Terschellinger DNA

Notes


JAN EELKES

Dit is Jan Eelkes Blom, ofwel "Makkummer Eeltje" Zie ook nr #18076.


AARJAN\AARJEN GEERTS

wedn. woonpl. West-Tersch.


KLAASKE Aarjans\Aarjens

get. de vader


AARJAN\AARJEN GEERTS

wedn. woonpl. West-Tersch.


MAARIJ\MARIA SIEMENS\SIJMENS BONS

wed. woonpl. West-Tersch.


TEUNIS ADRIAANS\ARJENS GEEST

2 SOUR S3


Teunis koopt in 1730 huis no 20 in de Torenstraat van Siebe Gabbes. In 1780 staat het nog steeds op naam
van zijn weduwe Neeke Wouters.


NEEKE WOUTERS

2 SOUR S3


Hervormd


WILLEM Teunisz GEEST

get. de gr.moeder


AARJEN Teunisz GEEST

get. de gr.moeder Marij Aarjens