Terschellinger DNA

Notes


AGE Sibes\SIEBES BOOT

get. Atje Jetses(=#2898)
Testament van Age en Marij Sorgdrager: Ral, inv. nr. 6090, dd. 18-02(03)-1803


REIJNSCHEN\REINSCHEN CORNELIS BOS

get. Trijntje Jetses


MARIJ Ages BOOT

get. de vader, Neeke Andries(=#437)


CORNELIS Agesz BOOT

get. de vader


GRIETJE Ages BOOT

get. de vader, Japke Klaas(=#1304)


AGE Sibes\SIEBES BOOT

get. Atje Jetses(=#2898)
Testament van Age en Marij Sorgdrager: Ral, inv. nr. 6090, dd. 18-02(03)-1803


MARIJ PIETERS SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader


GAAUWE Agesz BOOT

get. de vader. Neeke Klaas


CATHARINNA Ages BOOT

get. Neeke Pieters Sorgdrager(=#5518)


PIETER Agesz BOOT

get. Pieter Gerrits Sorgdrager(=#2983), Zijke Pieters Sorgdrager(=#6279)


SIBE AGES BOOT

Zie bij # 18121, zijn vermoedelijke grootvader.


CORNELIS DANIELS BOS\BUSCH

2 SOUR S33


get. Japke Cornelis hervormd woonpl. Midsland
Cornelis en Neeke maken een testament. RAL, inv. nr. 6989. dd. 12-11-1783.
Cornelis was burg.mr. van Oosterend. En was eigenaar in 1786 van de meelmolen op Oost Terschelling, samen met Jan Tijsz Wulp.


NEEKE\NEELTJE PIETERS

2 SOUR S33


get. de vader, Trijntje Hilles hervormd


PIETER Cornelisz BOS

get. Reijnsje Jetses


JETSE Cornelisz BOS

get. de vader


SIEBE AGES\AAGESZ BOOT

get. Cornelis Daniels Bos(=#1229), Neeke Andries(=#437)


JAPKE Arjens GROOT

get. Stijntje Meijer


JACOB CORNELIS STADA

get. de vader


NEELTJE AGES BOOT

get. de vader, Sijtske Pieters


CORNELIS Jansz SCHAAP

get. Frans Jansz(=#2762), Jacomijntje Jans(=#2763)


MARIJ Ages BOOT

get. de vader


PIETER GERRITSZ SORGDRAGER\ZORGDRAGER

2 SOUR S19


get. Hille Cornelisz, Marij Lieuwes
Ze gingen later op Ameland wonen, waar hun zoon Cornelis Pieters Zorgdrager doopsgezind predikant was. In de doopboeken van Terschelling is deze echter niet te vinden.
Testament van Pieter en Trijntje Ral, inv. nr. 6990. dd. 01-12-1798.
In 1795 kocht hij op Terschelling eerst nog de helft van het huis van zijn ouders en in 1806 verkocht hij dit aan George Campbell (#14323)


TRIENTJE\TRIJNTIE\TRIJNTJE ANDRIES PALS

2 SOUR S19


get. de vader, Claaske Reins