains between Ceres and De Doorns...e.g. see Breede Valley) possibly in this area??? http://www.aerialphoto.co.za/hexvalley.htm more: http://www.grapeland.co.za/
The Roodewal could also be given as Rooiwal. If the Johannes had Keyts Farm at some stage it may be mentioned in his will.
DEPOT KAB
SOURCE NCD
TYPE LEER
VOLUME_NO 1/19
SYSTEM 01
REFERENCE 289 PART 1
DESCRIPTION:
NOTARIAL PROTOCOL. NOTARY, JJF WAGENER. DECLARATION. PIETER DU TOIT REGARDING THE GRAZING RIGHTS TO THE FARMS CAPE KEYTS FONTEIN AND ROODE WAL IN THE HEX RIVER VALLEY AND CONCERNING FRANCOIS DU TOIT AND LOUISA DE BRUYN WIDOW OF THE LATE LAURENS ERASMUS.
STARTING 17980000
ENDING 17980000

From Philip Coetzee.


186. MINUTES OF THE COURT OF POLICY HELD IN ESSEQUIBO
(Extracts)
September 5 and 6, 1723

The Councillor and assistant, Johannes Keyts, has petitioned the Court, in the name and on behalf of  Mr. Henriques van Genee, Councillor of the town of Axel, also receiver of taxes in the Province of Zeeland, for permission to enjoy, without prejudice to the Honourable Company, 300 roods of land in Cajoeny (Cuyuni), reckoned along the river before the opening, and to be allowed to clear the ground for that distance in an inland direction as far as it may be possible; which permission was unanimously granted him.

Essequibo = Rivier in Guyana. Hieraan ligt Georgetown en aan de kust New Amsterdam
In Amerika, Suriname, Berbice enz werd handel gedreven in slaven en Gom
De Colony Essequibo was daar gelegen naast het Spaanse Orinco.
Axel = Zeeuws Vlaander

Zie ook: National Trust of Guyana

 


Johanna Keijts, (geboren geschat 1690), begraven 2 oktober 1733 te Batavia, getrouwd (voor 1713 ?) met Samuel Brechvogel, overleden rond 9 augustus 1733.
Uit dit huwelijk:

 Anna Cornelia Brechvogel, geboren 24 mei 1714
24 mei 1714   Johanna Keijts en S.Brechvogel laten een kind dopen. Naam Anna Cornelia.

BS Batavia fol. 19.
1718/19         Johanna Keijts huisvrouw van S.Brechvogel wordt in een testament genoemd.
Testamentenregister 1718/19 pag. 482.
1723/25                     Johanna Keijts, huisvrouw van Samuel Brechvogel.
Testamentenregister Batavia 1723/25 pag. 399.
1732                                Malaria epidemie veegt door Batavia
6 aug. 1733     Johanna Keijts weduwe van burger Samuel Brechvogel.
Testamenent bij notaris Johan van Visvliet.
Testamentenregister 1733/34 pag. 173.
2 okt. 1733     Johanna Keijts, weduwe van de burger Samuel Brechvogel wordt begraven. BS Batavia pag. 129.
1740                                VOC deporteerd de Chinezen van Batavia naar Sri Lanka (Ceylon)
1780                Oorlog tussen Nederland en Engeland


Jacob Keijts (Keyts), geboren geschat 1690, trouwd op 18 januari 1716 met Anna Fenicus.
                        Delft > Trouwboek Oude Kerk.

Johan Keijts, zoon van Jacob Keijts en Catharina van Geene, geboren ca 1694 te waarschijnlijk Veere.
Op 26 oktober 1703 wordt zijn vader voogd over hem. Hij is dan omtrent 9 jaren.

V-a       Gysbregt Keyts (Kytz), (geboren geschat tussen 1720 en 1730), overleden te Oosterhout op 13 april 1787, begraven op 18 april 1787.

opm: Gezien de nu bekende data zou Gysbrecht een zoon kunnen zijn van de bovengenoemde Johannes Keyts, geboren ca 1685 te Kamperveen, overleden rond 1729, ca 44 jaar oud.

Johannes is, op 42 jarige leeftijd getrouwd op 25 januari 1728 met Maria Coetzee, gedoopt 23 october 1689.

Zie boven.
Verder komt de familie “Geselschap” voor in Batavia.
o.a. Dorothea Christina Geselschap, geboren 1810 te Tjiandjur, Djawa-Barat, Indonesia.

Aantekeningen en gedachtenkronkels.

Genealogie Geene – ISIS
18e en 19e eeuw, nr 11, toegangsnr 309
Naam komt veel voor in Hulst, Middelburg en Vlissingen.
Bevere – Beverlander komt uit het Departement van 't Noorden.
(De) Keyser, Keyzer komt veel voor in Zeeland.
Coerte i.p.v. Coetzee ?


Onderwerp: Re: vernoemen

Ik denk dat er nog wel verschillen zitten tussen protestanten en katholieken.
Katholieken gebruiken meer de zgn. heiligennamen. De volgende regels bestaan daarbij:

1. oudste zoon naar opa van vaders kant.
2. tweede zoon naar opa van moeders kant.
3. oudste dochter naar oma van moeders kant.
4. tweede dochter naar oma van vaders kant (regels 3 en 4 worden wel eens gewisseld).
5. de volgende zoons en dochters worden meestal naar belangrijke andere familieleden genoemd, zoals ooms of tantes die in het klooster waren getreden.
6. de jongste kinderen zijn vaak naar de ouders zelf genoemd, of naar de beschermheilige van de parochie.
7. bij het overlijden van een kind wordt het volgende kind van het zelfde geslacht weer zo genoemd.
8. Het eerste kind uit een tweede huwelijk wordt vaak naar de eerste partner van de ouder genoemd. Geslacht van het kind doet er dan niet toe.

1 en 2 resp. 3 en 4 werden omgedraaid als vader of moeder van de andere kant
al was overleden.
Wat nu als we deze “regels” eens toepassen op de nu bekende namen ?
Dan zou hetvolgende lijstje wel eens kunnen kloppen (=wishfull thinking ?):


Joannes Keytz en Margaretha ? 1620 ?
>zoon Joannes of Johannes

Joannes of Johannes Keijts of Keitz, 1642-1690
Anna (Johanna) Boomuijt.
>zoon Adolf Keijts, ? 1651-1675 ?
>zoon Jacob Keijts, geboren ca 1667 te Banda.
>zoon Willem Keijts, geboren te Banda
>zoon Johannes ? 1685-1729

Jacob Keijts, geboren rond 1667 te Banda, zoon van van Johannes (of Joannes) Keijts.
X Catharina van Geene
Johan, ? 1694, vernoemd naar
X Maria (of Margaretha) Coetzee (Couché)
>zoon Gysbrecht ?

V-a  Gysbrecht Keyts (Kytz), ? 1720-1787, vernoemd naar opa vader ?
X Johanna Margaret(h)a Geselschap
>zoon Johannes Keijts, vernoemd naar opa vader ?
>dochter Frederica Keijts, vernoemd naar oma moeder ?
>dochter Maria Anna Keijts, vernoemd naar oma vader
>dochter Elisabeth Keijts, vernoemd naar ?

VI-a   Johannes Keijts (Keyts), 1751-1810, vernoemd naar Johannes Keyts ?
X Catharina van Ercom (of Ercum),
>zoon Gijsbregt Keijts (ook Gijsbert Keyts), 1797-1853, vernoemd Gysbrecht Keyts (Kytz)

 

 

Alderliefste, Andries, Bakker, Berends, Berghuis, Bernouw, Bloem, Bloom, Boer, Bonne, Bos, Brinkmeijer, Buren, Buijs, Chikh, De Kleer, De Jong, De Wit, Doeksen, Douwes, Eikelaar, Ebertsen, Freeman, Fries, Graaf, Gravenhorst, Hacker, Heerding, Heitstra, Hessels, Hoeksema, Hof, Hofland, Hofmeester, Hogewoning, India, Jacobs, Keijts, Knijf, Kooyman, Krassenburg, Kreukniet, Krook, Kruit, Leenderts, Los, Louwes, Mackaay, Meijer, Molendijk, Mournetas, Muezerie, Noman, Nijhuis, Pals, Randolfi, Ratz, Roerink, Roos, Rotgans, Ruig, Rutz, Schotvanger, Sevensma, Smit, Sorgdrager, Spanjer, Stierman, Stuijts,Swart, Sybesma, Van Doorne, Van Keulen, Van Looien,Van Rees, Van den Berg, Van den Meer, Van der Ploeg, Van der Putte, Van IJsselmuiden, Verduin, Veltens, Wagenaar,Wolfswinkel, Wortel, Zorgdrager, Bakker, De Cock, De Vriend, Florijn, Fonseca, Gerlich, Haasbroek, Koek, Meserie, Meuzerij, Mieserie, Mieserien, Miserie, Miserien, Monseri, Monsserie, Moseri, Moucherie, Moucheron, Mucheri, Mucherie, Mucherij, Mucherrij, Mucherin, Muchery, Muchiri, Muezerie, Musari, Muserie, Muserij, Muscheri, Muscherij, Muschery, Musiri, Musrij, Musseri, Musserie, Mussrie, Musurit, Muzerie, Muzerij, Nieuwkerk, Pronk, Rietveld, Schwenke, Spruijtenburg, Steenbergen, Tonnet, Van der Blom, Van der Kleij, Van der Kooy, Van der Toorn, Van Kampen, Van Harmelen, Van Vliet, Van Wijk, Vaz, Velsen, Keyts, Keits, Kijts, Kyts, Kiets, Keijst, Ridderikhoff, Jansen, Bakker, Muezerie, Flink, van der Meer, Grobbe, Baars, Nuiver, Verhage, Colijn, Adriaanse, van Ooijen, van Dijk, Blokker, van Bochhove, van de Pelt, van 't Hart, Middelkoop, Burggraaf, Sterk, van Weverwijk, van Hoogdalem, van Dalen, Ercom, Geselschap, van Genee, Merts, Akkerman , Berends , Boers , Bruins , Claassen , de Witte , Franke , Frowijn , Geerlings , Grauwmeijer , Grobbe , Grobben , Hans , Harkink , Haverkamp , Heideman , Hesselink , Hindriksen , Hofland , Hofmans , Horstman , Jolink , Keijts , Klaasse , Kosters , Krom , Loman , Molendijk Oldekamp , Plaum , Plomp , Poel , Ronke , Rotterink , Schiphorst , Schuurmans Sijgers , Smoes , Tebes , Tip , Tukkers , van Ulzen , Veldman , Vugten , Wams , Wessels , Bolten, De Vriendt, De Vrint, De Vrindt, Faivre, Freund, Muezerie, Steenbergen, Ter Bruggen, Van Hoorn, Van der Splinter, Van der Vet, Adam, Metz, Meeder, Gettinger, Wilkens, Nanning, Koppenaal, Schouwers, van den Dulk, van Roermond, Laforne, Kijtz, Kytz, Geitz, Gitsinger, Gielen, Kelk, Coetse, Koetzee, Elison, Kranen, Flink, van der Meer, Baars, van Ooijen, van Dijk, Ridderikhoff, Sterk, Coetzee, Coetse, Elison, Nieboer, Nijboer, Bolten, Faivre, Joop Baars, Leon Baars, Bep Baars, Terschellinger DNA, Terschellinger linken, Terschellinger foto's, Rutz, Bernouw, Pribadi Tours,