Terschellinger DNA

Notes


AARJAN\AARJEN\ARJEN WATSES\WATSIS BAKKER

2 SOUR S9


woonpl. West-Tersch.
Oorspronkelijk had ik zijn overlijden gemeld met -voor 1763- maar in de kadaster metingen stond in 1736: erven Aarjan Bakker.


MARIJ JANS ZEEMAN

2 SOUR S9


woonpl. West-Tersch.


WATSE ARJENS BAKKER

2 SOUR S9


Genoemd als burgemeester van West-Terschelling op 09.05.1710. S.m.l. April 1980 blz 41. En in 1728 leeft hij nog, want dan
wordt hij genoemd als grondbezitter in de kadaster meetboeken van het waterschap.


ABEL MEINDERTS\MEINDERTSZ de JONG

Woonpl. West-Tersch.


GEERTJE\GERTJE IEMKES\IMKES JOUKES KLEIN

2 SOUR S10


get. Grietje Adriaans woonpl. West-Tersch. wed.


IMKE Abels de JONG

2 SOUR S11


get. de gr.moeder Jantje Jans Klein(=#4761)


JACOB RINSES GORTER

2 SOUR S125


woonpl. Hollum/Holm (Ameland) Was hij de eerste Gorter op Terschelling? Maar in 1728 stond ene Aege Martensz Gorter als landbezitter in het Kadaster meetboek. Er woonden dus toen al Gorters op het eiland. Deze werd trouwens ook genoemd in de oud-recht. archieven inv.nr.6982, Ral. en wel in 1692 op West. En in diezelfde arch. stond in 1696 ene Gabbe Siebes Gorter genoemd


GEERTJE\GERTJE IEMKES\IMKES JOUKES KLEIN

2 SOUR S10


get. Grietje Adriaans woonpl. West-Tersch. wed.


YMKE jacobs

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Jantje Jans (alias Dogter Jans)


JANTJE JANS KLEIJN

woonpl. West-Tersch.


LIEUWE JARIGS BORST

In de huw.acte B.S. staat dat de ouders zijn overleden. Niet bij naam genoemd.


GRIETJE Abels de JONG

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Jantje Jans Klein(=#4761)


ROELOF Jansz PHILIPPUS

get. de vader, de oude moeij Imkje Douwes de Vries(=#2373)


NEELTJE Abels de JONG

2 SOUR S7


get. de gr.moeder. Jantje Jans Klein(=#4761)


MIJNDERT Abelsz de JONG

2 SOUR S7


get. de vader


AAGJE KLAAS VOS

Ouders wonend te Texel


ABRAHAM WESTRIK\WESSTRIK

woonpl. Hasselt


MARVA JACOBA\MARYA-JACOBA van WESTING

woonpl. Oosterend


ABRAHAM MICHIELSZ

geboorte/ woonpl. Dantzig . Na zijn huw: op Landerum


FETJE ABRAMS\ABRAHAMS

woonpl. Formerum