Terschellinger DNA

Notes


MARTEN HARMENS

2 SOUR S171


woonpl. Formerum. Op 14-10-1718 is hij regerend schepen op Oost-T. (6987, RAL)
Op 07-02-1724 is er een contract gesloten met de ouders van Marten. Vermoedelijk een levensonderhoudcontract.
Zie RAL, inv. nr. 6987.


ARJEN ALBERTS\ALBERTSZ ROOS

2 SOUR S16


get. Japke Claas


BARBER JANS BUTTERBOER

2 SOUR S17


get. Cornelis Tjerksz, Antie Cornelis woonpl. Formerum


ALBERT arjensz ROOS

get. Neeltjen Arjens. Hij woonde in 1830 op Kinnum het huidige no 6.


ARIEN arjensz

get. Neeltje Ariens


JAN FRANS\FRANSZ

2 SOUR S17


get. Marij Jans, de moeij


GRIETIE\GRIETJE ALBERS\ALBERTS ROOS

2 SOUR S17


get. Marten Harmensz, Neeltie Cornelis


MAAMKE jans

get. Pieter Jansz(=#4382)


TRIJNTJE jans

get. Jantje Klaas


ALBERT\ARJENSZ\ARJENZ ROOS

woonpl. Formerum Achternaam via Burg.St. gevonden


TRIENTJE\TRIJNTJE PIETERS GROEN

woonpl. Kinnum get. Cornelis Hobs(=#1392), Neeke Willems(=#1393) Achternaam via Burg.St. gevonden. (Trijntje is geboren onder nr # 17228)


ARJEN Albertsz

get. Japke Arjens


PIETER Hobbesz\HOBSZ

get. Antie Gerrits(=#1241)


HOBBE Pietersz

get. Cornelis Hobs(=#1392), Neeke Willems(=#1393)


ARJEN Albertsz ROOS

get. Jantjen Klaas


NEELTJE DIRKS de BOER

2 SOUR S47


get. de vader


GOSSEN DOUWESZ SMIT

woonpl. Lies jm.


NEEKE\NEELTJE ALBERTS ROOS

woonpl. Oosterend jd.


ALBERT Gossensz SMIT

get. de vader, Hitje Alberts


ALBERT CORNELIS\CORNELISZ ROOS

2 SOUR S18


woonpl. Oosterend
Acte van voogdij over de kinderen dd. 22-03-1755, RAL, inv.nr. 6988.
Vermoedelijk was deze Albert Cornelis Roos die regerend schepen van Oost Terschelling was in 1765.


GRIETIE\GRIETJE TJEERDS MIER

2 SOUR S193


woonpl. Midsland na huw. wonende te Oosterend
Acte v. voogdij dd. 15-01-1780. Ral, inv. nr. 6989.


ALBERT CORNEELIS\CORNELIS BART

woonpl. Landerum


BARBER\BERBER FOLKERTS\V. BUTTERBOER

woonpl. Hoorn V. = VOLKERTS


CORNELIS Albertsz BART

get. de vader


NEELTJE Alberts BART

get. Barber Jans


VOLKERT Albertsz BART

get. de vader