Terschellinger DNA - Bloem 3

Citations


Klaas Gerrits ROTGANS

1#1, 5.


MARTJE ANDRIES BLOEM

1#1, 4.


Sieke Klaas ROTGANS

1#1, 5.


Gossen Tjaards WORTEL

1#1, 5.


TRIJNTJE ANDRIES BLOEM

1#1, 5.


Japke Gossens WORTEL

1#1, 5.


Trijntje Gossens WORTEL

1#1, 5.


Klaaske Gossens WORTEL

1#1, 5.


Cornelis Gossens WORTEL

1#1, 5.


Cornelis Gossens WORTEL

1#1, 6.


CORNELIS ANDRIES BLOEM

1#1, 7.


Trijntje Sijbes HOEFNAGEL

1#1, 7.


ANNA CORNELIS BLOEM

1#1, 7.


TRIJNTJE CORNELIS BLOEM

1#1, 7.


ANDRIES CORNELIS BLOEM

1#1, 7.


HENDRIK CORNELIS BLOEM

1#1, 7.


TETTJE CORNELIS BLOEM

1#1, 7.


GEERTJE CORNELIS BLOEM

1#1, 7.


CORNELIS CORNELIS BLOEM

1#1, 7.


JARIG CORNELIS BLOEM

1#1, 7.


Rein Sipkes GROENEWOUD

1#1, 9.


TETTJE ANDRIES BLOEM

1#1, 9.


Rinkje Rijns GROENWOUD

1#1, 9.


John ARMSTRONG

1#1, 10.


TETTJE ANDRIES BLOEM

1#1, 9.


TEUNIS ANDRIES BLOEM

1#1, 10.


Antje Wijbrands BAKKER

1#1, 10.


WIJBRAND TEUNISZ BLOEM

1#1, 10.


Tjaard Gossens WORTEL

1#1, 6+15.


SIETSE CORNELIS BLOEM

1#1, 8.


Sieke Leenderts PALS

1#1, 8.


GEZINA SIETSES BLOEM

1#1, 8.


TETJE SIETSES BLOEM

1#1, 8.