Terschellinger DNA

Notes


ZIEBE GABBES GORTER

Bij zijn vader werd de achternaam Gorter gevonden. maar de aansluiting met de Gorters eind 1700/begin 1800 is (nog) niet
gevonden. Mogelijk was het een beroepsnaam.
S(Z)iebe was impostmeester (belastingambtenaar)


DAVID FOPPES\FOPPESZ SMID

get. de gr.moeder Vrouwtje Alberts(#250)
woonpl. West-Tersch. Hij kocht een huis in de Torenstraat no 12, in 1789 van Trijntje Frans, wed. v, Pieter Douwesz
Maar dat ging niet door, omdat hij in de problemen kwam wegens geknoei bij reparaties aan de Brandaris en moest op de vlucht slaan.Zie Sml. no. 1, 1998, blz. 10.


MARTJE\MARTJEN HENDERIKS\HENDRIKS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


FOPPE SIEBES\ZIEBESZ SMID

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn. get. de gr.moeder
in 1785 woonde hij in Bolsward, later weer op Tersch.Hij woonde in de Torenstraat en had meerdere huizen in bezit. En het huis in de Lange Buuren 17-194 had hij in 1781samen met Jan Adriaansz Prins.
J.v. Dieren schreef een artikel over hem in Sml 1982 nr 5. Het huis in de Torenstraat naast het raadhuuis, verkocht hij in 1784 aan
Teunis Cornelis Rotgans (#7274)


LIEUWE TEUNIS\TEUNISZ GEEST

2 SOUR S109


woonpl. West-Tersch.


ELISABETH\L. DAVIDS SMID\SMIT

2 SOUR S26


get. de vader, Trijntje Jans L. = LEIJSBETH/LIJSBETH woonpl. West-Tersch.


LIEUWE JACOBSZ KRAB

woonpl. West-Tersch.


VROUWTJE\VROUWTJEN DAVIDS SMID\SMIDT

woonpl. West-Tersch.


DIRK ANNES\ANNESZ LETTINGA

Dirk Annesz , de diender van West. Hij woonde vanaf 1784 tot aan zijn dood in het huis Lange Buren no 43 Zie A.J.Zwaal in Sml maart 2000, blz 12. Dirk had een zoon die Fedde Dirksz heette. En 100 jr eerder in 1675 bestond er een Dirck Feddesz ! Toeval?
lijkt mij sterk. De naam Fedde is op Terschelling niet algemeen. Zie Reg. v. Vord. inv.nr. 55, fiche 113-1, dd. 17-10-1675.


ANNE dirksz

get. de ouders


JELLE dirksz

get. Aagt Hendriks


JETSE dirksz

get. Aaltje Jans (alias Coehaal)


IEGE\YGE DIRKS\DIRKSZ LETTINGA

2 SOUR S7


get. Aagt Hendriks woonpl. West-Tersch.


KLAASJE\KLASJEN PIETERS PIE

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


HESSELTJE ieges\yges LETTINGA

2 SOUR S7


get. de moeij Grietje Pieters


DIRK ieges\yges LETTINGA

get. de gr.moeder Hesseltje Ieges (=#2014)


HESSELTJE ieges\yges LETTINGA

get. de vader, Grietje Pieters


JETSE iege\yges LETTINGA

get. de vader, de moeij Grietje Pieters


DIRK ieges\yges LETTINGA

get. de vader, de moeij Grietje Pieters