Terschellinger DNA

Notes


MINT\JAN JANS POST

woonpl. Makkum


JELTJE DIRKS LETTINGA

2 SOUR S7


get. Aagt Hendriks woonpl. West-Tersch.


JAN Jansz POST

get. de gr.moeder Hesseltje Ieges(=#2014)


DOUWE dirks LETTINGA

get. de vader Zijn huw. is per 21.04.1811 eerst op de oude manier in de kerk gesloten en een jaar later voor de Burg.st. op 06.05.1812


GEERTJE\GEERTJEN Roelofs

2 SOUR S7


get. de vader, Antje Theunis(=#2368)


FEDDE DIRKS\DIRKSZ LETTINGA

get. de vader woonpl. West-Tersch.


GEERTJE DOUWES SMIT

2 SOUR S7


get. Antje Theunis woonpl. West-Tersch.


DIRK Feddesz LETTINGA

get. de vader, moeij Jeltje Dirks (=#2018)


JANTJEN Feddes LETTINGA

get. de vader, Hesseltje Ieges (=#2014)


JANTJEN Feddes LETTINGA

get. de vader, de gr.moeder Hesseltje Ieges (=#2014)


FEDDE DIRKS\DIRKSZ LETTINGA

get. de vader woonpl. West-Tersch.


MAAMKE Pieters de BEER

2 SOUR S7


get. Neeltje Pieters Pie


MARTJE dirks

get. de vader, de moeij Aaltje Cornelis


DIRK CORNELIS de BOER

woonpl. Oosterend woonpl. West-Tersch.


AALTJE CORNELIS\KORNELIS

woonpl. Midsland


DIRK CORNELIS de BOER

woonpl. Oosterend woonpl. West-Tersch.


LEENTJE* HESSELS RUS

woonpl. West-Tersch.
Zou dezelfde Leentje kunnen zijn als LEENTJE* Hessels RUS


DIRK CORNELIS de BOER

woonpl. Oosterend woonpl. West-Tersch.


RIMKJE\RIMKJEN jacobs de JONG

2 SOUR S7


get. de vader