Verantwoording


SKYLGER DNA

Op deze site vindt u de "relaties" tussen alle oude Terschellingse families.
Dat "oude" wil zeggen dat familienamen die eind 1600 voorkwamen als uitgangspunt genomen zijn. Die families zijn gevolgd tot 1950.
Daarna moeten we om "privacy" redenen stilte in acht nemen.
Vele hier behandelde families hebben het jaar 1950 niet gehaald: naar de vaste wal vertrokken of uitgestorven. Maar enkele, voor 1850 verschijnende, blijvende nieuwkomers op het eiland hebben we wel in dit overzicht opgenomen. Dat zijn intussen na 150 jaar ook goed ingevoerde namen geworden.

Onze bronnen zijn de kerkboeken van West, Midsland en Hoorn, ook wel de doop- en trouwboeken genoemd.
Hieruit zijn alle huwelijken en dopen in de computer ingevoerd.
Na 1811 kwamen de trouwboeken van de Burgelijke Stand.
Ja, dat leest u goed: alleen de trouwboeken. En waarom alleen die trouwboeken?
Omdat daarin de relaties tussen de verschillende families vastliggen. En bovendien staan daar ook de ouders van beide partijen in.
Maar daarin ligt ook een beperking: slechts in 1812 en 1813 zijn de geboortedata van bruid en bruidegom genoteerd,
daarna alleen maar de leeftijd op de huwelijksdatum.
Dat betekent dat we dan ook als geboortedatum het volgende hebben ingevuld: "ca-??-jaar"

Maar dat kan ook betekenen dat de persoon een jaar eerder geboren is!

Dat hangt af of hij op de trouwdatum in dat jaar al jarig is geweest.
De geboorteactes zijn niet gebruikt: de niet getrouwde kinderen, vindt U hier dus niet terug.
Deze deden toch niet mee aan nieuwe banden met andere families van de Burgelijke Stand ingevoerd
De keuze werd gemaakt uit die families die ook voor 1811 al meerdere generaties bestonden.
Het is mogelijk dat enkele families na de verplichte achternaam keuze in 1811 een andere achternaam kozen en onder die nieuwe naam na 1 of 2 generaties verdwenen en daardoor niet meer te volgen waren. Helaas zijn de lijsten van Terschelling over naamsverandering niet te vinden in het R.A. te Leeuwarden.

Omdat na bestudering van de wet op de Openbaarheid Bestuur etc. (kortom de wet op de Privacy) bleek dat het vrijgeven van de huwelijks acten pas na 75 jaar mocht plaatsvinden, zult U slechts de huwelijken tot 1927 vinden.

Verder vindt U als 2e voornaam terecht en onterecht het patroniem (voornaam van de vader)
De eerste 100 jaar na het invoeren van de Burgelijke Stand verdween die gewoonte in de trouwakte, maar we kregen tegen die tijd b.v. zoveel Cornelissen Swart in de computer dat we niet wisten welke Cornelis Swart bedoeld werd als er weer eentje trouwde.
Dus om de juiste Cornelis te zoeken waren de patroniemen heel gemakkelijk en voerden die dan zelf (onterecht) in.

Er zitten dus een aantal niet correcte jaartallen in maar deze zijn bij benadering en een aantal onjuiste patroniemen.
Denkt u hieraan bij het gebruik van de informatie die is/was bedoeld om relaties aan te geven en geen stambomen te maken.

Een apart verhaal zijn de Terschellinger linken en de daarop vermelde stambomen.
De data van de families Swart (1 tak), Bloem, Bakker, Stobbe en Kaspers is wel correct want daarvan zijn de stambomen door ons zelf gevonden en de gegevens over de laatste 100 jaar zijn verkregen door rechtstreeks de nog levende nazaten "uit te horen". Dat geldt ook voor de geboorten en overlijdens.
Verder mag u er van uitgaan dat de door ons gelinkte pagina's door de onderzoekers met de meeste zorg zijn samengesteld en voorzien van kloppende data en namen. Voor informatie over die stambomen dient u zich tot de maker te wenden.

Jan Kranen


Mocht u aanvullingen hebben, ons toestaan uw Terschellingse stamboom op onze pagina's te zetten of een link hebben naar andere Terschellinger stamboom pagina's dan houden wij ons van harte aanbevolen. Stuurt u hiervoor een mailtje naar: