Terschellinger DNA

Notes


ALBERT TIJS VISSER

2 SOUR S12


woonpl. West-Tersch. mennist


BAUKJE\BAUKJEN PIETERS PRONKER

woonpl. West-Tersch. get. de vader, Trijntje Alberts(=#201)


THIJS\TIJS\TYS JANS VISSER

2 SOUR S332


woonpl. West-Tersch.


MARTJE\MARTJEN JANS BIEN\BIETJES

2 SOUR S212


get. de vader woonpl. West-Tersch.


doodgeboren kind TIJS VISSER

2 SOUR S333


TRIJNTJE TIJS VISSER

2 SOUR S333


SIJMEN\SIJMON TIJS VISSER

2 SOUR S333


PIETER JANSEN\JANSZ PRONKER

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Jantje Gauwes(=#2423) woonpl. West-Tersch.


EIJTJE\EIJTJEN\EIKE ALBERTS

2 SOUR S7


get. de meu Trijntje Jacobs woonpl. West-Tersch.


MAAMKE Pieters PRONKER

2 SOUR S7


get. de vader, Trijntje Alberts(=#201)


ANTJE Pieters PRONKER

2 SOUR S7


get. de moeij Trijntje Cornelis Tromp(=#1579)


TRIJNTJE Teekes REE

get. de vader, de gr.moeder Lijsbet Douwes(=#2335)


ALBERT ABRAHAM\ABRAHAMS RAS\ROS

2 SOUR S11


woonpl. Schokland


1SAARTJE\S. CORNELIS\C. de GRAAF

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. S. = SAARTJEN/SARA


ITTJE Alberts RAS\ROS

2 SOUR S11


get. Maartje Jans Swart


KLAAS Albertsz RAS\ROS

get. Maartje Jans Swart


CORNELIS PIETERS de GRAAF

2 SOUR S118


NEELTJE (NEKE) JANS SCHAR\SCHARKE

2 SOUR S118


Vermoedelijk dezelfde Neeltje (Neeke) als # 4444


PIETER Cornelisz de GRAAF

get. Trijntje Jochums


PIETER Cornelisz de GRAAF

get. Atje Pieters


CORNELIS Cornelisz de GRAAF

get. Trijntje Gerrits


GRIETIE\GRIETJE FOLKERTS\VOLKERTS

get. Tet Rutgers


HITJE Alberts

get. Ritske Jans


VOLKERT OENES BOON

2 SOUR S45


ALBERT ARJENS\ARJENSZ ROOS

2 SOUR S14


acte v.voogdij over de kinderen dd. 05-10-1754, RAL, inv.nr., 6988.


TRIENTJE\TRIJNTIE\TRIJNTJE MARTENS

2 SOUR S15


woonpl. Formerum