Jan Bakker homepage

Deel 2

Stamboom van de familie Keijts

De Keijts'en stamboom ( voor zover nu bekend )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I, II, III, IV – Nog geen betrouwbare informatie !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Joannes Keytz en Margaretha ? 1620 ?
>zoon Joannes of Johannes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II Joannes Keyts , geboren geschat 1642 ? zie blz 5,6,7), getrouwd met Anna (Johanna) Boomuijt?.

> zoon Adolf Keijts, ? 1651-1675 ?
> zoon Jacob Keijts, geboren ca 1667 te Banda.
> zoon Willem Keijts, geboren te Banda
> zoon Johannes ? 1685-172
> dochter Johanna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III-a Jacob Keyts, geboren geschat geboren rond 1667 te Banda, zoon van van Johannes (of Joannes) Keijts en Anna (of Johanna) Boomuit?, getrouwd met Catharina van Geene overleden ca 26 oktober 1703 te Veere.

III-b Wilhelmus Keyts, genoemd Willem, geboren rond 1675, overleden op 1 september 1698 te Amsterdam, zoon van Johannes (of Joannes) Keijts.

Willem is getrouwd tussen december 1696 en november 1697 met Johanna de Vogel, overleden op 17 oktober 1704 te Amsterdam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV Johannes Keits
Geboren 1694 waarschijnlijk te Veere, zoon van Jacob Keyts en Catharina van Geene, geboren te waarschijnlijk Veere.

 


Generatie V

V-a Gysbregt Keits
> Gijsbrecht Keyts
(geboren geschat tussen 1720 en 1730), jongeman van Tertoolen of Ter Holen, overleden te Oosterhout op 13 april 1787, begraven op 18 april 1787. Hij zal toen ca 67 jaar oud geweest zijn.
Gysbrecht is rond zijn 31e getrouwd, op 4 april 1751 in de Kloosterkerk te 's Gravenhage, met de 29 jarige Johanna Margareta (van) Geselschap, gedoopt op 19 april 1721 (1722) te Kleef (Evangelisch, Cleve, Rheinland, Preussen), overleden op 4 juni 1781 te Oosterhout op de leeftijd van 60 jaar 1 maand en 16 dagen.
(ook gevonden Margarethe, Margaretha, Margerita)

Johanna Margarita, j.d. van Kleef, o.tr.”sGhge 21 maart 1751,21 maart 1751, huwde 4 april in de Kloosterkerk Gijsbrechts Kijts, j.m. van Tertoolen. Zn Johannes Cornelis. Zij overl. Oosterhout (NB) 4 juni 1781; hij aldaar 13 april 1787.
Op 8 november 1818 was een A Gezelschap Waagmeester te Kampen.
> Uit Dossier Geselschap CBG Den Haag.

Johanna was de dochter van Frederic (Friederich Casper) Casper Geselschap, gedoopt op 9 augustus 1693 te Cleve (Kleef), ondertrouw op 12 oktober 1721 te Kleef met Catharina Gertruyd Thuijs (Catharina Gerdruit TUISCH, of Thuys).
Uit: Trouwboek der Gereformeerde gemeente pagina 233.
Frederic was wijnhandelaar te Kleef.

Uit dit huwelijk oa:

1 Johannes Cornelis Keyts, gedoopt 13 juni 1751 te ‘s Gravenhage, zie VI-a
2 Frederica Keijts, gedoopt 20 januari 1751 te Venlo, zie VI-b
3 Maria Anna Keijts, geboren geschat 1761, zie VI-c
4 Elisabeth Keits, gedoopt 7 augustus 1763 te Oosterhout, zie VI-d

Gysbrecht hertrouwd op 25 mei 1782 te Oosterhout met IJda van Rinxt , geboren op 19 juni 1729 te Oosterhout.
(Rinxt: of Ringst ? of afkomstig uit Ringst ? > ook gevonden Rumst, Rijncx, Ringers)
IJda is de dochter van Willem (Paulussen) van Rinxt en Pereyna (Wouters) Hay (ook Pryna (Wouters) Hey).
Zij komt op 23 maart 1776, 6 jaar voor hun trouwen in Oosterhout aan.

Ida van Rinxt
gedoopt op zondag 19 juni 1729 Oosterhout
Dopeling: Ida van Rinxt
Vader: Willem (Paulussen) van Rinxt
Moeder: Pereyna (Wouters) Hay
Getuige 1:
Getuige 2:
(In hun plaats:)
Doopdatum: 1729-06-19
Geb.datum:
Bron: 24/84
Bijz.:
Bron: Oosterhout N.G. dopen, 1658 - 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarisnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout

De familie Hay leefde te Brielle; 24 november gedoopt dochter Margriet van Jacob Hay – Rotterdam.
Familie komt van adelijk geslacht uit Schotland.

Over kinderen uit dit huwelijk is nog niets bekend.

(Hendrik Paulissen van Ringst, gehuwd te Oosterhout in 1678 met Jenneken Cornelissen van Meer. Zij hebben o.a een dochter: Catharina van Rinxt, gedoopt te Oosterhout in 1679 welke trouwd op 20 april 1699 met Cornelis Couwenberch, gedoopt te Breda in 1676. Waarschijnlijk de grootouders van IJda)

Verdere informatie:

20 januari 1757Gedoopt het kint van Gijsbregt Keijst en Johanna Gezelschap
gent: Frederica
29 april 1761 Johanna Margarita Geselschap, huijsvrouw van Gijsbert Kytz komt met attestatie uit Maastricht in Oosterhout.
7 aug. 1763 Elisabeth Keijts, dochter van Gijsbert Keijts en Johanna van Geselschap wordt in Oosterhout gedoopt.
1765 In de “Gemaallijst van Oosterhout” komt voor Gijsbert Keijts, Johana Geselschap, de vrouw en de kinderen Johannes, Frederica, Maria Anna en Elisabeth
Voor het malen van granen wordt betaald f. 4,00 (f. 1,00 voor personen boven 16 jaar en f. 0,50 voor personen beneden 16 jaar.)

29 maart 1774 Oosterhout, Johannes Cornelis Keijts doet belijdenis des geloofs.
23 maart 1776 IJda van Ringst komt met attestatie uit Breda in Oosterhout.
23 dec. 1779 Gijsbrecht Keijts doet in Oosterhout belijdenis des geloofs.
1 nov. 1780 Maria Anna Keyts en Elizabeth Keyts doen in Oosterhout belijdenis den geloofs.
1780 Op den eersten november Sijn tot Ledemaat de nae Hervormde kerk nae gedaene beleidenis des geloofs aangenomen:

Anna Bastiana Saddesland
Maria anna Keyts
Elizabeth Keyts
Dog de laatsts verlaat ons om te ga nae Breda

6 nov. 1784 Frederica Keijts komt met attestatie in Oosterhout uit Breda.
14 april 1787 Frederica Keijts komt met attestatie in Oosterhout uit Rotterdam (voor de begravenis van haar vader).

Attestatie:
Bewijs van lidmaatschap (en goed gedrag), bij verhuizing door de kerkenraad afgegeven.
Getuigschrift over belijdenis en gedrag dat een kerkenraad aangaande een belijdend lidmaat bij verhuizing geeft aan de kerkenraad van zijn nieuwe woonplaats, opdat de lidmaat daar weer als zondanig kan worden ingeschreven.
bron: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

Johanna
gedoopt op zondag 8 maart 1767 Oosterhout
Dopeling: Johanna
Vader: . . . . .
Moeder: . . . . .
Getuige 1: Eva Schuurmans, vrouw van Matthys van der
Getuige 2: Kuyp en Johanna Margareta Geselschap, vrouw
(In hun plaats:) Gysbert Kyl. Het kind is een vondeling.
Doopdatum: 1767-03-08
Geb.datum:
Bron: 25/13
Bijz.:
Bron: Oosterhout N.G. dopen, 1658 - 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarisnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout

Marietje van Emmerick
gedoopt op zondag 28 januari 1770 Oosterhout
Dopeling: Marietje van Emmerick
Vader: Jan van Emmerick
Moeder: Catharina Johanna Tielen
Getuige 1: Johanna Margaretha Geselschap.
Getuige 2: De vader is Gereformeerd. De moeder is R.K.
(In hun plaats:)
Doopdatum: 1770-01-28
Geb.datum:
Bron: 25/16
Bijz.:
Bron:
Oosterhout N.G. dopen, 1658 - 1810
Archief:
DTB Oosterhout inventarisnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout

Gijsbrecht komt kennelijk van Terholen (nieuwe info !
Mogelijkheden voor Tertholen:
Geboren uit het land van Tertholen.
= Tholen (Gereformeerde kerk, doopboek uit Rijksarchief Middelburg)
= New Tertholen, eiland naast Leeward Caribbian Island (www.constitution.org/sech/sech_125.txt)
=Ter Hole, plaats in Zeews Vlaanderen bij Axel en Campen


Generatie VI

VI-a Johannes (Cornelis) Keits (Keyts)
Gedoopt te ‘s Gravenhage op 13 juni 1751, overleden op 12 augustus 1810 te Oosterhout, 59 jaar, 1 maand en 30 dagen oud zoon van Gysbregt Keits (Keyts).
Nederlands Hervormd, belijdenis 29 maart 1774.
Johannes trouwd op zijn 21e , op 24 oktober 1772 met Lena (Helena) Brouwers, overleden op 11 oktober 1795 te Oosterhout.
Helena doet op 24 maart 1777 belijdenis.
Uit dit huwelijk: geen kinderen bekend.

Johannes is op zijn 44e opnieuw getrouwd, op 29 mei 1796 te Oosterhout, met de 23 jarige Catharina (Daniels) van Ercom (of Ercum), geboren op 15 november 1772 te Breda, overleden op 25 januari 1829 te Oosterhout op de leeftijd van 56 jaar, 2 maanden en 10 dagen.
Catharina was de dochter van Daniel van Ercom, geboren op 5 mei 1737 te Oosterhout en Johanna Clementina Holswilder, geboren op 27 januari 1740 te Leijden. Haar ouders zijn getrouwd in april 1766 te Breda.
Uit dit huwelijk:

1 Gysbregt Keyts (ook Gijsbert Keyts), gedoopt te Oosterhout op 2 juli 1797, zie VII-a
2                   Johanna Clemensina Keits, gedoopt op 1 februari 1801 te Oosterhout, overleden op 28 september 1805 en begraven op 30 september te Oosterhout.

Zondag 1 februari 1801 te Oosterhout.

Dopeling: Johanna Clemensina Keits
Vader: Johannes Keits
Moeder: Catharina (Daniels) van Ercom
Getuige 1:
Getuige 2:
(In hun plaats)
Doopdatum: 1801-02-01
Geb. datum:
Bron: 25/38
Oosterhout N.G. dopen, 1658 – 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarinnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout

Op den 29 maart 1774 is nae gedaene beleydenis des geloofs aangenoomen Johannes Cornelis Keits.
Helena doet dit op 24 maart 1777.
Raad van State, nr 1962 Stamboek folio 68. nr 303

Aangenomen 30 december 1793 bij het Regiment Oranje Nassau, 3e Compagnie.
Hof Compagnie Grenadiers. Letter A.
30 dec. 1793 tot 3 okt. 1800.

VI-b Frederica Keits (ook gevonden Keijts, Keyts)
Dochter van Gysbregt Keits (Keyts), gedoopt op 20 januari 1751 te Venlo,overleden op 15 februari 1833 te Oosterhout.
Frederika, jongedochter, afkomstig van Venlo, wonende laast gewoond hebbende alhier (Oosterhout) is op 27 mei 1787 in ondertrouw gegaan met Adriaan Grenu, jongeman, afkomstig uit Oosterhout, wonende te Oosterhout.
Frederica is op 17 juni 1787 getrouwd met Adriaan Grenau, gedoopt op 9 augustus 1761 te Oosterhout, overleden op 31 januari 1837 te Oosterhout, zoon van Nicolaas Grenau en Maria van Gool.

Adriaan Grenu, jongeman, afkomstig van Oosterhoud, wonende te Oosterhoud.

Uit: Archief DTB Rotterdam > Attestatie Oosterhout 27-5-1787.
Uit dit huwelijk o.a:

Zondag 27 juli 1788 te Oosterhout

1 Geysbregt Grenu, geboren op 27 juli 1788 te Oosterhout.

Dopeling: Geysbregt Grenu
Vader: Adrianus (Niklaassen) Grenu
Moeder: Frederika (Gysberts) Keits
Getuige 1:
Getuige 2:
(In hun plaats)
Doopdatum: 1788-07-27
Geb. datum:
Bron: 25/29
Oosterhout N.G. dopen, 1658 – 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarinnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout
Zondag 2 mei 1790 te Oosterhout

2 Maria Grenu, geboren op 2 mei 1790 te Oosterhout.

Dopeling: Maria Grenu
Vader: Adriaan (Niklaassen) Grenu
Moeder: Frederika (Gysberts) Keits
Getuige 1:
Getuige 2:
(In hun plaats)
Doopdatum: 1790-05-02
Geb. datum:
Bron: 25/30
Oosterhout N.G. dopen, 1658 – 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarinnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout
Zondag 15 juli 1792 te Oosterhout

3 Nikolaas Grenu, geboren op 15 juli 1792.

Dopeling: Nikolaas Grenu
Vader: Adriaan (Niklaassen) Grenu
Moeder: Frederika (Gysberts) Keits
Getuige 1:
Getuige 2:
(In hun plaats)
Doopdatum: 1792-07-15
Geb. datum:
Bron: 25/32
Oosterhout N.G. dopen, 1658 – 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarinnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout

4 Nicolaas Grenu, geboren in 1793 te Oosterhout

Details:

Frederika Keits

Moeder bruidegom Huwelijksakte op woensdag 14 maart 1827 Terneuzen
Aktenummer/Number of deed: 5 Aktedatum/Date of deed: 14 3 1827
Bruidegom/Bridegroom: Nikolaas Grenu Beroep/Occupation: Partikulier
Leeftijd/Age: 34 jaar/years old Geboorteplaats/Birthplace: Oosterhout
Bruid/Bride: Catrina Klaassen Beroep/Occupation: Partikuliere
Leeftijd/Age: 22 jaar/years old
Vader bruidegom/Father bridegroom: Adriaan Grenu
Beroep/Occupation: Meester schoenmaker
Moeder bruidegom/Mother bridegroom: Frederika Keits
Vader bruid/Father bride: Johannes Klaassen
Beroep/Occupation: Ontvanger der directe belastingen en accijnsen
Moeder bruid/Mother bride: Maria Wilhelm
--------------------------------------------------------------------------------
Bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1922
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer
Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940

--------------------------------------------------------------------------------

5 Johannes Grenu, geboren op 23 april 1794 te Oosterhout.

In het register van de burgelijke stand te Oosterhout komt voor een huwelijksacte:

Johannes Grenu, geboren 23-04-1794 te Oosterhout trouwd op 8 november 1818 te Oosterhout met Jacoba Blok, geboren 28-03-1789 te ‘s-Gravenmoer.
Johannes Grenu is een zoon van Adriaan Grenu en Frederika Keijts.
Jacoba Blok is de dochter van Steven Blok en Janneke Boeser.
( www.chez.com/jeanlion/releves/ )
Woensdag 23 april 1794 te Oosterhout

Johannes Grenu, geboren op 23 april 1794.

Dopeling: Johannes Grenu
Vader: Adriaan (Niklaassen) Grenu
Moeder: Frederika (Gysberts) Keits
Getuige 1:
Getuige 2:
(In hun plaats)
Doopdatum: 1794-04-23
Geb. datum:
Bron: 25/33
Oosterhout N.G. dopen, 1658 – 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarinnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout
Zondag 26 februari 1797 te Oosterhout

6 Arnoldus Grenu, geboren op 26 februari 1797.

Dopeling: Arnoldus Grenu
Vader: Adriaan (Niklaassen) Grenu
Moeder: Frederika (Gysberts) Keits
Getuige 1:
Getuige 2:
(In hun plaats)
Doopdatum: 1797-02-26
Geb. datum:
Bron: 25/35
Oosterhout N.G. dopen, 1658 – 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarinnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout
Donderdag 2 mei 1799 te Oosterhout

7 Adrianus Grenu, geboren op 2 mei 1799.

Dopeling: Adrianus Grenu
Vader: Adrianus (Niklaassen) Grenu
Moeder: Frederika (Gysberts) Keits
Getuige 1:
Getuige 2:
(In hun plaats)
Doopdatum: 1799-05-02
Geb. datum:
Bron: 25/36
Oosterhout N.G. dopen, 1658 – 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarinnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout

VI-c Maria Anna Keits (ook gevonden Anna Marianna, Keijts, Keyts)
Dochter van Gysbregt Keits (Keyts), geboren geschat 1761.
Zij komt in october 1792 aan in Den Haag, Adres Dennenweg.
Anna Marianne Keits, jongedochter, afkomstig van Oosterhout, wonende Rotterdam – Schrijnwerkersteeg, ondertrouw op 14 oktober 1796, trouwd op 30 oktober 1796 met Johan Wilhelm Klapper (of Klopper), jongeman, afkomstig van Mentsfeld (of Minstilte), wonende te Rotterdam – Glashaven.
Uit: Archief DTB Rotterdam trouw Luthers.
Uit dit huwelijk:

1 Johanna Margrieta Keijts, geboren op 30 april 1801, zie VII-b

Johan Wilhelm Klopper, jongeman, afkomstig van Minstilte, wonende Rotterdam
getrouwd met
Anna Marianne Keits, jongedochter, afkomstig van Oosterhout, wonende Rotterdam
Datum trouwen 14-10-1796
Archief DTB Rotterdam trouw luthers
Johan Wilhelm
Klapper, jongeman, afkomstig van Mentsfeld, wonende Glashaven
getrouwd met
Anna Marianne Keits, jongedochter, afkomstig van Oosterhout, wonende Schrijnwerkersteeg
Datum ondertrouw 14-10-1796
Datum trouwen 30-10-1796
Opmerking pro deo.
Archief DTB Rotterdam stadstrouw
Dopeling
Johanna Margrieta
Vader N.n. N.n
Moeder
Johanna Keijts
Getuige 1: Cornelis van Selst
Datum geboorte 30-04-1801
Datum doop 03-05-1801
wonende op de Bierhaven
Opmerking Moeder: Wed. Willem Klapper.
Archief DTB Rotterdam doop gereformeerd

 

VI-d Elisabeth Keits (Keyts)
Gedoopt op zondag 7 augustus 1763 te Oosterhout, dochter van Gysbrecht Keits (Kytz).

(Bron: Archief DTB Oosterhout dopen nr 24 en 25)
Zondag 7 augustus 1763 Oosterhout
Dopeling: Elisabeth Keits
Vader: Gysbregt Keits
Moeder: Johanna Geselschap
Getuige 1:
Getuige 2:
(In hun plaats:)
Doopdatum: 1763-08-07
Geb.datum:
Bron: 25/10
Bijz.:
Bron:
Oosterhout N.G. dopen, 1658 - 1810
Archief:
DTB Oosterhout inventarisnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout

Elisabeth Keijst !, jongedochter, afkomstig van Oosterhoud, wonende Zijl
Datum ondertrouw 21 mei 1786
Datum trouwen 5 juni 1786
Met Cornelis Selst, jongeman, afkomstig van De Langstraat, wonende Zijl.
(Bron: Archief DTB Rotterdam trouw gereformeerd)

Dopeling Anthonij
Vader Cornelis van Selst
Moeder Elizabeth Keijst
Getuige 1 Frederika Keijst
Datum doop 1 april 1787
Wonende op de Zijl
(Bron: Archief DTB Rotterdam doop gereformeerd)

Begrafenisinschrijving
Overledene Kind van Antonij van Keijst
Plaats Waalre
Datum begrafenis 31-10-1768
Opmerking Kraamkind
Bron: DTB Waalre inv. Nr 45.16 folio 61

??????????????????????????????????????????????

Dopeling Gijsbergt
Vader Cornelis van Selst
Moeder Elisabeth Keijts
Getuige 1: Catrina Janse
Datum doop 07-12-1788
wonende Schrijnwerkersteeg
Archief DTB Rotterdam doop gereformeerd

Dopeling Anthonia
Vader Cornelis van Selst
Moeder Elisabet Keijts
Getuige 1: Elisabet Velligen
Datum geboorte 01-01-1792
Datum doop 08-01-1792
wonende Schrijnwerkersteeg
Archief DTB Rotterdam doop gereformeerd

Dopeling Johanna Margrita
Vader Cornelis van Zelst
Moeder Elisabeth Keijts
Getuige 1: Maria Anna Keijts
Datum geboorte 24-07-1794
Datum doop 04-08-1794
wonende in de Schrijnwerkersteeg
Archief DTB Rotterdam doop gereformeerd

(verder geen info bekend)


Generatie VII

VII-a Gysbregt Keyts (ook Gijsbregt of Gysbert Keyts)
Geboren te Oosterhout op 2 juli 1797, overleden op 5 april 1853 te Kedichem, oud 55 jaar, 9 maanden en 3 maanden, zoon van Johannes Cornelis Keyts (Keijts).

Doopdatum: 1797-07-02 Geb.datum: Bron:/24/ 25/35
Bron: Oosterhout N.G. dopen, 1658 - 1810
Archief: DTB Oosterhout inventarisnummer 24 en 25
Retroactacta Burgelijke Stand Oosterhout

Hij was schoenmaker.
Gysbert doet belijdenis op 9 april 1813 in Oosterhout.
De 25 jarige Gysbert is getrouwd op 23 april 1823 te Oosterhout met de 29 jarige Johanna Willemina Jansen, geboren op 6 maart 1794 te Arnhem, overleden op 11 april 1837 te Oosterhout op de leeftijd van 43 jaar, 1 maand en 5 dagen.
(Gravenmoer / Burgelijke Stand archief nr: 0961)
Johanna was de dochter van Barber(a) Janssen (meer is niet bekend).
Uit dit huwelijk:

1 Catharina Maria Keijts, geboren op 7 maart1824 te Oosterhout.
(komt niet voor in de volkstelling van Oosterhout 1 januari 1840)
2 Johannes Daniel Keijts, geboren op 6 januari 1826 te Oosterhout, overleden op 15 januari 1833 te Oosterhout, 7 jaar oud.
3 Jacobus Keijts, geboren op 1 juni 1828 te Oosterhout, overleden op 4 augustus 1835 te Oosterhout, 7 jaar oud.

Jacobus Keijts, overleden op 4 augustus 1835 te Oosterhout.
Uit: Memories van successie (overledene), Archieflocatie: Noord Brabant
Toegangnr: 036.03.11, Inventarisnr. 22, Kantoorplaats: Oosterhout, Memorienr. 190

4 Bastiaan Keijts (Keyts), geboren op 21 augustus 1830 te Oosterhout, zie VIII-a.
5 Johanna Egberdina Keijts, geboren op 19 maart 1833, zie VIII-b.
6 Pieter Jacobus Keijts, geboren op 7 november 1836 te Oosterhout, overleden op 1 april 1837 te Oosterhout, 3 maanden oud.

Pieter Jacobus Keyts, overleden op 1 april 1837 te Oosterhout.
Uit: Memories van successie (overledene), Archieflocatie: Noord Brabant
Toegangnr: 036.03.11, Inventarisnr. 24, Kantoorplaats: Oosterhout, Memorienr. 83

Gijsbert is opnieuw getrouwd op 20 mei 1848 te Kedichem met Aantje van Es, geboren op 8 juli 1812 te Kedichem, overleden op 24 augustus 1860 te Kedichem, dochter van Herman van Es en Grietje Vink.
Uit dit huwelijk:

7 Johannes Keijts, geboren op 20 mei 1849 te Kedichem, zie VIII-c.
8 Gerrit Keijts, geboren op 1 april 1853 te Kedichem, zie VIII-d.

VII-b Johanna Margrieta Keijts
Geboren op 30 april 1801, gedoopt op 3 mei 1801.

Johanna Margrieta Keijts
Vader onbekend
Getuige Cornelis van Selst
Wonende op de Bierhaven
Moeder: Wed. Willem Klapper ( = Anna Marianne Keits )
Uit: Archief DTB Rotterdam


Generatie VIII

VIII-a Bastiaan Keijts (Keyts)
Geboren te Oosterhout op 21 augustus 1830, overleden op 18 december 1915 te Leerbroek op de leeftijd van 85 jaar, 3 maanden en 27 dagen, zoon van Gijsbert Keijts (Keyts.
Bastiaan was rietdekker.
Nederlands Hervormd.
Bastiaan is getrouwd op 23e jarige leeftijd, op 5 mei 1854 te Leerdam, met Willemina van 't Hart, 24 jaar oud, geboren op 8 mei 1829 te Kedichem, overleden op 10 december 1908 te Beest op de leeftijd van 79 jaar, 7 maanden en 2 dagen.
Wilhelmina was de dochter van Jan van 't Hart, geboren op 15 november 1794 te Leerdam, overleden op 26 december 1874 te Leerdam op de leeftijd van 80 jaar, 1 maand en 11 dagen, en Maaike Meijer, geboren op 7 mei 1807 te Heukelom, overleden op 10 januari 1872 te Leerdam, 64 jaar, 8 maanden en 3 dagen oud.
Uit dit huwelijk:

1 Gijsbregt Keijts, geboren op 21 maart 1854 te Leerdam, zie IX-a.
2 Jan Keijts, geboren op 27 mei 1855 te Leerdam, overleden op 28 juni 1856 te Leerdam, 1 jaar oud.
3 Jacobus Keijts, geboren op 11 december 1857 te Leerdam, overleden op 6 mei 1858 te Leerdam, 4 maanden oud.
4 Frans Keijts, geboren op 12 juni 1859 te Leerdam, overleden op 25 november 1871 te Leerdam, 12 jaar oud.
5 Maaike Keijts, geboren op 13 november 1860 te Leerdam, zie IX-b.
6 Jan Keijts, geboren op 7 maart 1863 te Leerdam, zie IX-c.
7 Bastiaan Keijts, geboren op 14 september 1864 te Leerdam, overleden op 15 juni 1865 te Leerdam, 9 maanden oud.

(aandacht: Jan van 't Hart, geboren 29-04-1770 te Hendrik Ido Ambacht - opa ?)

VIII-b Johanna Egbertina Keijts (Keyts)
Geboren rond 1833 te ’s-Gravenmoer (of rond 1843 te Oosterhout), overleden op 21 maart 1873 te ’s-Gravenmoer, dochter van Gijsbert Keijts.
Johanna huwd op donderdag 16 augustus 1855 te ’s-Gravenmoer met Koenraad van Raamsdonk, geboren rond 1829, landbouwer te ’s-Gravenmoer.
Zijn ouders waren Gerrit van Raamsdonk en Geertrui van Boxtel.
Uit: Register Burgelijke Stand 1811-1814 (acte 5)
Uit dit huwelijk:

1 Geertrui van Raamsdonk, geboren rond 1855 te ’s-Gravenmoer, overleden op 25 oktober 1865 te ’s-Gravenmoer (Reg. Burg. Stand, acte 21)
2 Gerrit van Raamsdonk, geboren 1860, overleden 3 maart 1897 te ’s-Gravenmoer, getrouwd op 19 november 1885 te ’s-Gravenmoer met Geertrui Rutters, geboren rond 1865, vader Pieter Rutters, moeder Wilhelmina van Raamsdonk (Reg. Burg, Stand, acte 10, 13)
3 Gijsbert van Raamsdonk, geboren vrijdag 11 juli 1862 te ‘s-Gravenmoer, overleden 3 januari 1887 te ’s-Gravenmoer (Reg. Burg. Stand, acte 2, 17)
4 Koenraad van Raamsdonk, geboren 21 februari 1865 te’s-Gravenmoer, overleden 20 april 1870 te ’s-Gravenmoer (Reg. Burg. Stand, acte 8, 9, 15 en 20)
5 Geertrui van Raamsdonk, geboren 1 augustus 1867 te ’s-Gravenmoer (Reg. Burg. Stans, acte 18)
6 Geertrui van Raamsdonk, geboren 15 maart 1870 te ’s-Gravenmoer (Reg. Burg. Stand, acte 5)
7 Koenraad van Raamsdonk, geboren 1 oktober 1872

VIII-c Johannes Keijts
Geboren te Kedichem op 25 mei 1849, overleden op 12 augustus 1924 te Leerbroek op de leeftijd van 75 jaar, 2 maanden en .. dagen, zoon van Gijsbert Keijts.
Johannes is getrouwd op 27e jarige leeftijd, op 22 september 1876 te Kedichem, met Neeltje de Klerk, 26 jaar oud, geboren op 8 juli 1850 te Kedichem, overleden op 19 september 1927 te Kedichem op de leeftijd van 77 jaar, 2 maanden en .. dagen.
Neeltje was de dochter van Johannes de Klerk en Kornelia de Klerk.
Uit dit huwelijk:

1 Johannes Cornelis Keijts, geboren op 19 november 1876 te Kedichem, zie IX-d.
2 Gijsbrecht Keijts, geboren op 9 december 1881 te Kedichem, zie IX-e.

VIII-d Gerrit Keijts
Geboren te Kedichem op 1 april 1853, overleden op 15 juni 1921 te Kedichem op de leeftijd van 68 jaar, .. maanden en .. dagen, zoon van Gijsbert Keijts.
Gerrit was bouwknecht.
Gerrit is getrouwd op 26e jarige jeeftijd, op 16 augustus 1879 te Kedichem, met Adriana Schreuders, 20 jaar oud, geboren op 9 januari 1859 te Kedichem, overleden op 3 maart 1933 te Meerkerk op de leeftijd van 74 jaar, 2 maanden en .. dagen.
Adriana was de dochter van Mathijs Schreuders en Elisabeth Stenis.
Uit dit huwelijk:

1 Arie Keijts, geboren op 11 januari 1880 te Kedichem, zie IX-f.
2 Matthijs Keijts, geboren op 11 maart 1881 te Kedichem, zie IX-g.
3 Gijsbrecht Keijts, geboren op 29 augustus 1883 te Kedichem, zie IX-h.
4 Bertus Keijts, geboren op 29 oktober 1888 te Kedichem, overleden op 18 februari 1889 te Kedichem, 4 maanden oud.
5 Elizabeth Keijts, geboren op 5 januari 1890 te Kedichem, zie IX-h.


Generatie IX

IX-a Gijsbregt Keijts
Geboren op 21 maart 1854 te Leerdam, zoon van Bastiaan Keijts, overleden op 20 juli 1926 te Gorinchem op de leeftijd van .. jaar, .. maanden en .. dagen.

Militaire gegevens:

7 juni 1871 gengageerd voor 10 jaar als kanonnier
11 mei 1873 Korporaal-titulair
16 jan. 1874 Korporaal
3 aug 1874 Kanonnier
6 juni 1881 Gepasportteerd, Bewijs van goed gedrag. Betaald saldo f. 27.09

Gijsbregt is getrouwd op 27e jarige jeeftijd, op 11 augustus 1881 te Gorinchem, met Lucia Ursela Anna van Kampen, geboren geschat 1859 te den Helder, overleden op 6 februari 1916 te Gorinchem.
Lucia was de dochter van Adrianus van Kampen en Anna Sophia Oudshoorn.
Lucia was eerder getrouwd met J.M. Parent.
Gijsbregt was zeepzieders knecht.
Uit dit huwelijk:

1 Bastiaan Keijts, geboren op 14 juli 1882 te Gorinchem, overleden op 6 maart 1883 te Gorinchem, 8 maanden oud.
2 Bastiaan Gijsbracht Keijts, geboren op 20 augustus 1883 te Gorinchem, overleden op 18 december 1883 te Gorinchem, 4 maanden oud.
3 Gijsbertus Wilhelmus Theodorus Keijts, geboren op 24 december 1884 te Gorinchem, zie X-a.

IX-b Maaike Keijts
Geboren op 13 november 1860 te Leerdam, dochter van Bastiaan Keijts.
Maaike is getrouwd op 1 juni 1888 te Beesd met Lambertus Needt, geboren op 9 september 1863 te Beesd, zoon van Jan Hendrik Needt en Johanna van Hemert.
Uit dit huwelijk: Mij geen kinderen bekend.

IX-c Jan Keijts
Geboren te Leerdam op 7 maart 1863, overleden te Hei en Boeicop op 17 februari 1953 op de leeftijd van 89 jaar, 11 maanden en 10 dagen, zoon van Bastiaan Keijts.
Hij was rietdekker o.a. in Indie en verdiende daar veel geld.
Woonde oa: Hei en Boeicoopweg 89 en de Nieuwe weg 131 te Hei en Boeicop.
(Nr 89 is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een rijtje nieuwbouwwoningen, nr 131 is nergens te vinden: de Nieuwe weg loopt maar tot 25.)
Jan is getrouwd te Leerdam op 16 november 1888, 25 jaar oud, met de 29 jaar oude Jaantje van Hoogdalem, geboren op 24 december 1858 te Schoonrewoerd, overleden op 13 maart 1897 te Leerdam op de leeftijd van 38 jaar, 2 maanden en 17 dagen.
Jaantje was de dochter van Leendert van Hoogdalem.
Deze laatste is geboren op 9 september 1827 te Oosterwijk, overleden op 27 februari 1908 te Leerdam op de leeftijd van 80 jaar, 5 maanden en 18 dagen, getrouwd op 12 (of 20) september 1857 (30 jaar oud) te Oosterwijk met de 30 jarige Maaike Geertruida Middelkoop, geboren op 13 april 1835 te Schoonrewoerd, overleden op 9 april 1917 te Leerdam op de leeftijd van 81 jaar, 11 maanden en 27 dagen.
(overige kinderen: Jannigje, Jaantje (zie hierbij), Hendrikje, Pieter, levenloos, Herbert, Herber, levenloos en Neeltje).
Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Keijts, geboren op 27 augustus 1883 te Leerdam, zie X-b.
2 Bastiaan Keijts, geboren op 19 mei 1889 te Leerdam, zie X-c.
3 Maaike Geertrui Keijts, geboren op 8 november 1890 te Leerdam, zie X-d.
4 Wilhemina Keijts, geboren op 19 november 1892 te Leerdam, zie X-e.
5 Leendert Keijts, geboren op 30 januari 1895 te Leerdam, zie X-f.
6 Jannigje Keijts, geboren op 10 maart 1896 te Leerdam, overleden op 18 oktober 1896 te Leerdam, 7 maanden oud.

Jan is opnieuw getrouwd, op 19 augustus 1898, met Cornelia Brakband, geboren op 14 juni 1857 te Leerbroek, overleden op 2 juli 1932 te Leerbroek.
Cornelia is de dochter van Cornelis Brakband en Cornelia Bor.
Zij was eerder getrouwd met van Wijk. Dit zal rond 1878 zijn geweest.
Uit het huwelijk met Jan geen kinderen maar er zijn kinderen uit haar 1e huwelijk.
Het boterde niet zo tussen de kinderen onderling……..
Informatie van Marinus de Jong:
Jan is naar Atje gegaan en als je naar Atje ging was er iets aan de hand.
Van Wijk is de naam van de 1e man van zijn oma.
Uit dat huwelijk :

1 Elisabeth van Wijk, oudste dochter, geboren in 1879, overleden ca 1928. Zij was 9 jaar toen haar natuurlijke vader overleed dus in ca 1888.
2 Sjaan van Wijk, oudste en enige zoon
3 ? van Wijk, jongste dochter, woonde (of familie daarvan) in Dalem ?

Elisabeth van Wijk is getrouwd met Jacob de Jong, geboren in 1876.
Uit dit huwelijk:
Vijf kinderen die, op Marinus na, allemaal zijn overleden.
Marinus de Jong, vernoemd naar zijn vaders kant, getrouwd met Greet, is nu 84 jaar (2001).
Marinus (Rien) de Jong, woont in het verzorgingstehuis te Leerdam.

Jan is op zijn 75e voor de derde keer getrouwd, op 14 april 1937 te Hei en Boeicop, met de 25 jarige Hendrika Bastiana Liefhebber, genoemd Drieka, zijn huishoudster die overigens heel kort na Jan is overleden.
(Trouwboekje: J.Bikker, ambtenaar Burgelijke Stand Hei en Boeicop)
Hendrika is geboren op 24 juni 1913 te Hei en Boeicoop, overleden 6 september 1953 op 40 jarige leeftijd te Hei en Boeicoop.
Hendrika was de dochter van Hendrikus Liefhebber, geboren op 9 augustus 1866 te Leerdam en Teuntje van Haarlem, geboren op 24 oktober 1877 te Hei en Boeicop.
(Hendrika had een broer Bart Liefhebber te Hei en Boeicop, overleden in 2000 en een zuster. Bart had een zoon welke nog leeft en woont in Hei en Boeicop.)
Uit dit huwelijk:

6 Levenloos, dood geboren kind op 16 juni 1937 te Hei en Boeicoop
7 Geertje Keijts, geboren 15 februari 1939 te Hei en Boeicoop, zie X-g.

Van Jaantje van Hoogdalem is een zeer uitgebreide stamboom beschikbaar.
Aandacht: Hendrika Liefhebber, geboren 27 september 1834 te Hei & Boeicop, vader Hendrikus Liefhebber, moeder Angenieta van Bruggen >> family ??

IX-d Johannes Cornelis Keijts
Geboren op 19 november 1876 te Kedichem, overleden op 18 juni 1937 te Utrecht.
Ongehuwd.
Gewoond: Gheel (Belgie); 10 aug 1934 te Zeist – W.A. Hoeve
Laatste adres: 24 jan 1935, Agnietenstraat 2 te Utrecht.

IX-e Gijsbrecht Keijts
Geboren op 9 december 1881 te Kedichem, overleden op 27 maart 1933 te Kedichem.
Ongehuwd.

IX-f Arie Keijts
Geboren op 11 januari 1880 te Kedichem, overleden op 24 juni 1968 te Leerdam op de leeftijd van 88 jaar, .. maanden en .. dagen, zoon van Gerrit Keijts.
Arie was veerman, landarbeider en landbouwer.
Arie is getrouwd op 29e jarige jeeftijd, op 1 december 1909 te Leerdam, met Teuntje Gerdina Doeland, 22 jaar oud, geboren op 23 november 1887 te Leerdam, overleden op 16 mei 1939 te Kedichem op de leeftijd van 52 jaar,.. maanden en .. dagen.
Teuntje was de dochter van Jan Harmen Doeland en Geertje Maria van Delzen
Woonadressen: 15 okt 1963 - Lingedijk 31k, Kedichem.
Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Adriaan, geboren op 9 januari 1911 te Kedichem, zie X-h.
2 Jan Herman Gerard, geboren op 12 augustus 1912(13) te Kedichem, zie X-i.
3 Adriana Keijts, geboren op 9 februari 1915(14) te Kedichem, zie X-j.

IX-f Matthijs Keijts
Geboren op 11 maart 1881 te Kedichem, overleden op 16 juli 1954 te Meerkerk, zoon van Gerrit Keijts.
Matthijs was bloemist.
Hij is op 17 juni 1910 te Meerkerk getrouwd met Janna Versluis, geboren op 25 januari 1889 te Meerkerk, overleden op 28 juli
1973 te Vianen.
Janna was de dochter van Jacob Versluis, geboren op 1 oktober 1846 te Meerkerk en Neeltje Bos, geboren op 3 oktober 1850 te Langerak.
Woonadressen: 18 juli 1941 – Zouwendijk 11c, Meerkerk; 1 juli 1948 – Zouwendijk B12, Meerkerk; 1 april 1950 – Zouwendijk 8, Meerkerk (vernieuwd); 16 maart 1962 - Oranjeplein 10, Meerkerk; 12 september 1972 – Jan Blankenweg 2, Vianen.
Uit zijn huwelijk:

1 Adriana Neeltje Keijts, geboren op 9 februari te Meerkerk, zie X-k.
2 Neeltje Adriana Keijts, geboren op 27 april 1923 te Meerkerk.zie X-l.
3 dochter ?, van Matthijs Keijts, zie X-m

IX-g Gijsbrecht Keijts
Geboren op 29 augustus 1883 te Kedichem, overleden op 28 juni 1975 te Vianen, zoon van Gerrit Keijts.
Gijsbrecht was klompenmaker.
Hij is gehuwd te Heukelom op 25 juli 1907 met Petronella van Ringelenstein, geboren op 28 april 1879 te Buurmalsen, overleden op 4 april 1951 te Kedichem.
Petronella was een dochter van Gerrit van Ringelenstein, geboren op 7 januari 1847 te Deil en Johanna Wilhelmina Bentum, geboren op 25 juni 1847 te Heukelum.
Woonadressen: 8 jan 1908 – Kedichem B15; 15 okt 1963 – Onderweg 18, Kedichem; 6 okt 1969 – Kon Wilhelminalaan 21, Kedichem; 10 juli 1973 – M van Loonstraat 10, Kedichem; 27 maart 1974 – Jan Blankenweg, Vianen.
Uit zijn huwelijk:

1 Gerrit Adrianus Keijts, geboren op 28 oktober 1907 te Heukelom, zie X-n.
2 Johanna Wilhelmina Keijts, geboren op 6 november 1908 te Kedichem, zie X-o.

IX-h Elizabeth Keijts
Geboren op 5 januari 1890 te Kedichem, overleden op 27 juli 1947 te Heukelom, dochter van Gerit Keijts.
Elisabeth is gehuwd op 13 maart 1912 te Kedichem met Cornelis van Kempen, geboren op 31 augustus 1880 te Beusichem (Gld), overleden op 23 mei 1957 te Heukelom, zoon van Johannes van Kempen (22 september 1841) en Josina Knobbout (1 januari 1848).
Woonadressen: Kedichem; 23 mei 1932 – Heukelum, Zuiderlingedijk A 291; 11 jul 1941 – PB 41; Vernieuw 20 apr 1955 Zuiderlingedijk 27.
Uit dit huwelijk:

1 Johannes van Kempen, geboren 30 juli 1912 te Gorinchem, getrouwd op 29 mei 1946 te Deil met H.J. van den Ham
2 Adriana Josina van Kempen, geboren op 18 december 1919 te Kedichem
3 Josina Gerdina van Kempen, geboren op 17 oktober 1929 te Kedichem, getrouwd op 9 oktober 1952 met J. van Horssen

 


Generatie X

X-a Gijsbertus Wilhelmus Theodorus Keijts
Geboren op 24 december 1884 te Gorinchem, overleden op 26 augustus 1937 te Utrecht, zoon van Gijsbregt Keijts.
Gijsbertus is op 20 augustus 1909 gehuwd te Gorinchem met Johanna Cornelia van Diejen, geboren op 26 januari 1886 te Gorinchem, overleden op 11 september 1978 te Breda.
Johanna is de dochter van Willem van Diejen, geboren op 28 december 1840 te Deil en Dirkje Jongbloed, geboren op 15 juli 1848 te Vuren.
Woonadressen: Dordrecht; 20 juli 1928 – Agnietenstraat 2, Utrecht; Breda, Ginneken.
Uit dit huwelijk: Mij geen kinderen bekend.

Johanna hertrouwd te Breda op 23 juni 1938 met Henricus Wilhelmus Meijer, geboren te Hoeven op 28 november 1880, overleden op 2 januari 1945 te Mauthausen.
Uit dit huwelijk: Mij geen kinderen bekend.

X-b Geertruida Keijts
Geboren op 27 augustus 1883 te Leerdam, dochter van Jan Keijts, overleden op 13 juli 1967.
Bij het huwelijk van haar ouders erkend door Jan Keits en gewettigd.
Geertruida is gehuwd op 16 mei 1907 te Leerbroek met Pel Sterk, geboren op 16 juli 1880 te Leerdam, overleden op 30 november 1953 te Leerbroek.
Bijna iedereen uit deze familie is overleden. Er zou nog n zoon, Pel Sterk, in leven zijn.
Woonadressen: 26 sept 1941 – Middelkoop 59, Leerbroek; vernummerd 1 juli 1952 – Middelkoop 58, Leerbroek.
Uit dit huwelijk:

1                   Jan Sterk, geboren op 12 april 1911 te Leerbroek.
2                   Jaantje Hendrika Sterk, geboren op 22 september 1912 te Leerbroek.
3 Bastiaan Sterk, geboren op 17 januari 1922 (1917 ?) te Leerbroek.
4 Pel Sterk, geboren op 25 februari 1928 te Leerbroek.

Zie verder de stamlijn Sterk

 

X-c Bastiaan Keijts
Opa Keijts, geboren te Leerdam op 19 mei 1889 , overleden te Katwijk aan Zee op 3 juni 1962 (Zeehosp.), 73 jaar en 15 dagen oud, zoon van Jan Keijts.
Hij was beroeps militair, grenadier, vanaf zijn 21e.
De 23 jarige Bastiaan trouwd op 10 april 1913 te Groningen met de 22 jarige Tiebegien Nuiver, (oma Keijts) geboren te Groningen op 30 december 1890, overleden 2 oktober 1974 te Den Haag, 83 jaar, 9 maanden en 2 dagen oud.
Tiebegien was de dochter van Lukas Nuiver, ome Loeks, geboren op 8 september 1867 te Groningen, overleden op 5 januari 1948 te Haren (Groningen) op de leeftijd van 80 jaar, 3 maanden en 28 dagen, als 22 jarige getrouwd op 27 juli 1890 te Groningen met de eveneens 22 jarige Geertje Abelsma, opoe, geboren op 1 juni 1868 te Sneek, overleden op 18 maart 1954 te Katwijk op de leeftijd van 85 jaar, 9 maanden en 17 dagen. Zij hadden nog een dochter Aaffien Nieboer-Nuiver (tante aaf), geboren 1900, overleden 4 mei 1977 te Groningen op de leeftijd van 77 jaar, getrouwd met B Nieboer (oom B).
Woonsdressen: Groningen; 11 mei 1932 – Den Haag _ zf; 2 nov 1936 - Pahudstraat 171-Den Haag; 11 september 1951 - Noordwijkerweg 38, Katwijk; 21 februari 1962 – Zeehospitium, Katwijk; Oma: 12 september 1963 - Acasiastraat 170 te Den Haag, inwonend bij mevrouw Kok.
Uit dit huwelijk:

1 Geertje Jaantje Keijts, geboren op 7 juli 1913 te Groningen, zie XI-a.
2 Janette Lucie Keijts, geboren op 1 oktober 1919 te Groningen, zie XI-b.
3 Bastiaan Keijts, geboren op 9 mei 1921 te Groningen, zie XI-c.

Opa Keijts zoals ik hem herinner was een ras tuinier en knutselaar. Als jong jochie was er altijd wat te doen, in de grote werkschuur van Opa of bij de buurman bollenkweker Vos die een grote hooizolder had met veel poezen.
Dagelijks ging opa naar zijn volkstuin en maakte fietstochtjes met zijn kleinkinderen, was met zijn kipjes bezig of ging een borreltje drinken in het dorpscaf aan de dorpstraat in Katwijk.

X-d Maaike Geertrui Keijts
Geboren op 8 november 1890 te Leerdam, dochter van Jan Keijts, overleden op 15 februari 1981 te Amsterdam.
Tante Maaike voor mijn moeder, woonde rond 1933 te Hardinxveld-Giessendam aan het water. Hier ging de familie soms varen met een bootje op de Twist in de buurt van een scheepswerf naar een strandje.
Adressen: Nieuweweg 66-Schoonrewoerd; Twiskestraat 14-Landsmeer;van der Duin van Maasdamstraat 17 en 13-Veenendaal; Zuideinde 281-Amsterdam.
Maaike is getrouwd op 2 augustus 1912 te Schoonrewoerd met Simon van Dijk.

Simon van Dijk, is geboren op 21 november 1887 te Schoonrewoerd, overleden op 28 juli 1960 te Landsmeer.
Simon van Dijk is de zoon van Simon van Dijk en Gerrigje Kruis.
Woonadressen: 19 mei 1928 – Nieuweweg 66, Schoonrewoerd; 28 oktober 1936 – Twiskestraat 14, Landsmeer; 27 augustus 1941 – Grensweg Laug 66, ASD; 31 jan 67 – Twiskestraat 4 hs; 1 dec 67 – van der Duyn van Maasdamstraat 17, Veenendaal; 8 dec 1975 - van der Duyn van Maasdamstraat 13, Veenendaal; 28 jan 1981 – Zuideinde 281, Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

1 Simon van Dijk, geboren op 23 juni 1913 te Schoonrewoerd, zie XI-a
2 Jan van Dijk, geboren op 17 december 1914 te Schoonrewoerd, zie XI-b
3 Jaantje van Dijk, geboren op 9 maart 1916 te Schoonrewoerd, zie XI-c
4 Gerrigje Cornelia van Dijk, geboren op 29 augustus 1917 te Schoonrewoerd, zie XI-d
5 Anna Elisabeth van Dijk, geboren op 21 oktober 1919 te Schoonrewoerd, zie XI-e
6 Bastiaan van Dijk, geboren op 28 maart 1924 te Schoonrewoerd, zie XI-f

Zie verder de stamlijn van Dijk

 

X-e Wilhelmina Keijts
Geboren op 19 november 1892 te Leerdam, overleden op 15 mei 1987 te Leerdam op 94 jarige leeftijd, dochter van Jan Keijts.
Tante Mien voor mijn moeder woonde in een groot huis met veel ruimte in Leerdam.
Wilhelmina is op 6 juni 1918 te Leerbroek getrouwd met Cornelis van Ooijen.
Mijn moeder heeft het over oom Kees, die een bouwbedrijf (aan huis) had.
Cornelis is geboren op 30 september 1889 te Asperen en is overleden op 4 oktober 1966 te Leerdam op 77 jarige leeftijd.
Cornelis van Ooijen, was de zoon van Paulus van Ooijen, geboren op 15 augustus 1857 te Asperen, overleden op 28 februari 1935 te Asperen, getrouwd op 4 juni 1881 te Asperen met Grietje van Vegchelen, geboren op 12 mei 1860 te Asperen, overleden op 28 november 1941 te Asperen
Uit dit huwelijk:

1 Paulus van Ooyen, genoemd Paul, geboren 24 april 1920 te Asperen
2 Jaantje van Ooyen, geboren op 15 oktober 1923 te Asperen
3 Jan van Ooyen, geboren op 21 maart 1928 te Schoonrewoerd
4 Grietje van Ooyen, geboren op 27 juli 1930 te Schoonrewoerd

Zie verder de stamlijn van Ooyen

 

X-f Leendert Keijts
Genoemd Leen, geboren op 30 januari 1895 te Leerdam, overleden op 27 mei 1973 te Haarlemmermeer, zoon van Jan Keijts.
Leendert was eerst militair en heeft tijdens zijn dienst in Haarlem zijn vrouw Antje leren kennen.
Later is hij commies aan de Belgische grens in Ossendrecht geworden waar hij ook woonde.
De archieven geven als beroep tuinarbeider en bloemistknecht.
Later is hij in de bloembollen werkzaam geweest.
Hij woonde eerst in Hillegom en later in Nieuw Vennep.
Ook was hij koster en ouderling van de Christelijk Gereformeerde kerk.
Leendert is getrouwd op 18 december 1918 te Ossendrecht met Antje Colijn, geboren op 25 juni 1897 te Hillegom, overleden op 23 juli 1977, 80 jaar oud, te Hillegom, Parklaan 2.
Antje is de dochter van Jacobus Colijn, geboren op 31 januari 1869 te Oegstgeest en Cornelia Aangeenbrug, geboren op 6 april 1873 te Hillegom.
Uit dit huwelijk:

1 Jaantje Cornelia Keijts, geboren op 19 mei 1919 te Ossendrecht, zie XI-d.
2 Cornelia Keijts, geboren op 2 oktober 1928 te Hillegom, zie XI-e.
3 Jan Keijts, geboren op 27 november 1934, zie XI-f.

X-g Geertje Keijts
Genoemd G, geboren 15 februari 1939, nu 62 jaar, te Hei en Boeicop, dochter van Jan Keijts.
Geertje was 14 jaar toen haar vader Jan, en kort daarop haar moeder Drieka, overleed.
Zij is, na het overlijden van haar ouders, opgevoed door Leendert tot zij op haar 21e trouwde met Joop.
Geertje is op 12 april 1961 te Hoofddorp getrouwd met Johannes Adriaanse, genoemd Jo en nu Joop, geboren op 7 juni 1938 te Nieuw Vennep.
Johannus is de zoon van Jacob Adriaanse, geboren op 18 april 1901 te Serooskerke, overleden op 17 juni 1979 te Nieuw Vennep, getrouwd op 19 maart 1930 te Hoofddorp met Leuntje Bouterse, geboren 19 februari 1905 te Nieuw Vennep, overleden op 3 februari 1972 te Nieuw Vennep.
Uit dit huwelijk:

1 Jan Adriaanse, geboren op 14 november 1961 te Leiden (ziekenhuis), getrouwd op donderdag 5 juli 1990 te Heemstede met Heidy Gabel, geboren op 19 maart te Nieuw Vennep.
Uit dit huwelijk:

1 Danny Adriaanse, geboren 30 juni 1992 te Heemstede.
2 Naomy Adriaanse, geboren 11 maart 1994 te Heemstede.
3 Jacob Adriaanse, geboren op 15 april 1963 te Lisse.
Jacob woont samen met Cora Daatselaar, geboren op 21 juni 1949.
4 Leuntje Hendrika Adriaanse, genoemd Leny, geboren op 5 september 1965 te Hoofddorp, getrouwd op 2 oktober 1998 met Fred Beck, geboren op 1 september 1966 te Heemstede.
Zij verwachten binnenkort (2 maart 2002 ?) hun eerste kind.

X-h Gerrit Adriaan Keijts
Geboren op 9 januari 1911 te Kedichem, overleden op 16 augustus 1975 te Gorinhem 64 jaar oud, zoon van Arie Keijts.
Gerrit was landbouwer.
Gerrit is te Kedichem gehuwd, op 12 november 1942, met Aantje van Gent, geboren op 9 oktober 1915 te Kedichem.
Aantje is de dochter van ….
Uit dit huwelijk:

1 Teuntje Gerdina Keijts, geboren 22 april 1946 te Kedichem, zie XI-g
2 Cornelis Arie Keijts, geboren 16 maart 1950 te Kedichem, zie XI-h.

X-i Jan Herman Gerard Keijts
Geboren op 12 augustus 1912(13) te Kedichem, zoon van Arie Keijts.
Jan is op 11 maart 1948 te Kedichem getrouwd met J. Verschoor, geboren op 25 augustus 1922 te Kedichem, dochter van Cornelis Verschoor en Adriana van Es.
Uit dit huwelijk:

1 dochter, zie XI-i.

X-j Adriana Keijts
Geboren op 9 februari 1915(14) te Kedichem, dochter van Arie Keijts.
Adriana is op 9 augustus 1945 getrouwd met J.A. van Gelderen.
Uit dit huwelijk: Geen kinderen bekend.

X-k Adriana Neeltje Keijts
Geboren op 9 februari te Meerkerk, overleden op 16 mei 2000 te Leerdam op 88 jarige leeftijd, dochter van Matthijs Keijts.
Adriana is op 22 april 1936 te Meerkerk getrouwd met Andries van den Dool, geboren op 25 februari te Meerkerk, zoon van Pieter Cornelis van den Dool en Johanna van der Heiden.
Keijts, Adriana Neeltje, 88 jr. + 16-5-2000 ws. Leerdam, cr. Nieuwegein 20-5-2000, x Andries van den Dool, +
http://home.trouwweb.nl/aboogert/knamen.htm

X-l Neeltje Adriana Keijts
Geboren op 27 april 1923 te Meerkerk, dochter van Matthijs Keijts.
Neeltje is op 20 september 1945 te Meerkerk getrouwd met Marinus Brevoord, geboren te Veere op 16 maart 1919, overleden in april 1992 te Amersfoort, zoon van Jacobus Brevoord en Pietertje Gerritste Zoon.

X-m dochter ?, dochter van Matthijs Keijts

X-n Gerrit Adrianus Keijts
Geboren op 28 oktober 1907 te Heukelom, zoon van Gijsbrecht Keijts.
Hij is op 19 september 1940 te Kedichem getrouwd met Cornelia Johanna Maria Heikoop, geboren op 7 januari 1909, overleden op 13 december 1979 te Kedichem.
Cornelia was de dochter van Arie Heijkoop en Francijntje Bel.
Gerrit was gemeente bode.
Uit zijn huwelijk:

1 Gijsbrecht Arie Keijts, geboren op 9 december 1946 te Kedichem, zie XI-j.

X-o Johanna Wilhelmina Keijts
Genoemd Mientje, geboren op 6 november 1908 te Kedichem, ca 90 jaar oud, woont in Emmahuis te Leerdam, ongehuwd.


Generatie XI

XI-a Geertje Jaantje Keijts
Genoemd G, geboren op 7 juli 1913 te Groningen, overleden op 11 augustus 1984 te Amersfoort, 71 jaar, 1 maand en 4 dagen oud, dochter van Bastiaan Keijts.
De 29 jarige G is getrouwd op 5 mei 1943 te Den Haag met Jacobus Willem Ridderikhoff, genoemd Jaap, geboren 5 juli 1915 te Leiden, overleden op 1 februari 1994 te Amersfoort, xx jaar, x maanden en x dagen oud.
Jaap was de zoon van Willem Ridderikhoff, geboren op 10 mei 1888 te Amsterdam overleden op 6 april 1964 te Deventer en Hendrika Johanna Nieuwenhuis, geboren op 30 juli 1889 te Deventer, overleden op 22 november 1970 te Deventer, getrouwd op 28 mei 1914 te Deventer.
Zie stamboom Ridderikhoff
Uit dit huwelijk:

1 Willem Ridderikhoff

XI-b Janette Lucie Keijts
Mijn moeder genoemd Netty, geboren op 1 oktober 1919 te Groningen, dochter van Bastiaan Keijts.
Netty was 24 jaar toen zij trouwde, op 20 mei 1944 met de 27 jarige Teunis Bakker, procuratiehouder “Fiat-Nederland”, geboren op donderdag 16 november 1916 te Dordrecht, verongelukt op zaterdag 14 oktober 1961 te Saronna, Itali, oud 44 jaar, 10 maanden en 28 dagen oud, zoon van Jan Volkerts Bakker (opa Bakker), rijksloods, geboren op zaterdag 18 april 1885 te Hoorn, overleden op maandag 17 december 1956 te ‘s-Gravenhage, begraven op vrijdag 21 december 1956 te Loosduinen, 71 jaar en 243 dagen oud, getrouwd op maandag 28 maart 1910 te Terschelling, op 24- jarige leeftijd met Anna Teunis Bloem (23 jaar oud), geboren op woensdag 23 maart 1887, wonende te ‘s-Gravenhage en aldaar, overleden op woensdag 29 april 1964 aldaar, begraven op maandag 4 mei 1964 aldaar, 77 jaar en 37 dagen oud
Zie stamboom Bakker en
Bloem

Uit dit huwelijk:

1 Jan Bakker

XI-c Bastiaan Keijts
Genoemd Bas (oom Bas), geboren op 9 mei 1921 te Groningen, zoon van Bastiaan Keijts.
Bas is op zijn 24e getrouwd, op 30 november 1945 te Den Haag , met de 22 jarige Jantienna Grobbe, genoemd Tineke of Tini, geboren op 8 februari 1923 te Delft.
Tini is de dochter van Lambertus Hermanus Grobbe, geboren op 10 februari 1892 te Denekamp, overleden op 27 januari 1965 te Den Haag, 73 jaar oud, en Johanna Klaassen, geboren op 26 maart 1892 te Assen, overleden op 13 september 1980 te Den Haag, 88 jaar oud, getrouwd op 16 mei 1918 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:

1                   Bastiaan Keijts
2                   Lambertus Hermanus Keijts

XI-d Jaantje Cornelia Keijts
Genoemd Jannie, geboren op 19 mei 1919 te Ossendrecht, dochter van Leendert Keijts.
Jannie is getrouwd op 10 maart 1943 te Hillegom met Hendrik Blokker, geboren op 7 maart 1914 te Beinsdorp. Hendrik zit al jaren in een verzorgings tehuis.
Hendrik is de zoon van Jacob Blokker en Geertje Noordeloos.
Uit dit huwelijk:

1                   Jannie Cornelia Blokker

XI-e Cornelia Keijts
Genoemd Corry, geboren op 2 oktober 1928 te Hillegom, dochter van Leendert Keijts.
Corry is getrouwd op 9 augustus 1956 te Hillegom met Hendrik Huibrecht van Bochhove, genoemd Henk, geboren op 19 februari 1928 te Nieuw Beijerland, overleden op 28 oktober 1986 te Vlaardingen.
Henk is de zoon van Willem van Bochhove en Aagje Dekker
Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Hendrik van Bochhove
2 Annette van Bochhove
3 Willem Dirk Jan van Bochhove

XI-f Jan Keijts
Geboren op 27 november 1934 te Hillegom, zoon van Leendert Keijts.
Jan heeft (net als zijn vader) zijn vrouw tijdens zijn militaire dienst in Middelburg leren kennen. Na eerst als bloembollenhandelaar vanuit Winterswijk in Duitsland actief te zijn geweest, is Jan werkzaam geweest in de verzekeringswereld.
Hij startte daarin als vertegenwoordiger van spaarbrieven bij NSL en is opgeklommen tot uiteindelijk districtsdirecteur buitendienst bij de SWS (later overgenomen door Tiel-Utrecht).
Jan is getrouwd, op 15 oktober 1958, te Winterswijk met Willemina Verhage, geboren op 12 februari te Rithem.
Wilhelmina is de dochter van Andries Verhage, geboren op 2 februari 1910 te Nieuw en St Joosland en Johanna Dekker, geboren in februari 1910 te Aagtekerke en overleden in februari 1938.
Details Jan: hij rookt graag een goede sigaar en zingt niet onverdienstelijk de basbariton partij. Zijn tuin onderhouden is altijd al een hobby geweest.
Uit dit huwelijk:

1 Leendert Andries Keijts
2 Johanna Keijts
3 Ronald Alexander Keyts
4 Ester Keijts

XI-g Teuntje Gerdina Keijts

XI-h Cornelis Arie Keijts

XI-i dochter van Jan Herman Gerard Keijts.

XI-j Gijsbrecht Arie Keijts


Met (postume) dank aan (oom) Jaap Ridderikhoff, voor het vele werk wat hij heeft verzet.

Voor aanvullingen, op of aanmerkingen houd ik mij van harte aanbevolen.

Jan Bakker

 

Alderliefste, Andries, Bakker, Berends, Berghuis, Bernouw, Bloem, Bloom, Boer, Bonne, Bos, Brinkmeijer, Buren, Buijs, Chikh, De Kleer, De Jong, De Wit, Doeksen, Douwes, Eikelaar, Ebertsen, Freeman, Fries, Graaf, Gravenhorst, Hacker, Heerding, Heitstra, Hessels, Hoeksema, Hof, Hofland, Hofmeester, Hogewoning, India, Jacobs, Keijts, Knijf, Kooyman, Krassenburg, Kreukniet, Krook, Kruit, Leenderts, Los, Louwes, Mackaay, Meijer, Molendijk, Mournetas, Muezerie, Noman, Nijhuis, Pals, Randolfi, Ratz, Roerink, Roos, Rotgans, Ruig, Rutz, Schotvanger, Sevensma, Smit, Sorgdrager, Spanjer, Stierman, Stuijts,Swart, Sybesma, Van Doorne, Van Keulen, Van Looien,Van Rees, Van den Berg, Van den Meer, Van der Ploeg, Van der Putte, Van IJsselmuiden, Verduin, Veltens, Wagenaar,Wolfswinkel, Wortel, Zorgdrager, Bakker, De Cock, De Vriend, Florijn, Fonseca, Gerlich, Haasbroek, Koek, Meserie, Meuzerij, Mieserie, Mieserien, Miserie, Miserien, Monseri, Monsserie, Moseri, Moucherie, Moucheron, Mucheri, Mucherie, Mucherij, Mucherrij, Mucherin, Muchery, Muchiri, Muezerie, Musari, Muserie, Muserij, Muscheri, Muscherij, Muschery, Musiri, Musrij, Musseri, Musserie, Mussrie, Musurit, Muzerie, Muzerij, Nieuwkerk, Pronk, Rietveld, Schwenke, Spruijtenburg, Steenbergen, Tonnet, Van der Blom, Van der Kleij, Van der Kooy, Van der Toorn, Van Kampen, Van Harmelen, Van Vliet, Van Wijk, Vaz, Velsen, Keyts, Keits, Kijts, Kyts, Kiets, Keijst, Ridderikhoff, Jansen, Bakker, Muezerie, Flink, van der Meer, Grobbe, Baars, Nuiver, Verhage, Colijn, Adriaanse, van Ooijen, van Dijk, Blokker, van Bochhove, van de Pelt, van 't Hart, Middelkoop, Burggraaf, Sterk, van Weverwijk, van Hoogdalem, van Dalen, Ercom, Geselschap, van Genee, Merts, Akkerman , Berends , Boers , Bruins , Claassen , de Witte , Franke , Frowijn , Geerlings , Grauwmeijer , Grobbe , Grobben , Hans , Harkink , Haverkamp , Heideman , Hesselink , Hindriksen , Hofland , Hofmans , Horstman , Jolink , Keijts , Klaasse , Kosters , Krom , Loman , Molendijk Oldekamp , Plaum , Plomp , Poel , Ronke , Rotterink , Schiphorst , Schuurmans Sijgers , Smoes , Tebes , Tip , Tukkers , van Ulzen , Veldman , Vugten , Wams , Wessels , Bolten, De Vriendt, De Vrint, De Vrindt, Faivre, Freund, Muezerie, Steenbergen, Ter Bruggen, Van Hoorn, Van der Splinter, Van der Vet, Adam, Metz, Meeder, Gettinger, Wilkens, Nanning, Koppenaal, Schouwers, van den Dulk, van Roermond, Laforne, Kijtz, Kytz, Geitz, Gitsinger, Gielen, Kelk, Coetse, Koetzee, Elison, Kranen, Flink, van der Meer, Baars, van Ooijen, van Dijk, Ridderikhoff, Sterk, Coetzee, Coetse, Elison, Nieboer, Nijboer, Bolten, Faivre, Joop Baars, Leon Baars, Bep Baars, Terschellinger DNA, Terschellinger linken, Terschellinger foto's, Rutz, Bernouw, Pribadi Tours,