Terschellinger DNA

Notes


DOEDE HILBRANTSZ

Na het overlijden van Doede (ca 1710) en Anne (ca 1712) is hun huis verkocht, via de voogden van hun kind, aan Cornelis
Gerkes, schipper. (1712) . In een Coopbrief van 16-01-1712 gericht aan de kinderen van Doede en Hielke ( Ral , 4801/2) ligt het vermoeden dat Hilke al in 1711 is overleden.


ALBERT DOEKES\DOEKESZ

get. de vader, Albertie Arents


JACOMIENTJE\JACOMIJNTJE HESSELS

wed. woonpl. Formerum


DOEKE WILLEMS\WILLEMSZ ROOS

2 SOUR S45


In 1758 was hij ouderling om Oost


RIENKJE\RINK\RINKJEN ARENDS\ARENTS

2 SOUR S45


TRIJNTJE doekes

get. de vader, Zijbrig Willems


JACOMIENTJE\JACOMIJNTJE HESSELS

wed. woonpl. Formerum


HESSEL JACOBS\JACOBSZ

2 SOUR S177


Hij was ouderling in Midsland in 1740.


JACOB hesselsz

get. de vader, Teuntje Jacobs


DOUWE hesselsz

get. Baukjen Douwes (wed. Ymke Tjeerds)


CORNELIS TJALLINGS(Tjalfs) JOLLEMA

get. de vader, Imke Cornelis


RINK ALBERTS ROOS

get. Wietske Wietses


ALBERT cornelisz

get. de vader, Barber Jacobs


NEEKE Alberts

get. de moeij Trijn Douwes