Terschellinger DNA

Notes


IEMKE Rommertsz ROOS

2 SOUR S7


get. de vader


JANTIEN Alberts BART

get. de vader


ALBERT CORNELIS\CORNELISZ ROOS

jm. woonpl. Lies get. de vader, Neeke Alberts (=#152)


JAPKE JACOBS de ZEEUW

jd. woonpl. Hoorn


AALTJEN Alberts ROOS

get. Neeltjen Jacobs


CORNELIS Albertsz ROOS

get. Pietie Cornelis


NEEKE* ALDERTS

2 SOUR S19


Mogelijk dezelfde Neeke Alderts als # 353


JACOB* RELTJES

Zeer vermoedelijk dezelfde Jacob als JACOB* Reltiesz/Reltjesz


JAPKE jacobs

get. Reltje Dirksz, Jantje Reltjes


NEELTJE jacobs

get. de vader


AALTJE jacobs

get. de vader, Neeltje Gerrits Swart


JAN Jansz DROEVIGER

get. Pieter Cornelisz Droeviger(=#1504), Neeke Cornelis Sorgdrager(=#1350)


NEEKE Alberts ROOS

get. Cornelis Albertsz Roos, Neeke Alderts (zijn hsv)


JACOB Albertsz ROOS

get. Neeke Jacobs


ALBERT CORNELIS\CORNELISZ ROOS

2 SOUR S18


woonpl. Oosterend
Acte van voogdij over de kinderen dd. 22-03-1755, RAL, inv.nr. 6988.
Vermoedelijk was deze Albert Cornelis Roos die regerend schepen van Oost Terschelling was in 1765.


MARIA\MARIJ RIJNSES\RINSES\RYNSES (KOOIJMAN)

2 SOUR S18


RIJN YMKES

woonpl. Lies . Hij was burgemeester.


JORRIT REIJNS

woonpl. Lies
Jorrit reijns en zijn zuster Neeke Reijns, beide bejaarde vrijers in 1756, maken een testament. Ral, inv. nr. 6988, dd. 10-10-1756.


NEEKE REIJNS

woonpl. Lies testament 10-10-1756 6988


MAAMKE Hendriks TOP

get. de gr.moeder Trijn Alberds (=#170)